Publicaties Ferjan Ormeling

Ferjan Ormeling publiceert over moderne, thematische en historische kartografie.

2023

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Jornt Leeflang), ‘Was de kritiek terecht? Von Derfelden van Hinderstein versus Melvill van Carnbée.’ Caert-Thresoor 42,4 (2023): 26-35.
 • ‘De Kadastrale overzichtskaart der Afdeeling Batavia uit 1878’. Caert-Thresoor 42,2 (2023): 16-24.
 • ‘Tweemaal Sumatra in 1873.’ (KNAG 150 jaar. Cartografische leeftijdgenoten 6). Geografie 32 (2023), 8: 40-41.
 • ‘De kaart van Nederland en Nederlandsch-Indië van H.Ph.Th. Witkamp.’ De Boekenwereld 39, 1 (2023): 4-9.
 • ‘Mercator en zijn atlas.’ Geo-Info 20,1 (2023): 19-23.
 • ‘Le levé hydrographique néerlandais de l’Indonésie au 19e siècle.’ Annales hydrographiques 7,1 – no 780: (2023): 73-85.
 • (met Helen Kerfoot en Pier-Giorgio Zacheddu). ‘United Nations Capacity Building in Toponymy.’ Pp 165-190 in: Gerry O’Reilly (editor) Place naming, identities and Geography. Cham: Springer Nature Verlag, 2023.
 • (met Corné van Elzakker) ‘Atlas Use’. pp 41-51 in René Sieber and Vit Vozenilek, Atlas Cookbook: Ten ingredients ow to edit an atlas. Zürich: ICA Commission on Atlases, 2023.

2022

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • ‘Le levé hydrographique néerlandais de l’Indonesie au 19e siècle’ (Dutch 19th century charting of Indonesian waters). Annales hydrographiques 7 ser. 1, nr. 780 (2022): 73-85
 • ‘Honderd jaar wegenkaarten van de ANWB, 1883-1983.’ Caert-Thresoor 41,1 (2022): 17-26.
 • ‘Het model van een Javaanse stad.’ Geo-Info 19,2 (2022): 64-65.
 • ‘De zeeslagen in Straat Van der Capellen, 1863/64.’ Geo-Info 19,1 (2022): 14-16.
 • ‘De koloniale atlassen van Dornseiffen’. In Atlas Amicorum Peter van der Krogt (zie hier), blz. 244-261.

2021

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Kartografie in Utrecht: van eenmanszaak tot vakgroep. p. 243-251 in: Hans van Ginkel, Ben de Pater, Henk Ottens (red.) Een grote stap: Het Geografisch Instutuut in Utrecht 1960-1990. Utrecht: Faculteit Geowetenschappen, 2021.
 • Dutch names worldwide: the naming behaviour of Dutch explorers in the 17th and 18th centuries. Pp. 29-44 in Allison Collimore and Peter Jordan (eds), Place names and migration. Hamburg: Verlag Dr Kovač, 2021
 • The fiftieth anniversary of the working group on exonyms of the Netherlands. Paper GEGN.2/2021/67/CRP.67 UNGEGN session, New York.
 • Streamed audiovisual lectures on toponymy. Paper GEGN.2/2021/66/CRP.66 UNGEGN session, New York
 • (met Jasper Hogerwerf) Tweede conferentie van de UNGEGN nieuwe stijl. Geo-Info 2021-3, 27-30.
 • The East Indian Water World 1709-1760: A comparison of two Dutch manuscript atlases. Abstract ICC Florence
  Tropische wateren in kaart: de organisatie van de Nederlandse hydrografische kartering in de 19e eeuw. Geo-Info 2021-1, pp 38-44

