Inhoud historisch-cartografische tijdschriften

Op deze pagina staan de tijdschriften gewijd aan historische cartografie, zowel de nog steeds uitgegeven tijdschriften als de afgesloten reeksen. Klik op de titelpagina of the button voor een cumulatieve lijst van artikelen in dat tijdschrift. Deze lijst is een PDF-bestand dat gedownload kan worden. Met de zoekfunctie kan redelijk eenvoudig een artikel gevonden worden. De tijdschriften zijn in veel bibliotheken aanwezig, o.a. in de handbibliotheek van Allard Pierson in Amsterdam.

Alfabetische lijst artikelen per auteur

Contents of the journals of the history of cartography

On this page you’ll find the journals dedicated to historical cartography, both the still published journals as well as the closed series. Click on the title page or the button for a cumulative list of articles in that journal. This list is a PDF file that can be downloaded. With the search function it is fairly easy to find an article. The journals are available in many libraries, including the Allard Pierson in Amsterdam.

Alphabetical list of articles by author

Lopende tijdschriften – Current journals

De PDFs worden regelmatig bijgewerkt – The PDF-files will be updated regularly

Caert-Thresoor

Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie

sinds 1981 vier maal per jaar
since 1981 four times a year
Nederlands Dutch
Website met PDF van alle nummers ouder dan drie jaar
Website with PFDs of all issues older than 3 years

Lijst artikelen

Cartographica Helvetica

Fachzeitschrift für Kartengeschichte

sinds 1990 twee maal per jaar
since 1990 twice a year
Duitstalig German
Website met samenvattingen
Website with summaries

List of articles

e-Perimetron

International web journal on sciences and technologies affined to history of cartography and maps

sinds 2006 vier maal per jaar
since 2006 four times a year
Engels English
On-line journal

List of articles

Der Globusfreund / Globe Studies

Wissenschaftliche Zeitschrift für Globenkunde / The Journal of the International Coronelli Society

sinds 1952 jaarlijks since 1952 yearly
Duits, vanaf 2002 edities in Duits en Engels

German, since 2002 editions in German and English
Website

List of articles

Imago Mundi

The International Journal for the History of Cartography

sinds 1935 jaarlijks en sinds 2004 twee maal per jaar
since 1935 yearly and since 2004 twice a year
Engels English
Artikelen op JSTOR
Available on JSTOR

List of articles

IMCoS Journal

Journal of the International Map Collector’s Society

sinds 1997 vier maal per jaar
since 1998 three times a year
Engels English

Website

List of articles since 1994

Maps in History

Newsletter of the Brussels Map Circle

sinds 1984 drie maal per jaar
since 1984 three times a year
Engels English

Website

List of articles since 2005

The Portolan

Journal of the Washington Map Society

sinds 1984 drie maal per jaar
since 1984 three times a year
Engels English

Website

List of articles since 1998

Beëindigde tijdschriften – Ended journals

Cartographica Hungarica

1992-2004 8 nummers gepubliceerd
1992-2004 8 issues published

Hongaars, soms Engels of Duits Hungarian, some in English or German

List of articles

The Map Collector

1979-1996 vier maal per jaar
1979-1996 four times a year
Engels English

List of articles 1982-1996

MapForum

2004-2008 11 nummers gepubliceerd
2004-2008 11 issues published
Engels English

List of articles

Mercator’s World

The Magazine of Maps, Geography and Discovery

1996-2003 zes maal per jaar
1996-2003 six times a year
Engels English

List of articles

Speculum Orbis

Zeitschrift für alte Kartographie und Vedutenkunde

1985-1988/93 4 uitgaven gepubliceerd
1985-1988/93 four issues
Duits German

List of articles