Description de l’Univers, vol. 1 (Amsterdam: François Halma, 1700) (Allard Pierson, Van Loon [U-03a])

Dissertaties
Theses

Sinds 1981 zijn er een aantal promotie-onderzoeken verricht onder auspiciën van Explokart, of waarbij deelnemers aan Explokart betrokken waren.
Since 1981, a number of doctoral studies have been carried out under the auspices of Explokart, or in which Explokart participants were involved.

Datum/Universiteit

Date/University

Naam

Name

Titel van de dissertatie en uitgavegegevens

Title of Dissertation and Publication Details

(Co)Promotor(es)

Supervisor(s)

3-3-2014
Utrecht
Roel Nicolai A critical review of the hypothesis of a medieval origin for portolan charts. Houten: Educatieve Media, 2014. – 483 p. Open access
Nederlandse samenvatting
Hogendijk, Van der Krogt & Wepster
16-2-2011
Passau
George Carhart Frederick de Wit and the first ‘Concise Reference Atlas’: A reexamination of the Amsterdam map, print and art seller’s life, work and contribution to the distribution of cartographic knowledge during the second half of the 17th and early 18th centuries.
Commercial publication: Frederick de Wit and the first concise reference atlas. Explokart Historisch-Cartografische Studies; 16. Leiden: Brill, 2016. 589 blz.: ill.
Nederlandse samenvatting
Frenz & Van der Krogt
20-2-2009
Utrecht
Marcel van den Broecke Ortelius’ Theatrum Orbis Terrarum (1570-1641): Characteristics and development of a sample of on verso map texts. Nederlandse Geografische Studies 380. Utrecht: KNAG/Faculteit Geowetenschappen, 2009. – 304 p. + cd-rom. Open access
Nederlandse samenvatting
Orbán, Van Gemert & Van der Krogt
27-6-2008
Utrecht
Elger Heere GIS voor historisch landschapsonderzoek: Opzet en gebruik van een historisch GIS voor prekadastrale kaarten. Nederlandse Geografische Studies 375. Utrecht: KNAG/Faculteit Geowetenschappen, 2008. – 231 p. + cd-rom. Open access
English Summary
Ormeling & Vervloet
21-11-2006
Utrecht
Piet Broeders Gijsbert Franco Baron von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857: Leven en werk van ‘eene ware specialiteit’ in kaart gebracht. (Explokart Historisch-Cartografische Studies; 5). ’t Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers bv, 2006. – 540 p. + cd-rom.
English Summary
Schilder & Ormeling
31-5-2005
Utrecht
Marco van Egmond Covens & Mortier: Productie, organisatie en ontwikkeling van een commercieel-kartografisch uitgevershuis in Amsterdam (1685-1866). ’t Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers bv, 2005. – 427 p. + cd-rom.
English Summary
Commercial publication: Covens & Mortier: A Map Publishing House in Amsterdam, 1685-1866. (Explokart Historisch-Cartografische Studies; 8). ’t Goy-Houten: HES & De Graaf, 2009. – 600 blz. + CD-Rom – ISBN 978-90-6194-220-7.
Schilder
22-3-2001
Nijmegen
Erlend de Groot De Atlas Blaeu-Van der Hem. De verzamelde wereld van een 17de-eeuwse liefhebber. ’t Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers bv, 2001. XVIII, 402, [16] p. pl. Aikema & Schilder
29-5-1998
Utrecht
Paul van den Brink ‘In een opslag van het oog’: De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754
Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro Holland, 1998. – 293 p.
English Summary
Schilder
7-4-1989
Utrecht
Frans Scholten Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland, 1579-1795
Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1989. – [2], 248 p.
English Summary
Schilder
17-2-1989
Utrecht
Peter van der Krogt Globi Neerlandici: De globeproduktie in de Nederlanden
Utrecht : HES Uitgevers, 1989. – xiv, 415 p., 16 bl.pl.
English Summary
Commercial edition: Globi Neerlandici: The production of globes in the Low Countries. Utrecht: HES Publishers, 1993. 647 pp.
Schilder
9-9-1983
Utrecht
Justus Wekker Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667
Delft : Rijkscommissie voor Geodesie, 1983. – xliv, 144 p., 10 p. bijlagen, 19 p. pl., 18 p. indexes.
English summaryOpen access
Koeman & Schilder

PRE-EXPLOKART

31-10-1981
Utrecht
Marijke Donkersloot-de Vrij Topografische kaarten van Nederland vóór 1750
Handgetekende en gedrukte kaarten – aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven

Groningen : Wolters-Noordhoff [etc.], 1981. – 223 p., [72] p. pl., [4] bl. pl.
Koeman & Heslinga
18-12-1961
Utrecht
Cornelis Koeman Collections of Maps and Atlases in the Netherlands
Their History and Present State

Leiden: Brill, 1961. – x, 201 p. (Imago Mundi ; suppl. 3).
Review by G.R. Crone in English
Zonneveld
Lopende PhD projecten:
Current PhD project:

Anne-Rieke van Schaik, University of Amsterdam, 2022-2027
Project: Navigating through Narratives: Cartographic Storytelling in the Early Modern Low Countries (ca. 1550-1750)

Marissa Griffioen, University of Amsterdam, 2022-2027
Project: Map Encounters: The Material Culture of Maps in the Early Modern Low Countries