2020

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Cartography, visualization of spatial data (met Menno-Jan Kraak) CTC publishers, Boca Raton.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Het karteren van asielzoekers. Geo-Info 2020-5, pp. 54-57.
 • A school atlas as a history machine. Chapter 5 (pp 123-152) in: Zef Segal en Bram Vannieuwenhuyze (red), Maps in motion, motion in maps. Amsterdam: AUP, 2020.
 • Geschiedenis van de Commissie Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (BAN). Geo-Info 2020-1, pp. 18-23.
 • Map Use (met Corné van Elzakker) in ICA Atlas commission Cook book.
 • De kartografie. Hoofdstuk in: Een ingrijpende verbouwing (Van Ginkel + Ottens).
 • Dutch hydrographic charting in the 19th century. History of Cartography vol 5.
 • Geschiedenis van de BAN. Geo-Info 2020-1.
 • ‘België in de Bosatlas’, in: Marijke De Ryck, Jan Nyssen, Karine Van Acker & Wim Van Roy (red.), Philippe De Maeyer in kaart: Liber amicorum, Gent: Vakgroep Geografie – Universiteit Gent, 2020, blz. 242-247.
 • De collectie ‘kaarten voor vliegtuigpassagiers’ van de Universteitsbibliotheek Utrecht. Caert Thresoor 39, (2020)3, pp. 36-38
 • History of national atlases. Proceedings Madrid conference.

2019

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • The exploration and survey of the outlying islands of Indonesia. Pp 37-61 in A.J.Kent e.a. (eds.) Mapping empires: colonial cartographies of land and sea. Springer Nature.
 • The origin of sea names. pp 2053-2068 in: S.D. Brunn and R.Kehrein (eds.) Handbook of the changing world language map. Springer Nature.
 • Koning opent eerste ICHC-tentoonstelling. Geo-Info vol.19-4, pp 4-5.
 • De wereldkaart van al-Idrisi. Pp 278-279 in Keunings erfenis, beelden uit de geschiedenis van de FRW/RUG. (Red. P.Pellenbarg) Groningen: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
 • (met Reinder Storm) Het 28e internationale congres over de geschiedenis van de Kartografie, Amsterdam 14-19 juli 2019.Geo-Info 2019-5, pp 24-27.
 • (met Corné van Elzakker) hoofdstuk Atlas Use in Atlas Cook Book. ICA Commission on Atlases. 10 pp. https://atlas.icaci.org/wp-content/uploads/2019/07/Cookbook_3-Atlas_Use.pdf

2018

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Lancering Alcarta schoolatlas van Thieme-Meulenhoff. Geo-Info 2018-2 pp 34-35.
 • GIN-website uitgebreid met digitaal tijdschriftenarchief. Geo-Info 2018-2, pp 26-28.
 • (with Bengt Rystedt) History of ICA Commission on National Atlases. Website of the ICA Commission on National Atlases.
 • The rendering of Iran in a European school atlas. Pp 59-73 in M.R. Sahab e. a. (eds) Sahab 80 years of Cartography. Essays in honour of the eminent scholar Abbas Sahab (1921-2000), volume II. Tehran: Sahab Geographic & Drafting Institute.

2017

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Verjaardagskalender 140 jaar Bosatlas. Noordhoff, Groningen 2017. 14pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Chapters in Toponymy Training Manual, United Nations New York 2017:
  • Chapter 2-Subject matter dealt with in the basic Toponymy web course.
  • Chapter 20-Evaluation of current web services and applications;.
  • Chapter 21 – Evaluation of current names servers.
  • Chapter 31 Media Maps;.
  • Chapter 32 Exercise in producing Media maps.
 • Topografische Dienst in Nederlands-Indië Caert-Thresoor 2017-3 pp 102-112.
 • Colonialism in the Bosatlas p 235-257 in M. Altic, Imre Demhardt and Soetkin Vervust – Dissemination of cartographic knowledge. 6th International symposium of the ICA CHC in Dubrovnik, 2016. Springer Verlag 2017.
 • 네덜란드 역사지도집 소개: 1877〜 1939, 보스 아틀라스 출판사의 온라인 지도를 사례로 [Introduction to Dutch historical maps, 1877-1939, using the online map of Bos Atlas Publishing House as an example]. Pp 200-217 in Peter Bol (ed) 역사지도집의 개념과 제작방법론 [Concept and Production methodology of Historical atlases]. Seoul: Northeast Asia History Foundation (translation in Korean of 2016 A Total History Atlas).
 • Turning a school atlas into a history atlas -The Bosatlas on-line 1877-1939. Proceedings ICC Washington 2017.
 • UNCSGN:
  • (met Jasper Hogerwerf) Report of the Netherlands.
  • (with Tjeerd Tichelaar and Jasper Hogerwerf) Guidelines.
  • Report on the International Map Year 2015-2016.
  • The UNGEGN Advanced Toponymy Manual. CRP 67.
  • Report if the convenor WG TCT 2012-2017.
  • 50 years trying for training courses in toponymy. Not on Publ lust UN.
  • (with Peter Jordan, Pier Zaccheddu, Jörn Sievers and Bernd Beinstein) 50 years of UNGEGN’s Dutch- and German-speaking division.
  • (with Jasper Hogerwerf, Pier-Zaccheddu, Bernd Beinstein and Peter Jordan) Report of the Dutch- and German-Speaking Division.
  • The new website of the Dutch Language Union on Dutch exonyms. CRP 116.
  • The IBGE-UNGEGN International Toponymy course in Rio de Janeiro. CRP 66.
 • Symposium De Bosatlas – 140 jaar de wereld in kaart. Geo-Info 2017-4, pp 60-61.
 • De IBGE-UNGEGN Toponymiecursus in Rio de Janeiro. Geo-Info 2017-4, pp 52-53.
 • Nederland leidde VN conferentie over aardrijkskundige namen, Geo-Info 2017-5 pp 18-21.
 • (with Bengt Rystedt, Aileen Buckley, Serena Coetzee, Vit Vozenilek, David Fairbairn and Ayako Kagawa) – Outcomes of the International Map Year. Proceedings ICC Washington no 216.

