Fragment van de titelpagina van de Atlas Contractus van Petrus Schenk, ca. 1700 (Allard Pierson, coll. Van Loon [G-07a])

Online publicaties
Online Publications

Cartografie blogs van
het Allard Pierson
Cartography blogs Allard Pierson

The topographic record of the Netherlands 1800-1992 for sale

Noord Boven?

Columbus en de Platte Aarde

Repertorium van Nederlandse kaartmakers