Publicaties Bram Vannieuwenhuyze

2024

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Mini-mysterie rond een kaart van Nederlands-Indië uit 1873’. Geografie 24,1 (2024): 22-23 (online).

2023

Boek / Book
 • (met Marissa Griffioen en Anne-Rieke van Schaik) Oude kaarten lezen. Handboek voor historische cartografie. (Kaarthistorie 1). Zwolle: Wbooks, 2023. – ISBN 9789462585362. – 384 blz. – € 59,95.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Een zomer vol kaartontmoetingen. Map encounters tijdens de voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823.’ Caert-Thresoor 42,4 (2023): 14-25.
 • ‘The Social Life, Death, and Rebirth of Jacob van Deventer’s City and Town Maps of the Low Countries’. Material Culture Review / Revue de la culture matérielle (Thematic Issue: The Social Lives of Maps, vol. 1) 95 (2023), 67-91. – https://doi.org/10.7202/1102342ar.
 • (met Anne-Rieke van Schaik) ‘On the Threshold of an Old Map: A Paracartographic Approach to Joost Jansz Bilhamer’s Caerte van Noorthollant.’ The Rijksmuseum Bulletin 71 (2023), 3: 212-235.
 • (Doedel, Jet, Rens Wiebe Huisman, Jessica van Zadelhof en Bram Vannieuwenhuyze) ‘Worden kaarten steeds beter? Drie studenten in gesprek met een docent.’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 30-35.

2022

Boeken / Books

 • (met Everhard Korthals Altes), Nederland op zijn mooist: De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld. Bussum: Uitgeverij Thoth, 2022. – 576 blz. ISBN 978 90 6868 850 4.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘8 april 2015’. In Atlas Amicorum Peter van der Krogt (zie hier), blz. 116-117.
 • [et al.], ‘Kaarten op straat en aan de wand’. In Atlas Amicorum Peter van der Krogt (zie hier), blz. 467-480.
 • ‘Op zoek naar Zeeuwse kaarten: Isaak Tirions kaarten van Zeeland, de Zeeuwse eilanden en de Zeeuwse steden’, in: Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 2022, dl. I, pp. 171-222.
 • ‘Jacob van Deventers stadsplattegronden: militaire kaarten, of toch niet?’, in: Ron Guleij (red.), Het grote kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie. Zwolle: WBOOKS; Den Haag: Nationaal Archief, 2022, pp. 232-237.
 • ‘Jacob van Deventers zestiende-eeuwse stedenatlas. Van bewogen boek tot bewegende onderzoekers’, in: Groniek, 2022, 231, pp. 169-181.
 • ‘1666 – Van tragedie tot anti-Engelse propaganda. Frederick de Wits nieuwskaart van de Grote Brand van Londen’, in: Martijn Storms (red.), Kaarten die geschiedenis schreven. 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten, Tielt: Lannoo; Leiden: Universitaire Bibliotheken Leiden, 2022, pp. 102-105. (Engelse versie: ‘1666 – From tragedy to anti-English propaganda. Frederick de Wit’s news map of the Great Fire of London’, in: Martijn Storms (Ed.), Maps that Made History. 1000 Years of World History in 100 Old Maps, Tielt: Lannoo; Leiden: Leiden University Libraries, 2022, pp. 102-105).
 • ‘Een mysterieuze Dampierrekaart. Een cartografische kettingbrief uit de 17de en 18de eeuw’, in: Martijn Storms (red.), Kaarten die geschiedenis schreven. 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten, Tielt: Lannoo; Leiden: Universitaire Bibliotheken Leiden, 2022, pp. 130-133. (Engelse versie: ‘1715 – A mysterious Dampierre map. A cartographic chain letter from the 17th and 18th centuries’, in: Martijn Storms (Ed.), Maps that Made History. 1000 Years of World History in 100 Old Maps, Tielt: Lannoo; Leiden: Leiden University Libraries, 2022, pp. 130-133).
 • [medewerker aan;] Frans Debrabandere et al. (red.), De Vlaamse gemeentenamen. Verklarend woordenboek. Tweede, grondig herziene en vermeerderde uitgave (Werken van de van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie – Vlaamse Afdeling, dl. 33), Leuven [etc.]: Peeters, 2022, 358 pp.
Lezingen / Papers
 • (met Anne-Rieke van Schaik en Marissa Griffioen), Making a Handbook of Historical Cartography. ISHMap Symposium 2022, Montevideo, 13 mei 2022.
 • (met Marissa Griffioen), Maps in Context Workshop. Jansoniusdag, Allard Pierson, Amsterdam, 8 april 2022.