2016

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Opleidingen in de kartografie in Nederland. Pp 245-261 in Cartografie, visie op de kaart, jaarboek 15 Stichting Archief Publicaties (redactie Marc Hameleers, Patricia Alkhoven, Rink Kruk en Marc Carnier): Amsterdam 2016.
 • Place Name changes in the Netherlands. Pp 147-157 in: P. Jordan & P. Woodman (eds) Place name changes. Proceedings of the Symposium in Rome 17-18 November 2014. Name & Place –contributions to toponymic literature and research a no 5, Verlag Dr Kovacs, Hamburg 2016.
 • A Total History Atlas: the Bosatlas editions online 1877-1939. pp 285-303, 2016 conference on the making of historical atlas. Northeast Asian History Foundation.
 • Kartografie voor kaartbeheerders. Geo-Info2016-4 pp 34-38.
 • (met Joop van der Schee) 2016 IYGU en IMY: de rol van atlassen bij beeldvorming. Geo-Info 2016-5 pp 8-15.
 • Names on old maps: uncertainty and linguistic issues. Pp 111-116, Jana Moser (Ed.) Proceedings Joint Commissions seminar on Historical Maps, Atlases and Toponymy. Forum IfL Heft 30. Leipzig: Leibniz-Institut für Länderkunde.
 • (met Elger Heere) De nauwkeurigheid van kaarten van Java voor de triangulatie Caert-Thresoor 2016-1,pp 17-26.
 • Een nieuw soort geschiedenis-atlas: De Bosatlas online 1877-1939. Geo-Info 2016-5 pp 34-41.

2015

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • -Veranderingen in de legenda van de topografische kaart 1815-2015. Caert-Thresoor 2015-3, pp 179-188.
 • (met Nico Bakker en Jasper Hogerwerf) Toponiemen op Nederlandsche topografische kaarten vanaf 1800 Caert-Thresoor 2015-3, pp 188-198.
 • Nieuwe encyclopedie van Friesland: lemma’s over aardrijkskundige beschrijvingen, atlassen, Blaeu, Braun, van Deventer, Driehoeksmeting, Geelkercken, Gravius, Haacksma, Johannes Sems of Hoeflinga, Kartografie, Landmeter, Leo, Pibo Gualtheri, Piccolomini, Prop, Schotanus a Sterringa, Sems, Sgrooten, Topografie, Van Valkenburg, Vries,.
 • The History of Cartography, Volume 6 Cartography in the Twentieth Century Edited by Mark Monmonier’. Lemma’s over:
  • Academic paradigms in European cartography, (pp6-13);
  • Cartography in the European Union, pp 416-418;
  • Cartographic societies in Western Europe, pp 1410-1413;
  • Topographic mapping in Indonesia 1900-2000, pp 1608-1612;
  • International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, pp 685-688; 488. Linguistic maps, pp 776-782;
  • National atlases, pp 96-101;
  • School atlases, pp 106-110; 491.
  • Social and political significance of toponyms, pp 511-516.
 • (samen met Bart Broex, Corné van Elzakker, Elger Heere, Barend Köbben en Haico van der Vegt) Verslag van de 27e Internationale Kartografische Conferentie (ICC) in Rio de Janeiro, 24-28 augustus 2015. Geo-Info 2015-5, pp 60-65.
 • The rendering of Greece in Dutch School atlases. Pp 362-375 in Geographies of mind, soul and knowledge. Special issue for Emeritus professor Myron Mirides, School of Rural and Surveying Engineers, AUTH 2015, edited by Arvanitis, A. et al.
 • Ptolemy’s heritage. International Journal of cartography Volume 1, issue 2, pp 168-184, 2015.
 • De erfenis van Ptolemaeus: atlassen als middel om ruimtelijke informatie te ordenen. Geo-Info 2015-6, pp 46-52 (vertaling van voorgaande).
 • Interview Thessaloniki.

