Publicaties Teamleden Explokart
Publications Explokart team

Recente publicaties
Recent Publications

2024

  1. Anne-Rieke van Schaik en Marissa Griffioen, ‘Hoe lees je een oude kaart? Een steekproef uit de KNAG-collectie in het Allard Pierson’. Geografie 24,1 (2024): 6-11 (online).
  2. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Mini-mysterie rond een kaart van Nederlands-Indië uit 1873’. Geografie 24,1 (2024): 22-23 (online).
  3. Peter van der Krogt, ‘Gelderland in tien staten’. Geografie 24,1 (2024): 28-32 (online).

2023

  1. Wim Renkema, Marc Hameleers en Peter van der Krogt, Polderkaarten: De gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870. (Explokart Historisch-Kartografische studies; 22). – 900 blz.: ill. ISBN: 978-90-04-36702-9. Leiden: Brill, 2023 (aanbieding 23 mei 2023).
  2. Bram Vannieuwenhuyze, Marissa Griffioen & Anne-Rieke van Schaik Oude kaarten lezen. Handboek voor historische cartografie. (Kaarthistorie 1). Zwolle: Wbooks, 2023. – ISBN 9789462585362. – 384 blz. – € 59,95.
  3. Peter van der Krogt, ‘Maps of the United Kingdom of the Netherlands.’ Maps in History 76 (May 2023), 27-30.
  4. Reinder Storm, ‘Spectaculaire aanwinst voor de cartografsche collectie: Amstelredamum Emporium Hollandiae Totiusque Europae Celeberrimum (1625)’. Allard Pierson Magazine 127 (voorjaar 2023): 26-28.
  5. Bram Vannieuwenhuyze, ‘The Social Life, Death, and Rebirth of Jacob van Deventer’s City and Town Maps of the Low Countries’. Material Culture Review / Revue de la culture matérielle (Thematic Issue: The Social Lives of Maps, vol. 1) 95 (2023), 67-91. – https://doi.org/10.7202/1102342ar.
  6. Bram Vannieuwenhuyze & Anne-Rieke van Schaik, ‘On the Threshold of an Old Map: A Paracartographic Approach to Joost Jansz Bilhamer’s Caerte van Noorthollant.’ The Rijksmuseum Bulletin 71 (2023), 3: 212-235.
  7. Reinder Storm, ‘De wereld van de familie Blaeu’ [recensie]. Caert-Thresoor 42,3 (2023): 38.
  8. Reinder Storm, ‘Hendrik Frijlink 1800-1886.’ Caert-Thresoor 42,4 (2023): 36-37.
  9. Ferjan Ormeling, ‘Le levé hydrographique néerlandais de l’Indonésie au 19e siècle.’ Annales hydrographiques 7,1 – no 780: (2023): 73-85.
  10. Ferjan Ormeling, ‘Mercator en zijn atlas.’ Geo-Info 20,1 (2023), blz. 19-23.
  11. Anne-Rieke van Schaik, ‘A Delta of Time: Claes Jansz Visscher’s Updated News Maps of Spanish-Dutch Battles in the Scheldt River Area, 1627-1640.’ Early Modern Low Countries 7,2 (2023), 154-189.
  12. Anne-Rieke van Schaik,’Een Middelburgse plantagekaart: Slavernij en Walcheren in Nederlands-Guyana.” De Wete: gedaan aan de leden van de Heemkundige kring Walcheren 52,3 (2023), 29-36.

De Boekenwereld Uitgave t.g.v. de tentoonstelling ‘Open Kaart’

  1. Ferjan Ormeling, ‘De kaart van Nederland en Nederlandsch-Indië van H.Ph.Th. Witkamp.’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 4-9.
  2. Paula van Gestel, ‘De kaart van Suriname uit 1737 door Alexander de Lavaux.’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 10-17.
  3. Anne-Rieke van Schaik, ‘Stiltes van de slavernij: De (on)zichtbaarheid van het slavernijverleden op plantagekaarten [Suriname en Guyana].’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 22-25.
  4. Peter van der Krogt, Six’ kaartenboeken of Athlas Royal? De raadselachtige titelpagina’s in zes kaartenboeken van het KNAG.’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 26-29.
  5. Jet Doedel, Rens Wiebe Huisman, Jessica van Zadelhof en Bram Vannieuwenhuyze, ‘Worden kaarten steeds beter? Drie studenten in gesprek met een docent.’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 30-35.