2021

Boeken / Books

 • (met Philippe De Maeyer, Michèle Galand, en Guy Vanthemsche (red.), De geschiedenis van België in 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo, 2021. – 408 blz. ISBN: 978 94 014 73126.
 • (idem), L’histoire de la Belgique en 100 cartes anciennes, Bruxelles: Éditions Racine; Tielt: Lannoo, 2021, 408 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Peter van der Krogt) ‘Oostende belegerd, koperplaat hersneden: Vier staten van Baptista van Doetecums kaart van het beleg van Oostende, 1601-1604.’ Caert-Thresoor 40,4 (2021), blz. 12-19.
 • ‘De geschiedenis van België in kaart’, in: De geschiedenis van België in 100 oude kaarten (zie bij Boeken), pp. 10-15.
 • ‘Het raadsel van Die Oumarct: Een verwijzing naar textiel in een Brusselse plaatsnaam’. In: Vertelstof: Een bundel verhalen voor Marike van Roon over textiel in het Allard Pierson. – Amsterdam: Allard Pierson, 2021, blz. 165-172.
 • Oude kaart in nieuwe kleur: Analyse en inkleuring van Die vermaerde Coopstadt van Amstelredam uit 1544. In: Oude boeken, nieuwe podia: Liber amicorum voor Marieke van Delft. – Tielt: Lannoo, 2021, blz. 349-356.
 • (met Jonas Braekevelt, Frederik Buylaert, Jan Dumolyn, Jelle Haemers, Sarah Keymeulen, Bart Lambert, Elodie Lecuppre-Desjardin, Hannes Lowagie, Milan Pajic, Kristof Papin, Anne-Laure Van Bruaene, Tineke Van Gassen & Niels Fieremans (Eds.), City and state in the Medieval Low Countries. Collected studies by Marc Boone, Turnhout: Brepols Publishers n.v, 2021, 264 pp. (= Studies in European Urban History (1100-1800), vol. 52).
 • ‘Stad in een notendop. Brussel op een initiaal in een laatvijftiende-eeuwse oorkondeninventaris’, in: Brusselse Cahiers 52 (2021), pp. 195-228.
 • ‘Enkele onbekende uittreksels uit de Brusselse stadsrekeningen over werken aan de tweede stadsversterking en aan de waterlopen (Brusselse bronnen, dl. V)’, in: Eigen Schoon en De Brabander 104 (2021), 4, pp. 429-440.
 • (m.m.v. Frank Hoornaert & Vincent Lagae), ‘Midden in de Middeleeuwen. Een zestiendelige videoreeks over middeleeuws Brussel’, in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 35 (2021) 1, pp. 32-41.
 • Recensie van Fons Verheyde, Inventaris van het archief van de landmetersfamilie De Bersacques (1578-1744), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2018′, in: Caert-Thresoor 40 (2021), 2, pp. 34-35 .
Blogs
 • (m.m.v. Elise Schaaf, Josephine Koopman, Tarim Flach, Marie Keulen, Nienke Prangsma & Jornt Leeflang), Kaarten aan de wand (2 februari 2021).

2020

Boeken / Books
 • (met Zef Segal) Motion in Maps, Maps in Motion. Mapping Stories and Movement through Time, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020.
 • (met Jörn Seemann & Zef Segal) ‘Introduction’, in: Zef Segal & Bram Vannieuwenhuyze (Ed.), Motion in Maps, Maps in Motion. Mapping Stories and Movement through Time, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020, pp. 13-31.
 • ‘Entangled Maps. Topography and Narratives in Early Modern Story Maps’, in: Zef Segal & Bram Vannieuwenhuyze (Ed.), Motion in Maps, Maps in Motion. Mapping Stories and Movement through Time, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2020, pp. 57-80.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Sander D’haene) ‘Jacob van Deventers stadsplattegronden van Kortrijk’, in: De Leiegouw, 2020, 62, 2, pp. 211-245.
 • ‘Vree wijze wijzerkaart van Brussel’, in: Marijke De Ryck, Jan Nyssen, Karine Van Acker & Wim Van Roy (red.), Philippe De Maeyer in kaart: Liber amicorum, Gent: Vakgroep Geografie – Universiteit Gent, 2020, blz. 29-37.
 • ‘Jacob van Deventer onderweg van Bussum naar L’Echelle’, in: Kees 65, Bussum – Hillegom, Uitgeverij THOTH, 2020, pp. 8-19.