2014

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (with M.J. Kraak) 地图学 : 空间数据可视化 [Di tu xue : Kong jian shu ju ke shi hua]. Pearson Asia/China Science Publishing & Media Ltd. (Chinese translation of 2009 Cartography).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Name location on old maps pp 325-336 in E. Liebenberg et al. (eds.), History of Cartography, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 (congres Budapest).
 • Ferjan Ormeling, Cartographer. Pp 243-244 in Longley, Goodchild, Maguire and Rhind – Geographic Information Science and Systems. 4th ed. Wiley, 2015.
 • 4 chapters (Map Use, Thematic maps, Atlases, Geographical names) in the ICA book The World of maps.
 • Studiebezoek aan Japan november 2013. Pp 44-45 Geo-Info 2014-1.
 • Cartography as intentional distortion. P 341-357 in Bandrova, T., M. Konecny abs S. Zlatanova (eds) Thematic cartography for the society. Springer Verlag Berlin 2014 (rede gehouden bij aanvaarden eredoctoraat Budapest).
 • Het International Map Year 2015-2016. Geo-Info 2014 vol 11-2 pp 16-17.

2013

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met Nico Bakker, Corné van Elzakker, Elger Heere en Eddie Poppe) 26e Internationale Kartografische Conferentie. (Dresden) Geo-Info 2013-10 pp 15-17.
 • Kaarten waarderen. Inleiding pp 11-17 bij M.Hameleers – Kaarten van Amsterdam. Deel 1 1538-1865, Amsterdam 2012.
 • Cartography as a window to the world. Cartographic Journal 2013 vol.50-2 pp 175-182.
 • Ormeling, F.J. (2013) Residentiekaarten: Topographic maps of Java 1:100 000 1853-1910.Proceedings 26th International Cartographic Conference, Dresden 2013.
 • GIM International – Interview door Wim van Wegen- Cartography as a tool for geospatial decision support pp. 14-19 issue 8, volume 27, August 2013.
 • Hedendaagse kaarten. Geografie 2013-6 pp 40-43.

