Onderwijs met originele oude atlassen en kaarten in de kaartenzaal van het Allard Pierson

Onderwijs
Education

Onderwijs over historische cartografie wordt verzorgd door Bram Vannieuwenhuyze en Jansoniusconservator Peter van der Krogt en is ondergebracht bij de studieprogramma’s van de Vakgroep Boekwetenschap, onderdeel van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.


Education about historical cartography is provided by Bram Vannieuwenhuyze and Jansonsius curator Peter van der Krogt and is part of programmes of the Department of Book Studies, part of the Faculty of Humanities at the University of Amsterdam.

Universiteit van Amsterdam | University of Amsterdam Cursus Historische Cartografie Dissertaties | Thesis