2019

Boek / Book
 • (met Peter van der Krogt, Marleen Smit, Huibert Crijns & Ronald Prud’homme van Reine medewerking aan:), Marieke van Delft & Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, Tielt, Lannoo – Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland – Allard Pierson / De Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2019, 400 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Pixels or Parcels? Parcel-Based Historical GIS and Digital Thematic Deconstruction as Tools for Studying Urban Development’, in: Thomas Coomans, Bieke Cattoor & Krista De Jonge (Ed.), Mapping Landscapes in Transformation. Multidisciplinary Methods for Historical Analysis, Leuven, Leuven University Press, 2019, pp. 217-236.
 • (met Colin Dupont) ‘La cartographie des zones suburbaines sur les plans de villes de Jacques de Deventer (milieu du XVIe siècle)’, in: Guy Thewes & Martin Uhrmacher (Hrsg.), Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas moyen âge et à l’époque moderne, Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 2019, pp. 27-50 (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen, Bd. 91).
 • (met Paulo Charruadas), ‘La ville en puzzle. Centralité et « subalternité » des espaces urbains à Bruxelles au Moyen Âge’, in: Peter Clark & Denis Menjot (Ed.), Subaltern City? Alternative and peripheral urban spaces in the pre-modern period (13th-18th Centuries). La ville subalterne? Espaces urbains « subalternes » et périphériques à l’époque pré-industrielle (XIIIe-XVIIIe siècles), Turnhout, Brepols, 2019, pp. 23-44 (= Studies in European Urban History (1100-1800) (SEUH), vol. 46).
 • ‘Some new ideas about the genesis of Jacob van Deventer’s town plans’ / ‘Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden’, in: Caert-Thresoor, 2019, 38, 2, pp. 4-13.
 • (met Paulo Charruadas) ‘Une nouvelle source pour l’histoire et l’archéologie des maisons bruxelloises à la fin du XVIe siècle. Quelques remarques de méthode pour un bon usage du Recensement des édifices et maisons de Bruxelles par le Sieur de Chassey en 1597-1598, édité par Jean-Louis Van Belle’, in: Revue belge de Philologie et d’Histoire, 2019, 97, 2, pp. 577-590.
 • ‘Oude kaarten op de wip’, in: Agora. Magazine voor Sociaalruimtelijke Vraagstukken, 2019, 35, 4, pp. 8-11.
 • ‘Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: de kloof en de bruggen’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2019, XCI, pp. 133-151.
 • ‘Eén gerecycleerde schepenbrief, twee onontgonnen pistes voor onderzoek over laatmiddeleeuws en vroegmodern Brussel (Brusselse bronnen, dl. IV)’, in: Eigen Schoon en De Brabander, 2019, 102, 3, pp. 337-348.
 • (met Luuk van der Vaart, Djoeke van Netten, Sarka Rygl, Isabel Casteels & Iris Korver), ‘Tussen Zuidzee en Noordzee. Twee hypothesen over een wandkaart van Nicholas de Fer uit 1713’, in: De Boekenwereld. Blad voor Bijzondere Collecties, 2019, 35, 2, pp. 8-15.
 • (met Reinder Storm), ‘Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam’, in: Simulacrum, 2019, 27, 4, pp. 4-11.

2018

Boek / Book
 • (met Reinout Rutte), Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 Stadsplattegronden uit 1545-1575 – Schakels tussen heden en verleden, Bussum – Tielt, Uitgeverij Thoth – Uitgeverij Lannoo, 2018, 516 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Brecht Dewilde, Jan Dumolyn, Bart Lambert), ‘‘So One Would Notice the Good Navigability.’ Economic Decline and the Cartographic Conception of Commercial Space in Late Fifteenth- and Sixteenth-Century Bruges’, in: Urban History, 2018, XLV, 1, pp. 2-25.
 • ‘De ‘vertekstlozing’ van de stad. De vergankelijkheid van publieke opschriften in achttiende-eeuws Brussel, in’: Tijdschrift voor Geschiedenis, 2018, 131, 1, pp. 95-118.
 • (m.m.v. Paul Kempeneers, Karel Leenders & Vic Mennen), ‘Brusselse waternamen’, in: Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, 2018, L, pp. 355-431.
 • (met Eddy Van de Voorde), ‘Brabantse verkeerswegen in het ancien régime’, in: Eddy Van de Voorde & Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 2018, CI, 3, pp. 245-256.
 • (met Hans Welens-Vrydaghs), ‘Tussen feit en fictie. Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel’, in: Eddy Van de Voorde & Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 2018, CI, 3, pp. 355-383.
 • (met Martine De Reu), ‘Stadswandeling of boekenwijsheid? Achttiende-eeuwse Brusselse opschriftenjagers aan het werk’, in: Timothy Colleman, Johan De Caluwe, Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Liesbet Triest, Roxane Vandenberghe & Ulrike Vogl (red.), Woorden om te bewaren. Huldealbum voor Jacques Van Keymeulen, Gent, Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands, 2018, pp. 767-785.
 • ‘Een speld in een hooiberg. De manuscriptkaart van de noordelijke omgeving van de Sint-Goedelekerk, de oudst bekende Brusselse kaart?’, in: Willy De Baerdemaeker (red.), Bi den helighen Cruce van Assche. Ic wil een goet Brabanter wesen. Feestbundel Jaak Ockeley hem aangeboden n.a.v. zijn 75ste verjaardag, Asse, Koninklijke Heemkring Ascania vzw, 2018, pp. 498-512.
 • ‘Laatmiddeleeuws Ieper verkleind (1383) en gekarteerd (1610)’, in: Tijdschrift voor Historische Geografie, 2018, III, 2, pp. 140-142.
 • (met Remco Sleiderink), ‘Everard t’Serclaes, faits et récits sur un héros bruxellois’, in: Paula Cordeiro (dir.), Le monument t’Serclaes. Restauration et légendes, Bruxelles, Ville de Bruxelles – Éditions Mardaga, 2018, pp. 18-43 / Remco Sleiderink & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Everard t’Serclaes, een Brusselse held in feiten en verhalen’, in: Paula Cordeiro (dir.), T’Serclaes monument. Restauratie en legendes, Brussel, Stad Brussel – Éditions Mardaga, 2018, pp. 18-43.
 • ‘Pôles de mémoire d’un héros urbain de la fin du Moyen Âge : Everard t’Serclaes dans et autour de Bruxelles’, in: Paula Cordeiro (dir.), Le monument t’Serclaes. Restauration et légendes, Bruxelles, Ville de Bruxelles – Éditions Mardaga, 2018, pp. 44-83 / Bram Vannieuwenhuyze, ‘Herinneringspolen van een laatmiddeleeuwse stadsheld: Everard t’Serclaes in en rond Brussel’, in: Paula Cordeiro (dir.), T’Serclaes monument. Restauratie en legendes, Brussel, Stad Brussel – Éditions Mardaga, 2018, pp. 44-83.
 • ‘Oud papier? Twee steekkaartencollecties over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars’, in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2018, VIII, 1, pp. 133-137.
 • (met Reinout Rutte), ‘Stedenatlas Jacob van Deventer. Een zestiende-eeuws monsterproject van een man met een plan’, in: De Boekenwereld. Blad voor Bijzondere Collecties, 2018, 34, 2, pp. 54-59.
 • (met Reinout Rutte), ‘Cartografisch monsterproject. Jacob van Deventer karteerde 226 steden (1545-1575)’, in: EOS Wetenschap, 2018, 11, pp. 46-51.
 • (met Reinout Rutte), ‘Een man met een plan. Atlas Jacob van Deventer bundelt stadsplattegronden 226 steden’, in: Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, 2018, 3, pp. 14-17.
Blogs