2012

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Names of the sea between Korea and Japan. Based on Jason Hubbard’s forthcoming Iaponiae Insulae (2012) on Western printed maps of Japan up to 1800. International seminar on Sea names, Brussels 2012, pp.163-177.
 • De naam van de zee tussen Korea en Japan gebaseerd op Jason Hubbard’s binnenkort verschijnende Iaponiae Insulae (2012), over Westerse gedrukte kaarten van Japan tot 1800. Caert-Thresoor 2012-2, pp 47-54 (vertaling van voorgaande).
 • (met Peter van der Krogt) Lunar naming/Van Langren ICOS. Proceedings Barcelona (2015).
 • Exercises in Cartography. pp 15-27 in L. Zentai and J. Reyes Nunez (eds) Maps for the future: Children, Education and Internet – Springer 2012.
 • Het gebruik en de effectiviteit van symbolen op oude kaarten.Geo-Info 2012-3, pp 20-27.
 • Global Geospatial Information Management in Seoul, Oktober 2011. Geo-Info 2012, vol. 1, pp 24-27.
 • (met Nico Bakker, Corné van Elzakker, Barend Köbben) 25e ICA-congres in Parijs pp 26+27, Geo-Info 2012-2.
 • UN, New York 10th UN Conference on the standardization of geographical names. 2012:
  • Toponymic Guidelines for map editors and other editors, the Netherlands. E/Conf.101/31 (13pp).
  • Advanced Cartography Courses. E/CONF.101/30*, (10pp).
  • UNGEGN-ICA toponymy web course. 7 pp E/CONF.101/33.
  • Report of the Convenor of the UNGEGN Working Group on Training Courses in Toponymy 2007-2012. Working paper 5, 27th session.
  • Report of the Netherlands. (6pp) E. Conf/101.32.
 • Advanced toponymy course programme and matching manual. pp 15-18, UNGEGN Information Bulletin no 43, december 2012.
 • Report on the 4th BIG-UNGEGN International toponymy course held in Yogyakarta, Indonesia, September 17-21, 2012. pp 13-15, UNGEGN Information Bulletin no 43, december 2012.
 • School maps (Wereld aan de wand) Print Quarterly, XXIX, 2OI2, 2, p. 209.
 • Paradigm changes in Cartography. pp 14-18 in Popelka, S. and V. Vozenilek – First InDOG Doctoral conference Proceedings. Palacky University Dept of Geoinformatics, Olomouc 2012.

2011

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Variant names in name servers. Pp239-248 in Peter Jordan, Hubert Bergmann, Caroline Burgess, Catherine Cheetham (editors) Trends in Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28-30 April 2010. Hamburg: Verlag Dr Kovač.
 • Geographical names in Eastern Europe and Northern Asia, 62-75 in: Paula van Gestel-van het Schip et al., Maps in books on Russia and Poland, published in the Netherlands to 1800. (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 13). Houten: HES & De Graaf, 2011.
 • (met Peter van der Krogt en Elger Heere) Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. Noordhoff 2011 (18 blz.).
 • – UNGEGN Toponymy Course, Yaoundé, 22-27 November 2010 UNGEGN-Bulletin no 40, April 2011, pp 29-31.
 • From Ortelius to Open Street Map. Pp 38-49, Mapping and image Science 2011-(vertaling van boek 2008).
 • 50 Jahre Österreichische Kartographie aus internationaler Sicht. pp 1-7 in: Wolfgang Kainz, Karel Kiez und Andreas Riedl –Band 20 “50 Jahre Österreichische Kartographische Kommission”.
 • (met Bengt Rystedt) International Map Year. Proceedings 25th ICC, Paris 2011.
 • (met Peter van der Krogt) Bosatlas van de Geschiedenis van Nederland (Alumniblad UU of Faculteit Geowetenschappen, 2011).
 • Jakub Rais 1928-2011 – UNGEGN bulletin april 1911, pp 9-11.

2010

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Standardization of geographical names in the Netherlands. Pp 55-71 in: H. Bergmann und P. Jordan (eds.), Geographische Namen, Vielfalt und Form. Österreichische Namenforschung Beiheft 6. Wien: Praesens Verlag.
 • The communication of identities through national atlases. pp 61-73 in: W. Eberhard and C. Lübke (eds), The plurality of Europe, Identities and spaces. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. (vertaling van 2009 Die Vermittlung von Identitäten).
 • European names in a 17th century atlas of the Dutch East India Company. Proceedings ICOS conferentie, Toronto 2008. (2010)pp 777-790.
 • (met B. Köbben en M-J. Kraak) Een nieuwe Atlas van Nederland. Toegangspoort tot de Nationale Geo-Data Infrastruktuur. Geografie (februari 2010), pp 28-32.
 • Günter Schilders Monumenta Cartographica Neerlandica VIII: een kaartgebruiksanalyse. Caert-Thresoor 29-2 (2010), pp 48-51.
 • Directions in Cartographic Theory until the Beginning of the 1980s. CCKS: Cities, Cultures, Knowledge Societies, Virtual INST World Conference, Vienna, 25 – 28 November 2010 (e-mail conferentie, Wenen)(vertaling van 1982 Richtingen in de theorie van de kartografie).
 • Changing Indonesian Sea names. pp 133-147 in: Proceedings of the 16th International seminar on Sea names, Den Haag 2010.
 • (met Sjoerd de Meer) Het verhaal achter de Grote Atlas van de Verenigde Oostindische Compagnie. Een interview met Rob van Diessen. Pp 77-87 in Caert Thresoor, vol.29-3, 2010.
 • (met Peter van der Krogt, Elger Heere & Martijn Storms) Discussie: De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer. Historisch-Geografisch Tijdschrift 28-4 (2010), blz. 140-145.
 • Visualizing geographic space: the nature of maps. Pp.22-40 in Alfred Lameli, Roland Kehrein and Stefan Rabanus (Eds.)- Language Mapping, vol 2 of Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. De Gruyter-Mouton, Berlin 2010.