Caert-Thresoor Themanummer KNAG 150 jaar

  1. Reinder Storm, ‘Carel Frederik Stemler: Een unieke atlas in de collectie van het KNAG – of niet?’. Caert-Thresoor 42,2 (2023): 4-9.
  2. Peter van der Krogt, ‘Een kaart als poststuk: Een ‘vuile’ kaart van Bohemen uit 1745.’ Caert-Thresoor 42, 2 (2023): 10-15.
  3. Ferjan Ormeling, ‘De Kadastrale overzichtskaart der Afdeeling Batavia uit 1878’. Caert-Thresoor 42,2 (2023): 16-24.
  4. Reinder Storm en Jan Werner, ‘Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Caert-Thresoor 42,2 (2023): 27-28.

Geografie Reeks Cartografische leeftijdgenoten in het kader van KNAG 150 jaar

 1. Peter van der Krogt, ‘Nederland in 1873.’ (nr. 1). Geografie 32,2 (febr. 2023), blz. 44-45.
 2. Marissa Griffioen, ‘Rotterdam in 1873.’ (nr. 2). Geografie 32,3 (maart 2023), blz. 44-45.
 3. Paula van Gestel, ‘Japara in 1873.’ (nr. 3). Geografie 32,4 (april 2023), blz. 43-43.
 4. Peter van der Krogt, ‘De Maxwell Grant in 1873.’ (nr. 4). Geografie 32, 5 (mei 2023): 34-35.
 5. Anne-Rieke van Schaik, ‘De missigit van Kota Radja in 1873.’ (nr. 5). Geografie 32, 6 (juni 2023): 38-39.
 6. Ferjan Ormeling, ‘Tweemaal Sumatra in 1873.’ (nr. 6). Geografie 32,8 (okt. 2023): 40-41.
 7. Peter van der Krogt, ‘Polder II in 1873.’ (nr. 7). Geografie 32, 9 (nov./dec. 2023): 22-23.