2017

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Brecht Dewilde), ‘De zeventiende-eeuwse inventaris van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën in Brussel’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2017, 183, pp. 57-141.
 • (met Kristiaan Dillen), ‘Bedrieglijke eenvoud. Flandria Borealis tussen kaart en historie, tussen afbeelding en uitbeelding’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 2017, 130, 4, pp. 521-543.
 • ‘Ridderstraat, een enigmatische straatnaam’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2017, LXXXXIX, pp. 259-271.
 • (met Boris Horemans), ‘Bâtir pour la cour, bâtir pour la ville. Les architectes-fonctionnaires à Bruxelles (XIVe-XVIIe siècles)’, in: Dagmar Eichberger, Philippe Lorentz & Andreas Tacke (Ed.), The Artist between Court and City (1300-1600). L’artiste entre la Cour et la Ville. Der Künstler zwischen Hof und Stadt, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2017, pp. 120-129 (= Artifex. Quellen und Studien zur Künstlersozialgeschichte / Sources and Studies in the Social History of the Artist).
 • ‘Who’s who in late-medieval Brussels?’, in: Justin Colson & Arie van Steensel (Ed.), Cities and Solidarities. Urban Communities in Pre-Modern Europe, London – New York, Routledge, 2017, pp. 132-150 (= Routledge Research in Early Modern History).
 • ‘Het beeldverhaal van een historisch gebouw op kaart’, in: Oude Hollandse Kerken, 2017, 85, p. 18.
 • Gijs Boink & Martijn Storms, ‘’Ik ben heel beïnvloedbaar’. Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze’, in: Caert-Thresoor, 2017, XXXVI, 1, pp. 3-9.
 • ‘Who’s who in late medieval Brussels’, in: Serge ter Braake, Antske Fokkens, Ronald Sluijter, Thierry Declerck, Eveline Wandl-Vogt (eds.), Biographical Data in a Digital World 2015. Proceedings of the first Conference on Biographical Data in a Digital World 2015. Amsterdam, the Netherlands, April 9th, 2015, s.l., CEUR-WS, 2015, pp. 68-73 (= CEUR Workshop Proceedings, vol. 1399) (online-publication: http://ceur-ws.org/Vol-1399/).

