Publicaties Anne-Rieke van Schaik

2023

Lezingen / Papers
  • (met Marissa Griffioen en Bram Vannieuwenhuyze), Putting the Fagel River Maps back into Context, Symposium “Unlocking the Fagel Collection: The Library and its Context”, Trinity College Dublin, 22 juni, 2023.
  • (met Marissa Griffioen), Schouw: Leer oude kaarten lezen, Allard Pierson, 12 mei 2023.
Artikelen e.d. / Articles etc.
  • ‘Stiltes van de slavernij: De (on)zichtbaarheid van het slavernijverleden op plantagekaarten [Suriname en Guyana].’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 22-25.

2022

Lezingen / Papers
  • (met Bram Vannieuwenhuyze en Marissa Griffioen), Making a Handbook of Historical Cartography. ISHMap Symposium 2022, Montevideo, 13 mei 2022.

2021

Blogs
Lezingen / Papers
  • Women and children first: Gender, flood and victimhood in Dutch eighteenth-century maps of dike-breaks. Lecture for the conference Women and Maps, TOSCA (The Oxford Seminars in Cartography), Bodleian Library, Oxford, 25 March 2021 (online).

2020

Scriptie / Thesis
  • ‘De kaart en ‘het gheschiet’. Floris Balthasars Beleg van Grave (1602) van nieuwskaart tot boekillustratie. Master’s thesis, University of Amsterdam, 2020 (online).
Artikelen e.d. / Articles etc.
  • ‘Trauma of triomf? De oorlogsdaden van Maurits van Oranje gememoreerd in Den Nassauschen Laurencrans (1610)’. Simulacrum 28, no. 4 (2020): 16-22.
Lezingen / Papers
  • ‘De kaart en ‘het gheschiet.’ Een narratief-cartografisch onderzoek naar de nieuwskaart als herinneringskaart. Boekhistorisch Forum IV, KU Leuven, 12 November 2020 (online).

2019

Scriptie / Thesis
  • ‘Ziet daar de zin van deeze plaat ontvouwt.’ Titelprentverklaringen in boeken over Nederlandse geschiedenis gedrukt in de Lage Landen tussen 1600 en 1780. Master’s thesis, University of Amsterdam, 2019.

2018

Blogs