2022

 1. Peter van der Krogt, ‘Lavanha’s kaart van Aragón.’ Geografie 31,7 (sept. 2022), blz. 15-18.
 2. Paula van Gestel-van het Schip, m.m.v. Marissa Griffioen, Reinder Storm & Bram Vannieuwenhuyze, Atlas Amicorum Peter van der Krogt: Ter gelegenheid van het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd – On the occasion of reaching his retirement age – Festschrift anlässlich des Erreichens des Rentenalters. Leiden: Brill | HES & De Graaf, 2022. – 500 blz. ISBN 9 789004 515055. – Informatie & inhoud.Met de volgende bijdragen van Explokartmedewerkers en -vrijwilligers:
  1. Paula van Gestel-van het Schip, ‘Biografie Peter van der Krogt: Ode aan een geboren wetenschapper’, blz. 21-38.
  2. Reinder Storm, ‘Mens en mysterie ofwel Peter van der Krogt en de historische cartografie: hoe het begon’, blz. 112-115.
  3. Bram Vannieuwenhuyze, ‘8 april 2015’, blz. 116-117.
  4. Hans Kloosterboer, ‘Blaeu’s Licht der Zeevaert meer dan 41 of 42 zeekaarten, blz. 222-230.
  5. Sjoerd de Meer en Rikkert Wijk, ‘The Wieder-Engelbrecht IATO atlas’, blz. 231-243.
  6. Ferjan Ormeling, ‘De koloniale atlassen van Dornseiffen, blz. 244-261.
  7. Marco Caboara, ‘An early Jesuit manuscript map of East Asia held at the Jesuit Archives in Rome’, blz. 289-302.
  8. Mathieu Franssen, ‘Comitatus Flandriae Nova Descriptio, Visschers wandkaart van Vlaanderen uit 1656′, blz. 324-338.
  9. Marissa Griffioen, ‘De kaartlezende reiziger’, blz. 339-353.
  10. Elri Liebenberg, ‘Maps of the Beutler Expedition of 1752 into the ‘hitherto unknown’ of the Cape of Good Hope’, blz. 384-389.
  11. Wim Renkema, ‘Vragen en hypotheses over een kaart van de Wieringerwaard’, blz. 390-404.
  12. Reinder Storm, ‘Een onbekende variant van een Franstalig reisboek over Nederland van uitgever Evert Maaskamp’, blz. 415-424.
  13. Bram Vannieuwenhuyze [et al.], ‘Kaarten op straat en aan de wand’, blz. 467-480.
 3. Everhard Korthals Altes en Bram Vannieuwenhuyze, Nederland op zijn mooist: De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld. Bussum: Uitgeverij Thoth, 2022. – 576 blz. ISBN 978 90 6868 850 4.
 4. Ferjan Ormeling, ‘Het model van een Javaanse stad.’ Geo-Info 19,2 (2022): 64-65.
 5. Peter van der Krogt, ‘De Grote Waard in 1357.’ Cartografie. Geografie 31,2 (febr. 2022), blz. 34-35.
 6. Ferjan Ormeling, ‘Honderd jaar wegenkaarten van de ANWB, 1883-1983.’ Caert-Thresoor 41,1 (2022): 17-26.
 7. Peter van der Krogt, ‘F.J. Weygand (1771-1837), Geographisch Kaart-, Muzijk- en Kunsthandelaar van Z.M. de Koning.’ Caert-Thresoor 41,1 (2022), 32-33.
 8. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Op zoek naar Zeeuwse kaarten: Isaak Tirions kaarten van Zeeland, de Zeeuwse eilanden en de Zeeuwse steden’, in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2022, dl. I, pp. 171-222.
 9. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Jacob van Deventers stadsplattegronden: militaire kaarten, of toch niet?’, in: Ron Guleij (red.), Het grote kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie. Zwolle: WBOOKS; Den Haag: Nationaal Archief, 2022, pp. 232-237.
 10. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Jacob van Deventers zestiende-eeuwse stedenatlas. Van bewogen boek tot bewegende onderzoekers’, in: Groniek, 2022, 231, pp. 169-181.
 11. Bram Vannieuwenhuyze, ‘1666 – Van tragedie tot anti-Engelse propaganda. Frederick de Wits nieuwskaart van de Grote Brand van Londen’, in: Martijn Storms (red.), Kaarten die geschiedenis schreven. 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten, Tielt: Lannoo; Leiden: Universitaire Bibliotheken Leiden, 2022, pp. 102-105. (Engelse versie: ‘1666 – From tragedy to anti-English propaganda. Frederick de Wit’s news map of the Great Fire of London’, in: Martijn Storms (Ed.), Maps that Made History. 1000 Years of World History in 100 Old Maps, Tielt: Lannoo; Leiden: Leiden University Libraries, 2022, pp. 102-105).
 12. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Een mysterieuze Dampierrekaart. Een cartografische kettingbrief uit de 17de en 18de eeuw’, in: Martijn Storms (red.), Kaarten die geschiedenis schreven. 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten, Tielt: Lannoo; Leiden: Universitaire Bibliotheken Leiden, 2022, pp. 130-133. (Engelse versie: ‘1715 – A mysterious Dampierre map. A cartographic chain letter from the 17th and 18th centuries’, in: Martijn Storms (Ed.), Maps that Made History. 1000 Years of World History in 100 Old Maps, Tielt: Lannoo; Leiden: Leiden University Libraries, 2022, pp. 130-133).
 13. Reinder Storm, ‘Mijksenaar Award voor de complete serie Bosatlassen.’ Geo-Info 19,1 (2022): 12-13.
 14. Ferjan Ormeling, ‘De zeeslagen in Straat Van der Capellen, 1863/64.’ Geo-Info 19,1 (2022): 14-16.
 15. Reinder Storm, ‘Het verhaal van kaarten.’ Column. Geo-Info 19 (2022), 1: 39.
 16. Peter van der Krogt, ‘Plancius en zijn kaarten.’ Geografie 31, 9 (2022): 33-35.
 17. Peter van der Krogt, ‘Janssonius en Jansonius: Enig bekende portret van cartograaf Johannes Janssonius.’ Allard Pierson Magazine 126 (2022): 21.