2016

Boeken / Books
 • Geschud, maar nog niet gelegd. Oude kaarten, vergeten verhalen, nieuwe perspectieven. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar Historische Cartografie vanwege de Stichting Cartographiae Historicae Cathedra, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 23 september 2016, Amsterdam, Vossiuspers UvA, 2016, 32 pp.
 • (met Paul Kempeneers, Karel Leenders, Vic Mennen), De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I. De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest, Leuven – Paris – Bristol, Peeters, 2016, 426 pp. (= Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie – Vlaamse afdeling, dl. 29).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘La cave à vin de la Cour du Coudenberg, propriété de la Ville de Bruxelles à la fin du XVIe siècle’, in: Annales d’Histoire de l’Art & d’Archéologie, 2016, XXXVIII, pp. 115-132.
 • ‘De Hoogstraat in de laatmiddeleeuwse Brabantse steden. Enkele beschouwingen over stadstopografische overeenkomsten en verschillen’, in: Noordbrabants Historisch Jaarboek, 2016, XXXIII, pp. 50-75.
 • ‘Brussel in vuur en vlam. Feiten, preventie, bestrijding en verwerking van historische stadsbranden’, in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2016, VI, 2, pp. 6-25.
 • ‘Kaarten op het kruispunt’, in: Marc Hameleers, Marc Carnier, Patricia Alkhoven & Rink Kruk (red.), Cartografie. Visie op de kaart, ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2016, pp. 13-21 (= s@p Jaarboek, dl. 15).
 • ‘Stadsgeschiedenis en/in kaarten’, in: Marc Hameleers, Marc Carnier, Patricia Alkhoven & Rink Kruk (red.), Cartografie. Visie op de kaart, ’s-Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 2016, pp. 197-207 (= s@p Jaarboek, dl. 15).
 • (met Hanne Van Herck), ‘Historische wegen en hun erfgoedwaarde. Cultuurhistorische typologie en waardestellend kader toegepast op de casus Hoogstraten’, in: M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie, 2016, jg. XXXV, 1, pp. 6-23.
 • ‘Brandpreventie en -bestrijding in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. III)’, in: Eigen Schoon en de Brabander, 2016, XCIX, 4, pp. 535-552.
 • (met Andy Ramandt), ‘Compass toponymy and space orientation in the Southern Low Countries before 1800’, in: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, 2014, pp. 1648-1658 (= Bibliotheca Tècnica de Política Liguïstica.

Blogs

2015

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel. Laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars in de Collectie Obreen’, in: GEN. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis, 2015, XXI, 4, pp. 20-26.
 • ‘Reading History Maps: The Siege of Ypres in 1383 mapped by Guillaume du Tielt’, in: Quaerendo, 2015, XLV, pp. 292-321.
 • (met Jelle Lisson), ‘De stadsplattegronden van Jacob van Deventer’, in: Jelle Lisson, Zoutleeuw in de middeleeuwen: van platteland tot stad. Stadsontwikkeling in de Nederlanden, Gent, Academia Press, 2015, pp. 29-36 (= Studies Stadsgeschiedenis, dl. 9).
 • (met Elien Vernackt), ‘Historische kaarten digitaal ontsloten. MAGIS Brugge als voorbeeld van digitale kaartanalyse met Quantum GIS’, in: Bladwijzer, 2015, 13, ontsluiting pp. 1-6.
 • (met Brecht Dewilde), ‘A Tangible Past. History Writing and Property Listing by the Brussels Seven Sorrows Confraternity, c. 1685’, in: Emily S. Thelen (ed.), The Seven Sorrows Confraternity of Brussels. Drama, Ceremony, and Art Patronage (16th-17th Centuries), Turnhout, Brepols Publishers, 2015, pp. 3-18 (= Studies in European Urban History (1100-1800) (SEUH), vol. 37).
 • ‘Brusselse stadsordonnanties in de databank Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. II)’, in: Eigen Schoon en de Brabander, 2015, XCVIII, 3, pp. 453-516.
 • (met Reinout Rutte), ‘Medieval Urban Form in the Low Countries: State of Research, Comparative Perspective and Symbolic Meaning’, in: Anngret Simms & Howard B. Clarke (Ed.), Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project, Farnham – Burlington, Ashgate, 2015, pp. 375-398.

