Description de l’Univers, vol. 1 (Amsterdam: François Halma, 1700) (Allard Pierson, Van Loon [U-03a])

Onderzoek
Research

Op deze website worden zowel lopende als afgeronde onderzoeken gepresenteerd die zijn uitgevoerd door leden uit het Explokart-team. Vrijwel al deze projecten hebben geresulteerd in een publicatie of een reeks publicaties. Enkele projecten worden uitgebreid toegelicht, zoals bijvoorbeeld de nog lopende onderzoeksprojecten Atlantes Neerlandici van Peter van der Krogt en het onderzoek naar de cartograaf Jacob van Deventer door Bram Vannieuwenhuyze.


This website presents both ongoing and completed research conducted by members of the Explokart team. Almost all of these projects have resulted in a publication or a series of publications. A number of the projects are described in detail on this website, such as the ongoing research projects Atlantes Neerlandici by Peter van der Krogt and the research into the cartographer Jacob van Deventer by Bram Vannieuwenhuyze.

Atlantes Neerlandici New Edition Maps in Context Stadsplattegronden van Jacob van Deventer Verhaalkaarten | Story Maps Stadscartografie | Urban Cartography Monumenta Cartographica Neerlandica The Atlas Blaeu-van der Hem