Description de l’Univers, vol. 1 (Amsterdam: François Halma, 1700) (Allard Pierson, Van Loon [U-03a])

Lopende Projecten
Current Projects

Op deze website worden de huidige onderzoeksprojecten gepresenteerd die worden uitgevoerd door de leden van het Explokart team. Hieronder vallen ook de belangrijkste onderzoeksthema’s van de Explokart-leerstoel voor Historische Cartografie aan de Universiteit van Amsterdam.


This website presents the current research projects carried out by members of the Explokart team. These also include the main research topics of the Explokart Chair of Historical Cartography at the University of Amsterdam.

Atlantes Neerlandici New Edition Maps in Context Stadsplattegronden van Jacob van Deventer Verhaalkaarten | Story Maps Stadscartografie | Urban Cartography