2014

Boek / Book
 • Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters (12de-15de eeuw). Bron voor de historische topografie van Brussel en omgeving, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2014, 255 pp. (= Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincië. Studia, dl. 149).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Reinout Rutte), ‘Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting’, in: Bulletin K.N.O.B., 2014, CXIII, 3, pp. 113-131.
 • (met Paulo Charruadas, Stéphane Demeter, Alain Dierkens, Michel Fourny), ‘L’établissement d’un centre de pouvoir’, in: Vincent Heymans (dir.), Laetitia Cnockaert & Frédérique Honoré (coord.), Le palais du Coudenberg à Bruxelles. Du château médiéval au site archéologique, Bruxelles, Éditions Mardaga, 2014, pp. 54-70.
 • (met Paulo Charruadas, Christophe Loir), ‘L’évolution du réseau viaire du Coudenberg’, in: Vincent Heymans (dir.), Laetitia Cnockaert & Frédérique Honoré (coord.), Le palais du Coudenberg à Bruxelles. Du château médiéval au site archéologique, Bruxelles, Éditions Mardaga, 2014, pp. 38-40.
 • (met Patrice Gautier, Antoine Baudry, Philippe Henne), ‘”De constructione ecclesiae Rubeae Vallis anno 1511″. La construction de l’église du prieuré de Rouge-Cloître (Auderghem, Bruxelles) au début du XVIe siècle selon Gaspar Ofhuys’, in: Mélanges de Science religieuse, 2014, 4, pp. 45-58.
 • (met Elien Vernackt, An Heirman), ‘MAGIS Brugge: van zestiende-eeuws vogelvluchtplan tot stadshistorische databank’, in: Caert-Thresoor, 2014, XXXIII, 2, pp. 56-61.
 • Fietsen en erfgoed: een bewogen geschiedenis, in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2014, IV, 3, pp. 4-5.
 • ‘Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel? De ontsluiting van een databank met 32.000 laatmiddeleeuwse Brusselaars’, in: Vlaamse Stam, 2014, L, 6, pp. 530-550.
 • ‘Brusselse bronnen: de laatmiddeleeuwse stad Brussel en haar uitvalswegen’, in: Eigen Schoon en de Brabander, 2014, XCVII, 4, pp. 733-754.
 • (met Elien Vernackt), ‘The Digital Thematic Deconstruction of Historic Town Views and Maps’, in: Katrien Lichtert, Jan Dumolyn & Maximiliaan P.J. Martens (Ed.), Portraits of the City. Representing Urban Space in Later Medieval and Early Modern Europe, Turnhout, Brepols, 2014, pp. 9-31 (= Studies of European Urban History (1100-1800) (SEUH), dl. 31).
 • (met Andrea Bardyn), ‘Inleiding’, in: Vannieuwenhuyze (Bram), Laatmiddeleeuwse Brusselse cijnsregisters (12de-15de eeuw). Bron voor de historische topografie van Brussel en omgeving, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2014, pp. 9-33 (=Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provincië. Studia, dl. 149).
 • (met Elien Vernackt), ‘MAGIS Brugge: a sixteenth-century bird’s-eye view on Bruges as starting point for a dynamic database’, in: Salvatore Adorno, Giovanni Cristina & Arianna Rotondo (eds.), VI Congresso AISU. VisibileInvisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni. Catania, 12-14 settembre 2013, s.l., Scrimm Edizioni, 2014, pp. 2238-2245. (e-book)
 • ‘The siege of Ypres (1383) engraved by Guillaume du Tielt: a 17th-century view on 14th-century urban space’, in: Hilde Heynen & Janina Gosseye (eds.), Proceedings of the 2nd International Conference of the European Architectural History Network. Brussels, 31 May – 2 June 2012, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2012, pp. 56-60.
 • ‘The ‘Digital Thematic Deconstruction’ of 16th-century urban maps’, in: Soetkin Vervust, Bart Ooghe & Philippe De Maeyer (eds.), Conference Proceedings Mercator Revisited. Cartography in the age of discovery. 25-28 April 2012. International conference – Sint-Niklaas, Belgium, Zelzate, University Press, 2012, pp. 106-107.

2013

Boek / Book
 • (met Marie-Claude Van Grunderbeek, Patty Van Brabant & Martine Vrebos), Van Broodhal tot Museum van de Stad. Acht eeuwen Brusselse geschiedenis, Brussel, Museum van de Stad Brussel, 2013, 63 pp. (=Historia Bruxellae, 17).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Ward Leloup), ‘Damme en Sluis: de oorsprong en vroege stadsontwikkeling van twee middeleeuwse Zwinstadjes’, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 2013, CL, 1, pp. 13-56.
 • (met Soetaert Alexander), ‘Middeleeuws Namen aan Samber en/of Maas. Beeldvorming en vooringenomenheid in stadstopografisch onderzoek’, in: Stadsgeschiedenis, 2013, VIII, 1, pp. 1-18.
 • (met Marcel Jacobs), ‘Sint-Guido, alias Sint-Wijden, in de microtoponymie van Anderlecht’, in: Sint-Guido van Anderlecht. Eeuwen van volksdevotie, Brussel, Erfgoedcel Brussel, 2013, pp. 69-79.
 • (met Jelle Haemers), ‘Het Charter van Kortenberg en de constitutionele geschiedenis van Brabant’, in: Eigen Schoon en de Brabander, 2013, XCVI, 1, pp. 1-22.
 • ‘The “Digital Thematic Deconstruction” of early modern urban maps and bird’s-eye views’, in: e-Perimetron, 2013, VIII, 4, pp. 160-177 (http://www.e-perimetron.org/Vol_8_4/Vannieuwenhuyze.pdf).
 • ‘How I Got Into Cartography. Dr Bram Vannieuwenhuyze, PhD, Assistant Professor at the Department of Medieval History, University of Leuven, talks to the Newsletter’, in: BIMCC Newsletter, 2013, 47, p. 26.
 • ‘De eden van Kortenberg’, in: Eigen Schoon en de Brabander, 2013, XCVI, 1, pp. 123-134.
 • ‘Alle wegen leiden naar Brussel. Bestemmingstoponymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2013, LXXXV, pp. 195-270.
 • (met Marcel Jacobs), ‘Sint-Guido in de historische microtoponymie van Anderlecht’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2013, LXXXV, pp. 184-194.
 • ‘The ‘Digital Thematic Deconstruction’ of early modern urban maps and bird’s-eye views’, in: Proceedings of the 8th International Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage, Rome, ICA Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage – Società Geografica Italiana, 2013, 18 pp.

