Tijdens de cursus worden originele atlassen en kaarten bekeken

Cursus historische cartografie in vogelvlucht

Oude kaarten zijn tijdgebonden uitdrukkingsmiddelen. Zonder kennis van hun context vertellen ze niet het volledige verhaal. Dat volledige verhaal is niet alleen tijdgebonden, maar ook actueel. Een kaart van vroeger verschaft historisch inzicht in het heden. Het raakvlak van de historische cartografie met andere vakgebieden en wetenschappen is bovendien groot. Toen er nog geen luchtfoto’s werden gemaakt en de GPS nog niet was uitgevonden, was men toch in staat een geslaagd beeld van de omgeving en zelfs van de wereld te maken. Hoe? Dat komt u te weten in de cursus Historische Cartografie in Vogelvlucht bij het Allard Pierson.

Docenten

Bram Vannieuwenhuyze
Peter van der Krogt
Reinder Storm

Wanneer

Nader te bepalen.