2009

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met M.J. Kraak) Cartography, visualization of geospatial data. 3rd edition. 198pp. Harlow: Pearson. Also published by Guilford press, , New York 2011.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland. Naamkunde 36 (2005-2006, publ. 2009): 79-86.
 • Frisification of the map: democratising public administration. In: P. Jordan e.a.(eds), Geographical Names as a part of Cultural heritage. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie Band 18, pp 73-79 (Wien: Institut für Geographie, Universität Wien 2009).
 • Die Vermittlung von Identitäten durch Nationalatlanten. Pp 65-79 in: W. Eberhard und C. Lübke (Red.) Die Vielfalt Europas, Identitäten und Räume. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
 • (met M-J. Kraak, B. Köbben and T. Aditya) The potential of a national atlas as integral part of the spatial data infrastructure as exemplified by the new Dutch national atlas. Pp 9-21 in: Loenen, B, van, J.W.J. Besemer, J.A. Zevenbergen, SDI convergence. Research, Emerging trends and critical assessment. Delft, 2009.
 • The EuroGeoNames project: producing a virtual geographical names database. Proceedings Intercarto and InterGIS conference no 15, Perm 2009 Volume 1, pp 219-224.
 • Voorwoord (pp 14 en 15) in: Dick Rozing, Gerrit Prop, de wereld in kaart gebracht. Zutphen: Walburg Pers, 2009.
 • (met Corné van Elzakker) Digital atlas user requirements and use scenarios. Proceedings 24th International Cartographic Conference, 15-21 November 2009, Santiago, Chile.
 • (met Pier-Giorgio Zaccheddu) The Eurogeonames project: expectations and results. Proceedings 24th International Cartographic Conference, 15-21 November 2009, Santiago, Chile.
 • De panoramakaarten van Nederland van Ricus Michels. Pp 202-207 in: Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder (red.), Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht.
 • From Ortelius to Openstreet Map. Pp 1-17 in: G. Gartner and F. Ortag (eds) Cartography in Central and East Europe. Proceedings ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna 16-17 February 2009. Serie Springer Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Heidelberg: Springer-Verlag. (vertaling van boek 2008).
 • Od Orteliusza da OpenStreetMap – przemiana mapy w wielofunkcyjny drogowskaz. Polski Przeglad Kartograficzny 41-4, pp 319-329 (vertaling van boek 2008).
 • Ormeling, F.J. (2009) Report of the Convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy 2007-2009. Working paper no 2, 25th session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, Nairobi 2009.