2021

 1. Peter van der Krogt en Bram Vannieuwenhuyze, ‘Oostende belegerd, koperplaat hersneden: Vier staten van Baptista van Doetecums kaart van het beleg van Oostende, 1601-1604.’ Caert-Thresoor 40,4 (2021), blz. 12-19.
 2. Peter van der Krogt, ‘450 jaar Willem Jansz., 400 jaar Blaeu.’ Uit de KNAG-collectie 13. Geografie 30,9 (nov./dec. 2021), blz. 26-27.
 3. Philippe De Maeyer, Michèle Galand, Bram Vannieuwenhuyze en Guy Vanthemsche (red.), De geschiedenis van België in 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo, 2021. – 408 blz. ISBN: 978 94 014 73126.
 4. Peter van der Krogt en Bram Vannieuwenhuyze, ‘1307 – Het begin van de functionele cartografie: Een schetskaartje van de Aardenburgse Moer,’ 38-41 in: De geschiedenis van België in 100 oude kaarten, red. Philippe De Maeyer et al. Tielt: Lannoo, 2021.
 5. Reinder Storm, ‘1958 – Memorabele plaatsen in de literatuurgeschiedenis: Een schilderij van het Franstalige literaire landschap in België op Expo 58,’ 382-385 in: De geschiedenis van België in 100 oude kaarten, red. Philippe De Maeyer et al. Tielt: Lannoo, 2021.
 6. Marissa Griffioen, ‘Johan F.A. Cateau van Rosevelt: Portret van de kartograaf van de Surinaamse kolonie.’ Caert-Thresoor 40,3 (2021):, 3-11.
 7. Reinder Storm, ‘Jacob Kuijper (1821-1908).’ Caert-Thresoor 40,3 (2021): 28-29.
 8. Jornt Leeflang, ‘Regionaal Archief Zuid-Utrecht. Collecties Nederlandse kaarten.’ Caert-Thresoor 40,3 (2021), 30-31.
 9. Peter van der Krogt, ‘Tot gemakkelijkheid der Heeren reizigers’: Op textiel gedrukte kaarten uit de negentiende eeuw.’ In: Vertelstof: Een bundel verhalen voor Marike van Roon over textiel in het Allard Pierson. – Amsterdam: Allard Pierson, 2021, blz. 117-128.
 10. Reinder Storm, ‘Evasion-and-escape map 43 C/D: Een historische kaart op textiel’. In: Vertelstof: Een bundel verhalen voor Marike van Roon over textiel in het Allard Pierson. – Amsterdam: Allard Pierson, 2021, blz. 155-164.
 11. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Het raadsel van Die Oumarct: Een verwijzing naar textiel in een Brusselse plaatsnaam’. In: Vertelstof: Een bundel verhalen voor Marike van Roon over textiel in het Allard Pierson. – Amsterdam: Allard Pierson, 2021, blz. 165-172.
 12. Peter van der Krogt, ‘Niemeyers kaart van Brazilië.’ Uit de KNAG-collectie 12. Geografie 30,7 (sept. 2021), blz. 25-28.
 13. Peter van der Krogt, De productie van de Kaart Figuratief van Delft, 1675-1678: Overzicht van de uitgaven voor medewerkers en productie. In: Oude boeken, nieuwe podia: Liber amicorum voor Marieke van Delft. – Tielt: Lannoo, 2021, blz. 180-187.
