Publicaties Anne-Rieke van Schaik

2024

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Marissa Griffioen), ‘Hoe lees je een oude kaart? Een steekproef uit de KNAG-collectie in het Allard Pierson.’ Geografie 24,1 (2024): 6-11 (online).

2023

Book / Book
 • (met Marissa Griffioen en Bram Vannieuwenhuyze) Oude kaarten lezen. Handboek voor historische cartografie. (Kaarthistorie 1). Zwolle: Wbooks, 2023. – ISBN 9789462585362. – 384 blz. – € 59,95.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘A Delta of Time: Claes Jansz Visscher’s Updated News Maps of Spanish-Dutch Battles in the Scheldt River Area, 1627-1640.’ Early Modern Low Countries 7,2 (2023), 154-189.
 • ‘Een Middelburgse plantagekaart: Slavernij en Walcheren in Nederlands-Guyana.” De Wete: gedaan aan de leden van de Heemkundige kring Walcheren 52,3 (2023), 29-36.
 • (met Bram Vannieuwenhuyze) ‘On the Threshold of an Old Map: A Paracartographic Approach to Joost Jansz Bilhamer’s Caerte van Noorthollant.’ The Rijksmuseum Bulletin 71 (2023), 3: 212-235.
 • ‘De missigit van Kota Radja in 1873.’ (KNAG 150 jaar: Cartografische leeftijdgenoten 5). Geografie 32, 6 (juni 2023): 38-39.
 • ‘Stiltes van de slavernij: De (on)zichtbaarheid van het slavernijverleden op plantagekaarten [Suriname en Guyana].’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 22-25.
Lezingen / Papers
 • Old News? Time, Memory and Conflict in Story Maps of the Dutch Revolt (c.1630–1640). 26 January 2023, The Warburg Institute, London(online).
 • (met Marissa Griffioen) Wie Wat Bewaart: Oude kaarten lezen [(9 juni 2023, Radio]
 • (met Marie Keulen). (Un)Mapping the Enslaved: Narratives of Slavery on Dutch Colonial Maps of the Atlantic World. 16 June 2023, Ubbo Emmius Symposium, Groningen.
 • Flying Maps. Maps in Dutch Pamphlet Collections (c. 1550-1650). International Society for the History of the Map VII, bi-annual symposium. 14 July 2023, Berlin.
 • Navigating through Narratives: Cartographic Storytelling in the Early Modern Low Countries (ca. 1550-1750). HNA Dissertation Forum. 1 December 2023, online.
 • (met Marissa Griffioen en Bram Vannieuwenhuyze), Putting the Fagel River Maps back into Context, Symposium “Unlocking the Fagel Collection: The Library and its Context”, Trinity College Dublin, 22 juni, 2023.
 • (met Marissa Griffioen), Schouw: Leer oude kaarten lezen, Allard Pierson, 12 mei 2023.

2022

Lezingen / Papers
 • (met Bram Vannieuwenhuyze en Marissa Griffioen), Making a Handbook of Historical Cartography. ISHMap Symposium 2022, Montevideo, 13 mei 2022.

2021

Blogs
Lezingen / Papers
 • Women and children first: Gender, flood and victimhood in Dutch eighteenth-century maps of dike-breaks. Lecture for the conference Women and Maps, TOSCA (The Oxford Seminars in Cartography), Bodleian Library, Oxford, 25 March 2021 (online).

2020

Scriptie / Thesis
 • ‘De kaart en ‘het gheschiet’. Floris Balthasars Beleg van Grave (1602) van nieuwskaart tot boekillustratie. Master’s thesis, University of Amsterdam, 2020 (online).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Trauma of triomf? De oorlogsdaden van Maurits van Oranje gememoreerd in Den Nassauschen Laurencrans (1610)’. Simulacrum 28, no. 4 (2020): 16-22.
Lezingen / Papers
 • ‘De kaart en ‘het gheschiet.’ Een narratief-cartografisch onderzoek naar de nieuwskaart als herinneringskaart. Boekhistorisch Forum IV, KU Leuven, 12 November 2020 (online).

2019

Scriptie / Thesis
 • ‘Ziet daar de zin van deeze plaat ontvouwt.’ Titelprentverklaringen in boeken over Nederlandse geschiedenis gedrukt in de Lage Landen tussen 1600 en 1780. Master’s thesis, University of Amsterdam, 2019.

2018

Blogs