Publicaties Reinder Storm

2020

 • ‘Parijs in vogelvlucht (1870)’ [Uit de KNAG-collectie 8], in: Geografie, 29 (2020), 5: 20-21.
 • ‘Plakkaarten van Francis Allan. Een negentiende-eeuwse uitgave van de firma Vlieger te Amsterdam’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.1, p. 26–31.
 • ‘[recensie van] De atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839)’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.2, p. 37.
 • ‘Corona in kaart’ (column), in: Geo-info, 2020-4, p. 7.
 • ‘De eerste Nederlandse vliegkaart’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.3, p. 5–8.
 • ‘The K.L.M. Amsterdam-Batavia line. Een kartografische bijlage bij een ‘K.L.M.-Baedeker’ uit 1935’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.3, p. 31–35.

2019

Boek / Book
 • De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, door Marieke van Delft, en Reinder Storm (en Peter van der Krogt; Marleen Smit; Bram Vannieuwenhuyze; Huibert Crijns). Tielt: Lannoo, 2019. – 400 blz. ISBN: 978 94 0145 907 5. – € 79,00.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Athlas Royal’ [Uit de KNAG-collectie 4], door Reinder Storm. Geografie 28 (2019), 2: 34-35.
 • ‘Zijn boekdrukkers molenaars? Een belastingkwestie verbeeld op een kaart van Sijthoff.’ Geografie 28 (2019), 7: 36-37.
 • ‘Tijdstromen: Geschiedenis als ‘infographic’. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 16-19.
 • (met Bram Vannieuwenhuyze) ‘Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam’. Simulacrum, Tijdschrift voor kunst en cultuur 27 (2019) 4: 4-11.
 • ‘De kracht van kaarten’ (column), in: Geo-info, 2019-5, p. 7.
 • Met Ferjan Ormeling, ‘Het 28e internationale congres over de geschiedenis van de Kartografie, Amsterdam 14–19 juli 2019’, in: Geo-Info, 2019-5, p. 24–27.
 • ‘150 jaar Suezkanaal. Een kaart uit 1860’, in: Geografie, nov./dec. 2019, p. 30–31
 • ‘[recensie van] Wereldtheater. De geschiedenis van de cartografie […]’, in: Caert-Thresoor 38 (2019), nr.1, p. 29–30.
 • ‘In de ban van Atlas. De Gouden Eeuw van de Amsterdamse cartografie’, in: Alice Taatgen
  (red.), Het Universum van Amsterdam. Schatten uit de gouden eeuw van de cartografie, Zwolle: Waanders, 2019, p. 20–57.
 • ‘Under the spell of Atlas. The Golden Age of Amsterdam cartography’, in: Alice Taatgen
  (red.), The Universe of Amsterdam. Treasures from the Golden Age of cartography, Zwolle: Waanders, 2019, p. 20–57.
 • ‘Over een vreugdeloze verzamelaar, een artistieke kast en een grote atlas. Het Blaeukabinet’, Allard Pierson Mededelingen, nr.120, (2019), p. 34–35.

2018

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Regiones sub Polo Arctico: Met Blaeu in de kou.’ Geografie 27,1 (2018): 18-19.

2017

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Madelon Simons & Peter van der Krogt), ‘Atlas Tytel-Print collectie Van Loon: Een schenking voor de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.- Caert-Thresoor 36 (2017): 1, 15-21
 • ‘Oudtestamentische wereldkaart van W.A.Bachiene: De wereld van Noachs nakomelingen.’ Geografie 26,9 (2017): 30-31.
 • ‘Tijdreizen van ‘de heyligherste’ naar The Amsterdam Dungeon: Afbeeldingen van een kerk aan het Rokin op kaarten door de eeuwen heen’. Kerken op de kaart gezet. Themanummer van Oude Hollandse Kerken 85 (winter 2017), (blz. 16-19).

2016

 • ‘De stad als Utopie: zolang er Leuven is, is er hoop.’ De Boekenwereld 32, 2 (2016): 34-35.

Geredigeerde boeken

2005

 • (met Deirdre Carasso, en Martine Gosselink). De Verdieping van Nederland: Duizend jaar Nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Uitgeverij De Buitenkant. [2005]. – 224 blz. – ISBN 90-76452-65-2.