2012

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Remco Sleiderink), ‘Everard T’Serclaes. Beeldvorming en lieux de mémoire rond een Brusselse stadsheld’, in: Tijd-Schrift, 2012, II, 1, pp. 6-21.
 • (met Paulo Charruadas, Yannick Devos & Luc Vrydaghs), ‘The medieval territory of Brussels: A dynamic landscape of urbanisation’, in: S.J. Kluiving & E.B. Guttmann-Bond (eds), Landscape Archaeology between Art and Science. From a multi- to an interdisciplinary approach, Amsterdam, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2012, pp. 223-238 (=Landscape & Heritage Series, 1).
 • ‘Van kaart naar landschap’, in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2012, II, 3, pp. 4-5.
 • ‘Twee 14de-eeuwse cautsiderekeningen van Brussel’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 2012, 178, pp. 129-174.
 • ‘Les tours urbaines : particularité du Moyen Âge, tabou de la Renaissance? Quelques réflexions basées sur le cas bruxellois’, in: Murielle Cunin & Martine Yvernault (dir.), Monde(s) en mouvement : Mutations et innovations en Europe à la fin du Moyen Age et au début de la Renaissance, Limoges, Presses Universitaires de Limoges, 2012, pp. 287-299.
 • ‘Les plans de villes de Jacques de Deventer (XVIe siècle). État de la question et pistes de recherche’, in: Revue du Nord, 2012, 94, 396, pp. 613-633.
 • ‘Goedele, een Brusselse heilige?’, in: Een maagd belaagd. 1300 jaar Heilige Gudula in 20 cultuurhistorische bijdragen, Herdersem, Heemkundige Kring De Faluintjes, 2012, pp. 210-225.
 • ‘De structuur van de stad volgens de zestiende-eeuwse cartograaf Jacob van Deventer’, in: Paul Trio, Rik Castelain, Geertrui Van Kerkhoven & Marjan De Smet (red.), Tijd voor Oudenaarde, Oudenaarde, Stadsbestuur Oudenaarde, 2012, pp. 166-173.
 • ‘De beken van middeleeuws Brussel: complexiteit en maakbaarheid van het waterwegennet in een middeleeuwse stad’, in: Chloé Deligne & Tim Soens (red.), Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 2010. Steden en Water, Gent, Vereniging voor Ecologische Geschiedenis – Academia Press, 2012, pp. 73-99.
 • ‘Brussel, Halle, Vilvoorde. Een topografische vergelijking op basis van de stadsplannen van Jacob van Deventer’, in: Caert-Thresoor, 2012, XXXI, 3, pp. 67-74.
 • (met Jelle Lisson), ‘De stadsplannen van Jacob van Deventer. Een schitterende bron voor de stads- en dorpsgeschiedenis’, in: Bladwijzer, 2012, 4, onderzoek pp. 3-16.
 • (met Bart De Wit), ‘Historisch GIS in de praktijk’, in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2012, II, 3, pp. 76-89.
 • (met Andy Ramandt), ‘Kompastoponymie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2012, LXXXIV, pp. 185-240.

2011

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Reinout Rutte), ‘De opkomst van de steden in de Lage Landen’, in: De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, Groningen, Noordhoff Atlasproducties, 2011, pp. 112-113.
 • (met Jan De Meester & Fons Diericx), ‘Een nieuw Tijd-Schrift met een originele visie’, in: Tijd-Schrift, 2011, I, 1, pp. 4-6.
 • ‘Le cartographe Jacques de Deventer à Bruxelles’, in: Alain Dierkens, Christophe Loir, Denis Morsa & Guy Vanthemsche (éd.), Villes et villages. Organisation et représentation de l’espace. Mélanges offerts à Jean-Marie Duvosquel à l’occasion de son 65e anniversaire. Revue belge de Philologie et d’Histoire, 2011, LXXXIX, 1-2, pp. 873-887.
 • ‘L’histoire des origines et du développement de Bruxelles, est-elle née au Moyen Âge ?’, in: Véronique Lamazou-Duplan (éd.), Ab urbe condita … Fonder et refonder la ville : récits et représentations (second Moyen Âge – premier XVIe siècle), Pau, Presses Universitaire de Pau, 2011, pp. 377-390.
 • ‘De stadsplannen van Jacob van Deventer: staatsgeheim, koffietafelboek, handelswaar of beleidsinstrument?’, in: Historisch-Geografisch Tijdschrift, 2011, XXIX, 3, pp. 130-135.

