Publicaties Reinder Storm

2023

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Jan Werner) ‘Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Caert-Thresoor 42,2 (2023): 27-28.
 • ‘Carel Frederik Stemler: Een unieke atlas in de collectie van het KNAG – of niet?’. Caert-Thresoor 42,2 (2023): 4-9.
 • ‘Spectaculaire aanwinst voor de cartografsche collectie: Amstelredamum Emporium Hollandiae Totiusque Europae Celeberrimum (1625)’. Allard Pierson Magazine 127 (voorjaar 2023): 26-28.
 • ‘De wereld van de familie Blaeu’ [recensie]. Caert-Thresoor 42,3 (2023): 38.
 • ‘Hendrik Frijlink 1800-1886.’ Caert-Thresoor 42,4 (2023): 36-37.
 • ‘On the road with Charles de Geer.’ in: Marieke van Delft & Peter Sjökvist (ed.), A warm scent of books. Private libraries at Leufstabruk and beyond. Uppsala 2023, p. 43-52.
Blogs

2022

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Mijksenaar Award voor de complete serie Bosatlassen.’ Geo-Info 19 (2022), 1: 12-13.
 • ‘Het verhaal van kaarten.’ Column. Geo-Info 19 (2022), 1: 39.
 • ‘Mens en mysterie ofwel Peter van der Krogt en de historische cartografie: hoe het begon’. In Atlas Amicorum Peter van der Krogt (zie hier), blz. 112-115.
 • ‘Een onbekende variant van een Franstalig reisboek over Nederland van uitgever Evert Maaskamp’. In Atlas Amicorum Peter van der Krogt (zie hier), blz. 415-424.
Blogs

2021

Boek / Book
 • De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, door Marieke van Delft en Reinder Storm (en Peter van der Krogt; Marleen Smit; Bram Vannieuwenhuyze; Huibert Crijns). Tielt: Lannoo, 2021. – 400 blz. ISBN: 978 94 014 785458. – € 49,00. Vijfde druk, paperback.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Jacob Kuijper (1821-1908).’ Caert-Thresoor 40,3 (2021): 28-29.
 • ‘1958 – Memorabele plaatsen in de literatuurgeschiedenis: Een schilderij van het Franstalige literaire landschap in België op Expo 58,’ 382-385 in: De geschiedenis van België in 100 oude kaarten, red. Philippe De Maeyer et al. Tielt: Lannoo, 2021.
 • ‘Evasion-and-escape map 43 C/D: Een historische kaart op textiel’. In: Vertelstof: Een bundel verhalen voor Marike van Roon over textiel in het Allard Pierson. – Amsterdam: Allard Pierson, 2021, blz. 155-164
 • Van reisgidsen via routeplannen naar TomTom en app: Een verrassende ontwikkeling in de toeristische informatievoorziening. In: Oude boeken, nieuwe podia: Liber amicorum voor Marieke van Delft. – Tielt: Lannoo, 2021, blz. 310-317.
 • Kaarten uit het kastje van Louis Putman. Uitgelezen boeken: katern voor boekverkopers en boekenkopers 20, 1 (juni 2021). 36 blz.
 • Hoe zat het ook alweer … met het Suezkanaal?’, in: Geo-Info, jrg. 8 (2021), nr. 2, p. 26-27.
 • [recensie van] Missie à la carte. Missionarissen en cartografie. Samenstelling Dirk Van Overmeire, Greet Polfliet. – Sint-Niklaas, Mercatormuseum, 2019. 96 p., met selectieve bibliografie. In: Caert-Thresoor, jrg. 40 (2021), nr. 2, p. 36.
Blogs

