Publicaties Teamleden Explokart
Publications Explokart team

Recente publicaties
Recent Publications

2020

 1. Ferjan Ormeling, ‘België in de Bosatlas’, in: Marijke De Ryck, Jan Nyssen, Karine Van Acker & Wim Van Roy (red.), Philippe De Maeyer in kaart: Liber amicorum, Gent: Vakgroep Geografie – Universiteit Gent, 2020, blz. 242-247.
 2. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Vree wijze wijzerkaart van Brussel’, in: Marijke De Ryck, Jan Nyssen, Karine Van Acker & Wim Van Roy (red.), Philippe De Maeyer in kaart: Liber amicorum, Gent: Vakgroep Geografie – Universiteit Gent, 2020, blz. 29-37.
 3. Reinder Storm, ‘Corona in kaart’ (column), in: Geo-info, 2020-4, p. 7.
 4. Peter van der Krogt, De decoratieve wereldkaart van Henricus Hondius. Uit de KNAG-collectie 9. Geografie 29,7 (september 2020), blz. 16-18.
 5. Peter van der Krogt, Zeldzame stadsgezichten: Stedenatlas van Pieter Hendricksz. Schut. Allard Pierson Mededelingen 121 (voorjaar 2020): 30-31.
 6. Marissa Griffioen, Bodel Nijenhuis’ kaarten in context: Onderzoek naar aantekeningen op kaarten uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Caert-Thresoor 39,2 (2020): 11-18.
 7. Reinder Storm, ‘Parijs in vogelvlucht (1870)’ [Uit de KNAG-collectie 8], in: Geografie, 29 (2020), 5: 20-21.
 8. ‘Geographical Mapping in the Netherlands’ (by Peter van der Krogt and Elger Heere),p. 525-529, and ‘Netherlands, Republic of the United’ (by Peter van der Krogt), p. 1046-1049. The History of Cartography, volume 4, Cartography in the European Enlightenment. Chicago: University of Chicago Press, 2019 (2020).
 9. Bram Vannieuwenhuyze, Jacob van Deventer onderweg van Bussum naar L’Echelle, in: Kees 65, Bussum – Hillegom, Uitgeverij THOTH, 2020, pp. 8-19.
 10. Ferjan Ormeling, The exploration and survey of the outlying islands of the Dutch East Indies. In: Alexander James Kent et al. (eds.), Mapping Empires: Colonial Cartographies of Land and Sea: 7th International Symposium of the ICA Commission on the History of Cartography, 2018. Cham, Switzerland: Springer, 2020 [i.c. 2019], blz. 37-59.
 11. Peter van der Krogt, Kaartennetten van Seijffardt’s Boekhandel. Uit de KNAG-collectie 7. Geografie 29,2 (februari 2020), blz. 20-21.
 12. Peter van der Krogt, De Atlas des Enfans (1758-1857): Een Amsterdams aardrijkskundeleerboek met blinde kaarten in tachtig uitgaven. Caert-Thresoor 39,1 (2020): 3-17.
 13. Reinder Storm, Plakkaarten van Francis Allan: Een negentiende-eeuwse uitgave van de firma Vlieger te Amsterdam. Caert-Thresoor 39,1 (2020): 26-31.

2019

 1. Reinder Storm, ‘Athlas Royal’ [Uit de KNAG-collectie 4]. Geografie 28 (2019), 2: 34-35.
 2. Marissa Griffioen, Cartografie op de prenten van Jan en Casper Luyken. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 26-31.
 3. Colin Dupont & Bram Vannieuwenhuyze, ‘La cartographie des zones suburbaines sur les plans de villes de Jacques de Deventer (milieu du XVIe siècle)’, in: Guy Thewes & Martin Uhrmacher (Hrsg.), Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas moyen âge et à l’époque moderne, Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 2019, pp. 27-50 (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen, Bd. 91).
 4. Bram Vannieuwenhuyze, Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden = Some new ideas about the genesis of Jacob van Deventer’s town plans, door Bram Vannieuwenhuyze. Caert-Thresoor 38,2 (2019): 4-13.
 5. Marieke van Delft, en Reinder Storm (m.m.v. Peter van der Krogt; Marleen Smit; Bram Vannieuwenhuyze; Huibert Crijns), De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo, 2019. – 400 blz. ISBN: 978 94 0145 907 5. – € 79,00.
 6. Peter van der Krogt, Een nieuwe wereldkaart van Joan Blaeu?. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 20-25.
 7. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Pixels or Parcels? Parcel-Based Historical GIS and Digital Thematic Deconstruction as Tools for Studying Urban Development’, in: Thomas Coomans, Bieke Cattoor & Krista De Jonge (Ed.), Mapping Landscapes in Transformation. Multidisciplinary Methods for Historical Analysis, Leuven, Leuven University Press, 2019, pp. 217-236.
 8. Paulo Charruadas & Bram Vannieuwenhuyze, ‘La ville en puzzle. Centralité et « subalternité » des espaces urbains à Bruxelles au Moyen Âge’, in: Peter Clark & Denis Menjot (Ed.), Subaltern City? Alternative and peripheral urban spaces in the pre-modern period (13th-18th Centuries). La ville subalterne? Espaces urbains « subalternes » et périphériques à l’époque pré-industrielle (XIIIe-XVIIIe siècles), Turnhout, Brepols, 2019, pp. 23-44 (= Studies in European Urban History (1100-1800) (SEUH), vol. 46).
 9. Bram Vannieuwenhuyze, Oude kaarten op de wip. In: Agora: magazine voor sociaal ruimtelijke vraagstukken 35, 4 (2019), 8-11.
 10. Günter Schilder en Hans Kok, Sailing Across the World’s Oceans: History & Catalogue of Dutch Charts Printed on Vellum 1580-1725. Leiden: Brill, 2019. (Explokart Studies in the History of Cartography; 19).- ISBN 978 90 04 39857 3: € 175.
 11. Bram Vannieuwenhuyze, Luuk van der Vaart, Djoeke van Netten, Sarka Rygl, Isabel Casteels, en Iris Korver. , Tussen Zuidzee en Noordzee: Twee hypothesen over een wandkaart van Nicholas de Fer uit 1713. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 8-15.
 12. Reinder Storm, Tijdstromen: Geschiedenis als ‘infographic’. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 16-19.
 13. Peter van der Krogt, The ‘Very First’ Printed Map of the Island of St. Thomas – Made 300 Years Ago by Simon de Bon Maison. The Portolan 106 (Winter 2019): 37-41.
 14. Reinder Storm en Bram Vannieuwenhuyze, Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam. Simulacrum, Tijdschrift voor kunst en cultuur 27 (2019) 4: 4-11.
 15. Reinder Storm, Zijn boekdrukkers molenaars? Een belastingkwestie verbeeld op een kaart van Sijthoff. Geografie 28, 7 (2019): 36-37.