2010

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Wegen in beweging (deel 2). De in- en uitvalswegen van laatmiddeleeuws Brussel (13de-15de eeuw)’, in: Cahiers bruxellois, 2010, XLII, pp. 3-32.
 • ‘Speuren naar versterkingen op het Brusselse stadsplan van Jacob van Deventer’, in: Marc Dewilde, Anton Ervynck & Frank Becuwe (red.), Cenulae recens factae. Een huldeboek voor John De Meulemeester, Koksijde – Gent, Abdijmuseum Koksijde 1138 – Academia Press, 2010, pp. 367-385 (=Jaarboek Abdijmuseum 1138. Novi Monasterii, 10).
 • ‘Lang en kort in laatmiddeleeuws Brussel’, in: Naamkunde, 2007-2010, XXXVII, pp. 11-25.
 • ‘Katten en wolven, modder en mensen. Twee diernamen in middeleeuws Brussel’, in: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, Gent, Universiteit Gent – Vakgroep Nederlandse Taalkunde – Academie Press, 2010, pp. 761-772.
 • (met Stefan Meijering), ‘Het Brusselse hof van Nassau. De oprichting van een laatmiddeleeuwse stadsresidentie’, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 2010, LXXXVIII, 2, pp. 349-376.
 • ‘Wegen in beweging. De in- en uitvalswegen van middeleeuws Brussel vóór de 13de eeuw’, in: Cahiers bruxellois, 2009-2010, XLI, pp. 7-29.
 • (met Chloé Vannieuwenhuyze), ‘La spatialisation de la « pollution » dans les villes médiévales. Réflexions à partir de la toponymie urbaine et du cas de Bruxelles’, in: Isabelle Parmentier (dir.), La recherche en histoire de l’environnement : Belgique – Luxembourg – Congo – Rwanda – Burundi. Actes PREBel, Namur, décembre 2008, Namur, Presses universitaires de Namur, 2010, pp. 89-110 (=Collection Autres Futurs, n° 3).

2009

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Stéphane Demeter), ‘Onulf, (Onulfus)’, in: Nationaal-Biografisch Woordenboek 19, Brussel, Koninklijke Academiën van België, 2009, col. 731-734.
 • ‘De buurt van de Lakensestraat in laatmiddeleeuws Brussel. Een stedenbouwkundige verkenning’, in: Arduin, 2009, VI, pp. 43-64.
 • ‘Buren, straten en aanknopingspunten. Plaatsbepaling in het laatmiddeleeuwse Brussel (dertiende-zestiende eeuw)’, in: Stadsgeschiedenis, 2009, IV, 2, pp. 97-114.

2008

Dissertatie / Thesis
 • Brussel, de ontwikkeling van een middeleeuwse stedelijke ruimte, Gent, Universiteit Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 2008, 439 pp. + afbeeldingen, bronnenlijst, bibliografie & 4 bijlagen (https://biblio.ugent.be/publication/505541).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Form and Functions of Intra-Urban Territories in Late Medieval and Early Modern Brussels (15th-16th centuries)’, in: Lud’a Klusákov & Laure Teulières (eds.), Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, Pisa, Edizioni Plus – Pisa University Press, 2008, pp. 75-86.
 • ‘De stadsontwikkeling van middeleeuws Brussel: een nieuwe hypothese’, in: Ons Heem. Tijdschrift over lokaal erfgoed in Vlaanderen, 2008, LXI, 4, pp. 28-33.

2007

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Le pavage des rues à Bruxelles au Moyen Âge’, in: Actes des VIIe Congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique (AFCHAB) et LIVe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Congrès d’Ottignies – Louvain-la-Neuve 26, 27 et 28 août 2004, Bruxelles, Editions Safran, 2007, I, pp. 299-307.
 • (met Hans Vandecandelaere), ‘De geschiedenis van het pand La Mondiale (Schildknaapstraat) : een nieuwe hoek in een oude straat (Br.)’, in: A. Degraeve & C. Ortigosa (red.), Archaeologia Mediaevalis 30, Brussel, s.n., 2007, pp. 96-98.
 • ‘The study and classification of medieval urban toponymy: the case of late medieval Brussels (13th-16th centuries)’, in: Onoma, 2007, XLII, pp. 189-211.
 • ‘Een middeleeuwse wijk in Brussel : de Lakenstraat en omgeving (Br.)’, in: A. Degraeve & C. Ortigosa (red.), Archaeologia Mediaevalis 30, Brussel, s.n., 2007, pp. 106-108.

2006

Boek / Book
 • (met Hans Vandecandelaere), La Mondiale. Een nieuwe hoek met een oud verleden, Brussel, La Mondiale nv, 2006, 80 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Espaces périphériques dans une ville médiévale: la ville de Bruxelles entre les deux enceintes au bas moyen âge’, in: Societá e storia, 2006, XXIX, 112, pp. 317-325.
 • ‘Essai de reconstruction des territoires intra-urbains dans la ville médiévale de Bruxelles à partir de leur morphologie et de leurs usages différents’, in: Lars Nilsson (ed.), Urban Europe in Comparative Perspective. Stockholm 30th August – 2nd September 2006. Papers presented at the Eight International Conference on Urban History, Stockholm 2006, Stockholm, The European Association for Urban History, 2006, DVD.

2004

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Le pavage des rues à Bruxelles au Moyen Âge’, in: Congrès d’Ottignies – Louvain-la-Neuve. VIIe Congrès de l’Association des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique et LIVe Congrès de la Fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique. Actes, s.l., s.n., 2004, I, pp. 73-74.
[/row_inner]