2020

Boek / Book
 • De eerste prijs voor E. Douwes Dekker. Z.pl. [Den Haag / Amsterdam], Huis van het boek, 2020. 31 p.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘De Elsevier-globe van dr. G.J. Dozy’, in: Allard Pierson Mededelingen, nr. 122, najaar 2020, p. 32
 • ‘Du Perron en Baudelaire’, in: Eddy du Perron. Leven volgens eigen aard. Reeks monografieën van de Indische genealogische vereniging, deel 2. Amsterdam, 2020. p. 70-76.
 • ‘Parijs in vogelvlucht (1870)’ [Uit de KNAG-collectie 8], in: Geografie, 29 (2020), 5: 20-21.
 • ‘Plakkaarten van Francis Allan. Een negentiende-eeuwse uitgave van de firma Vlieger te Amsterdam’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.1, p. 26–31.
 • ‘[recensie van] De atlas van Acker Stratingh. Kartering van de Groninger bodem, wierden en waterstaat (1825-1839)’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.2, p. 37.
 • ‘Corona in kaart’ (column), in: Geo-info, 2020-4, p. 7.
 • ‘De eerste Nederlandse vliegkaart’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.3, p. 5–8.
 • ‘The K.L.M. Amsterdam-Batavia line. Een kartografische bijlage bij een ‘K.L.M.-Baedeker’ uit 1935’, in: Caert-Thresoor 39 (2020), nr.3, p. 31–35.
Blogs

2019

Boek / Book
 • De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, door Marieke van Delft, en Reinder Storm (en Peter van der Krogt; Marleen Smit; Bram Vannieuwenhuyze; Huibert Crijns). Tielt: Lannoo, 2019. – 400 blz. ISBN: 978 94 0145 907 5. – € 79,00.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Athlas Royal’ [Uit de KNAG-collectie 4], door Reinder Storm. Geografie 28 (2019), 2: 34-35.
 • ‘Zijn boekdrukkers molenaars? Een belastingkwestie verbeeld op een kaart van Sijthoff.’ Geografie 28 (2019), 7: 36-37.
 • ‘Tijdstromen: Geschiedenis als ‘infographic’. De Boekenwereld 35 (2019) 2: 16-19.
 • (met Bram Vannieuwenhuyze) ‘Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam’. Simulacrum, Tijdschrift voor kunst en cultuur 27 (2019) 4: 4-11.
 • ‘De kracht van kaarten’ (column), in: Geo-info, 2019-5, p. 7.
 • Met Ferjan Ormeling, ‘Het 28e internationale congres over de geschiedenis van de Kartografie, Amsterdam 14–19 juli 2019’, in: Geo-Info, 2019-5, p. 24–27.
 • ‘150 jaar Suezkanaal. Een kaart uit 1860’, in: Geografie, nov./dec. 2019, p. 30–31
 • ‘[recensie van] Wereldtheater. De geschiedenis van de cartografie […]’, in: Caert-Thresoor 38 (2019), nr.1, p. 29–30.
 • ‘In de ban van Atlas. De Gouden Eeuw van de Amsterdamse cartografie’, in: Alice Taatgen
  (red.), Het Universum van Amsterdam. Schatten uit de gouden eeuw van de cartografie, Zwolle: Waanders, 2019, p. 20–57.
 • ‘Under the spell of Atlas. The Golden Age of Amsterdam cartography’, in: Alice Taatgen
  (red.), The Universe of Amsterdam. Treasures from the Golden Age of cartography, Zwolle: Waanders, 2019, p. 20–57.
 • ‘Over een vreugdeloze verzamelaar, een artistieke kast en een grote atlas. Het Blaeukabinet’, Allard Pierson Mededelingen, nr.120, (2019), p. 34–35.

2018

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Regiones sub Polo Arctico: Met Blaeu in de kou.’ Geografie 27,1 (2018): 18-19.
Blogs

2017

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Madelon Simons & Peter van der Krogt), ‘Atlas Tytel-Print collectie Van Loon: Een schenking voor de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.- Caert-Thresoor 36 (2017): 1, 15-21
 • ‘Oudtestamentische wereldkaart van W.A.Bachiene: De wereld van Noachs nakomelingen.’ Geografie 26,9 (2017): 30-31.
 • ‘Tijdreizen van ‘de heyligherste’ naar The Amsterdam Dungeon: Afbeeldingen van een kerk aan het Rokin op kaarten door de eeuwen heen’. Kerken op de kaart gezet. Themanummer van Oude Hollandse Kerken 85 (winter 2017), (blz. 16-19).
Blogs

2016

 • ‘De stad als Utopie: zolang er Leuven is, is er hoop.’ De Boekenwereld 32, 2 (2016): 34-35.

Geredigeerde boeken

2005

 • (met Deirdre Carasso, en Martine Gosselink). De Verdieping van Nederland: Duizend jaar Nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Uitgeverij De Buitenkant. [2005]. – 224 blz. – ISBN 90-76452-65-2.