 14. Reinder Storm, Van reisgidsen via routeplannen naar TomTom en app: Een verrassende ontwikkeling in de toeristische informatievoorziening. In: Oude boeken, nieuwe podia: Liber amicorum voor Marieke van Delft. – Tielt: Lannoo, 2021, blz. 310-317.
 15. Bram Vannieuwenhuyze, Oude kaart in nieuwe kleur: Analyse en inkleuring van Die vermaerde Coopstadt van Amstelredam uit 1544. In: Oude boeken, nieuwe podia: Liber amicorum voor Marieke van Delft. – Tielt: Lannoo, 2021, blz. 349-356.
 16. Reinder Storm, Kaarten uit het kastje van Louis Putman. Uitgelezen boeken: katern voor boekverkopers en boekenkopers 20, 1 (juni 2021). 36 blz.
 17. Dick Blonk en Peter van der Krogt, Geldria Ducatus: Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Gelderland tot 1860. Explokart Historisch-Cartografische studies; nr. 20; Leiden: Brill, 2021. 680 blz.: ill. ISBN 978-90-04-43391-5
 18. Ferjan Ormeling, Kartografie in Utrecht: van eenmanszaak tot vakgroep. p. 243-251 in: Hans van Ginkel, Ben de Pater, Henk Ottens (red.) Een grote stap: Het Geografisch Instutuut in Utrecht 1960-1990. Utrecht: Faculteit Geowetenschappen, 2021.
 19. Ferjan Ormeling, Dutch names worldwide: the naming behaviour of Dutch explorers in the 17th and 18th centuries. Pp. 29-44 in Allison Collimore and Peter Jordan (eds), Place names and migration. Hamburg: Verlag Dr Kovač, 2021.
 20. Reinder Storm, ‘Hoe zat het ook alweer … met het Suezkanaal?’, in: Geo-Info, jrg. 8 (2021), nr. 2, p. 26-27.
 21. De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, door Marieke van Delft en Reinder Storm (en Peter van der Krogt; Marleen Smit; Bram Vannieuwenhuyze; Huibert Crijns). Tielt: Lannoo, 2021. – 400 blz. ISBN: 978 94 014 785458. – € 49,00. Vijfde druk, paperback.
 22. Reinder Storm, [recensie van] Missie à la carte. Missionarissen en cartografie. Samenstelling Dirk Van Overmeire, Greet Polfliet. – Sint-Niklaas, Mercatormuseum, 2019. 96 p., met selectieve bibliografie. In: Caert-Thresoor, 40 (2021) 2, p. 36.
 23. Peter van der Krogt, De ‘Held van Haarlem’. Herkomst en verspreiding van het vinger-in-de-dijk-verhaal. Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2020 (Amsterdam 2021), blz. 113-153.
 24. Paula van Gestel-van het Schip, De wandkaart van Europa van Jodocus Hondius. Caert-Thresoor 40 (2021) 1, blz. 3-11.
 25. Peter van der Krogt, Seventeen almost identical maps of the Americas: The maps in the different editions of the Atlas des Enfans, 1758-1816. The Portolan 110 (Spring 2021), blz. 34-50.
 26. Peter van der Krogt, De Noordpool volgens Mercator en Hondius: Hypothetische kaarten. Uit de KNAG-collectie 11. Geografie 30,3 (maart 2021), blz. 30-32.
 27. Ferjan Ormeling, Tropische wateren in kaart: de organisatie van de Nederlandse hydrografische kartering in de 19e eeuw. Geo-Info 2021-1, pp 38-44

2020

 1. Bram Vannieuwenhuyze & Zef Segal, Motion in Maps, Maps in Motion. Mapping Stories and Movement through Time, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020.
 2. Ferjan Ormeling, A school atlas as a history machine. Chapter 5 (pp 123-152) in: Zef Segal en Bram Vannieuwenhuyze (red), Maps in motion, motion in maps. Amsterdam: AUP, 2020.
 3. Bram Vannieuwenhuyze & Sander D’haene, ‘Jacob van Deventers stadsplattegronden van Kortrijk’, in: De Leiegouw, 2020, 62, 2, pp. 211-245.
 4. Peter van der Krogt, ‘De Held van Haarlem gevonden: De mystificatie van Gerrit Verkuyl en een Franse anekdote uit 1821’. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 29,2 (december 2020), blz. 80-85.
 5. Ferjan Ormeling, ‘België in de Bosatlas’, in: Marijke De Ryck, Jan Nyssen, Karine Van Acker & Wim Van Roy (red.), Philippe De Maeyer in kaart: Liber amicorum, Gent: Vakgroep Geografie – Universiteit Gent, 2020, blz. 242-247.
 6. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Vree wijze wijzerkaart van Brussel’, in: Marijke De Ryck, Jan Nyssen, Karine Van Acker & Wim Van Roy (red.), Philippe De Maeyer in kaart: Liber amicorum, Gent: Vakgroep Geografie – Universiteit Gent, 2020, blz. 29-37.
 7. Anne-Rieke van Schaik, ‘Trauma of triomf? De oorlogsdaden van Maurits van Oranje gememoreerd in Den Nassauschen Laurencrans (1610)’. Simulacrum 28, no. 4 (2020): 16-22.
 8. Reinder Storm, ‘Corona in kaart’ (column), in: Geo-info, 2020-4, p. 7.
 9. Peter van der Krogt, De decoratieve wereldkaart van Henricus Hondius. Uit de KNAG-collectie 9. Geografie 29,7 (september 2020), blz. 16-18.
 10. Ferjan Ormeling, De collectie ‘kaarten voor vliegtuigpassagiers’ van de Universteitsbibliotheek Utrecht.Caert Thresoor 39 (2020)3, pp. 36-38,
 11. Peter van der Krogt, Zeldzame stadsgezichten: Stedenatlas van Pieter Hendricksz. Schut. Allard Pierson Mededelingen 121 (voorjaar 2020): 30-31.
 12. Marissa Griffioen, Bodel Nijenhuis’ kaarten in context: Onderzoek naar aantekeningen op kaarten uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Caert-Thresoor 39,2 (2020): 11-18.
 13. Reinder Storm, ‘Parijs in vogelvlucht (1870)’ [Uit de KNAG-collectie 8], in: Geografie, 29 (2020), 5: 20-21.
 14. ‘Geographical Mapping in the Netherlands’ (by Peter van der Krogt and Elger Heere),p. 525-529, and ‘Netherlands, Republic of the United’ (by Peter van der Krogt), p. 1046-1049. The History of Cartography, volume 4, Cartography in the European Enlightenment. Chicago: University of Chicago Press, 2019 (2020).
 15. Bram Vannieuwenhuyze, Jacob van Deventer onderweg van Bussum naar L’Echelle, in: Kees 65, Bussum – Hillegom, Uitgeverij THOTH, 2020, pp. 8-19.
 16. Ferjan Ormeling, The exploration and survey of the outlying islands of the Dutch East Indies. In: Alexander James Kent et al. (eds.), Mapping Empires: Colonial Cartographies of Land and Sea: 7th International Symposium of the ICA Commission on the History of Cartography, 2018. Cham, Switzerland: Springer, 2020 [i.c. 2019], blz. 37-59.
 17. Peter van der Krogt, Kaartennetten van Seijffardt’s Boekhandel. Uit de KNAG-collectie 7. Geografie 29,2 (februari 2020), blz. 20-21.
 18. Peter van der Krogt, De Atlas des Enfans (1758-1857): Een Amsterdams aardrijkskundeleerboek met blinde kaarten in tachtig uitgaven. Caert-Thresoor 39,1 (2020): 3-17.
 19. Reinder Storm, Plakkaarten van Francis Allan: Een negentiende-eeuwse uitgave van de firma Vlieger te Amsterdam. Caert-Thresoor 39,1 (2020): 26-31.
 20. Ferjan Ormeling, Geschiedenis van de Commissie Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (BAN). Geo-Info 2020-1, pp. 18-23.

2019

 1. Reinder Storm, ‘Athlas Royal’ [Uit de KNAG-collectie 4]. Geografie 28 (2019), 2: 34-35.
 2. Marissa Griffioen, Cartografie op de prenten van Jan en Casper Luyken. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 26-31.
 3. Colin Dupont & Bram Vannieuwenhuyze, ‘La cartographie des zones suburbaines sur les plans de villes de Jacques de Deventer (milieu du XVIe siècle)’, in: Guy Thewes & Martin Uhrmacher (Hrsg.), Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas moyen âge et à l’époque moderne, Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 2019, pp. 27-50 (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen, Bd. 91).
 4. Bram Vannieuwenhuyze, Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden = Some new ideas about the genesis of Jacob van Deventer’s town plans, door Bram Vannieuwenhuyze. Caert-Thresoor 38,2 (2019): 4-13.
 5. Marieke van Delft, en Reinder Storm (m.m.v. Peter van der Krogt; Marleen Smit; Bram Vannieuwenhuyze; Huibert Crijns), De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo, 2019. – 400 blz. ISBN: 978 94 0145 907 5. – € 79,00.
 6. Peter van der Krogt, Een nieuwe wereldkaart van Joan Blaeu?. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 20-25.
 7. Bram Vannieuwenhuyze, ‘Pixels or Parcels? Parcel-Based Historical GIS and Digital Thematic Deconstruction as Tools for Studying Urban Development’, in: Thomas Coomans, Bieke Cattoor & Krista De Jonge (Ed.), Mapping Landscapes in Transformation. Multidisciplinary Methods for Historical Analysis, Leuven, Leuven University Press, 2019, pp. 217-236.
 8. Paulo Charruadas & Bram Vannieuwenhuyze, ‘La ville en puzzle. Centralité et « subalternité » des espaces urbains à Bruxelles au Moyen Âge’, in: Peter Clark & Denis Menjot (Ed.), Subaltern City? Alternative and peripheral urban spaces in the pre-modern period (13th-18th Centuries). La ville subalterne? Espaces urbains « subalternes » et périphériques à l’époque pré-industrielle (XIIIe-XVIIIe siècles), Turnhout, Brepols, 2019, pp. 23-44 (= Studies in European Urban History (1100-1800) (SEUH), vol. 46).
 9. Bram Vannieuwenhuyze, Oude kaarten op de wip. In: Agora: magazine voor sociaal ruimtelijke vraagstukken 35, 4 (2019), 8-11.
 10. Günter Schilder en Hans Kok, Sailing Across the World’s Oceans: History & Catalogue of Dutch Charts Printed on Vellum 1580-1725. Leiden: Brill, 2019. (Explokart Studies in the History of Cartography; 19).- ISBN 978 90 04 39857 3: € 175.
 11. Bram Vannieuwenhuyze, Luuk van der Vaart, Djoeke van Netten, Sarka Rygl, Isabel Casteels, en Iris Korver. , Tussen Zuidzee en Noordzee: Twee hypothesen over een wandkaart van Nicholas de Fer uit 1713. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 8-15.
 12. Reinder Storm, Tijdstromen: Geschiedenis als ‘infographic’. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 16-19.
 13. Peter van der Krogt, The ‘Very First’ Printed Map of the Island of St. Thomas – Made 300 Years Ago by Simon de Bon Maison. The Portolan 106 (Winter 2019): 37-41.
 14. Reinder Storm en Bram Vannieuwenhuyze, Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam. Simulacrum, Tijdschrift voor kunst en cultuur 27 (2019) 4: 4-11.
 15. Reinder Storm, Zijn boekdrukkers molenaars? Een belastingkwestie verbeeld op een kaart van Sijthoff. Geografie 28, 7 (2019): 36-37.
[/row]