2008

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Van Ortelius tot OpenStreetMap. Transformatie van de kaart tot multifunctionele wegwijzer. Afscheidsrede. (Farewell address) 28pp. Utrecht, 2008.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met V.S. Tikunov, M. Konecný), Atlas Information Systems and Geographical Names Information Systems as contribuants to Spatial Data Infrastructure. In: Proceedings the 5th International Symposium on Digital Earth, 8 p. June 5-9, 2007, Berkeley, California. 2008.
 • The cartography of Southeast Asia in Petermanns Mitteilungen, 55-63, in: Ferjan Ormeling & Sebastian Lentz (red.), Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen ‘explorativer Geographie’ und der ‘Vermessenheit’ europäischer Raumphantasien: Beiträge der Internationalen Konferenz auf Schloss Friedenstein Gotha, 9.-11. Oktober 2005. [Friedenstein-Forschungen; Bd. 2]. Stuttgart: Franz Steiner, 2008.
 • (met Menno-Jan Kraak, Winifred Broeder, Barend Köbben, Willem van den Goorbergh en Nico Bakker) De Nederlandse nationale atlas in de omgeving van de geodata infrastructuur. Geo-Info 5 (2008) 1, pp 34-40.
 • (met Arjen Versloot (2008) Friese plaatsnamen als cultureel erfgoed. It Beaken 80, 1/2, pp 3-23.
 • Mapping the changes in cartographical education in the last 50 years, Kartographische Nachrichten 2008-4, pp 12-18.
 • Mapping out map libraries. Liber Quarterly 18, 2 (2008).
 • De collectie Ormeling 1947-2007. pp13-33 in: Roelof P. Oddens en Marco van Egmond (Red.), Ormelings atlassen. NGS 372, Utrecht 2008.
 • De Bosatlas kleurt ons wereldbeeld. Pp 143-150 in: R. van Kempen e.a., Honderd jaar geografie in Utrecht. Utrecht 2008.
 • Network Mapping. Proceedings 9th Hellenic Cartographic Conference, Chania 2006. Thessaloniki 2008. pp 2-6.
 • Moderne Atlaskartographie im Spiegel von National- und Regionalatlanten – Bestandsaufnahme und Entwicklungslinien. Kartographische Nachrichten (2008-1) pp 12-18.
 • From Ortelius to OpenStreetMap: Transformation of the map into a multifunctional signpost. Journal of the Korean Cartographic Association 8, 1 (June 2008), pp 41-59 (vertaling van boek 2008).
 • Scenarios for national atlas use. Review of historical geography and toponomastics 3, 5/6, pp 17-27.

2007

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met Menno-Jan Kraak). Kartografi Visualisasi Data Geospasial. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007. [Indonesian translation of 2003 Cartography].
 • Ormeling’s Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography, edited by Elger Heere en Martijn Storms. Nederlandse Geografische Studies nr. 365. Utrecht:2007. 212 pp (collection of reprints of papers).
 • (met M. Amersfoort, Rob van Essen, James Reid en Tjeerd Richelaar) Report EGN W.P.2 User business requirements. Utrecht 2007. 107pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • De inhoud van de kaarten in de Atlas Isaak de Graaf, 509-522. In: Paula van Gestel-van het Schip & Peter van der Krogt (ed.), Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. ’t Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007.
 • (met Marco van Egmond), ‘Gronden der voorwereld, uit de tijden der mammouthen’: Nederlandse thematische kaarten op internet.” Caert-Thresoor 26, 2 (2007): 29-38.
 • (met Elger Heere), De Atlas Amsterdam van Isaak de Graaf. Geo-Info 4 (2007) 7/8: 268-273.
 • User/business requirements of a European geographical names infrastructure and service. Proceedings ICC, Moscow 2007.
 • (met Menno-Jan Kraak), The national atlas in the Google era. Abstract, p. 478, Proceedings AAG San Francisco 2007.
 • (met M-J. Kraak, W. Broeder, E. MacGillavry en W. van den Goorbergh), The Dutch National Atlas in a GII environment: the application of design templates. Proceedings, 23rd International Cartographic Conference. Roskartografiya, Moscow 2007.
 • J.H.W.Meijerink’s brieven uit Indië – Inleiding. Caert-Thresoor vol 26-4, 2007, pp 99-103.
 • (met Menno-Jan Kraak) Maps as predictive tools – mind the gap. Keynote address, Moscow 2007. pp 18-21, Abstracts of Papers, 23rd International Cartographic Conference. Roskartografiya, Moscow 2007.
 • The EuroGeoNames project: developing a European geographical names infrastructure and services. p.105, Abstracts of Papers, 23rd International Cartographic Conference. Roskartografiya, Moscow 2007 (=User/business requirements of a European Geographical Names Infrastructure and Service).
 • Geographical Names in the VOC Atlas by Isaak de Graaf (AD 1700). Abstract in M. Oehrli, Paper and poster abstracts of the 22nd International Conference on the History of Cartography, Berne 2007. Sonderheft 17 Cartographica Helvetica, Murten 2007. P.125.
 • De Atlas van de Nederlandse ontdekkingen van Bennet en Van Wijk (1829). Caert-Thresoor 26, 12-15.
 • Geografische namen in de Atlas Isaak de Graaf. pp 103-108, Caert-Thresoor 26-4.
 • 9th UN Conference on the standardization of geographical names, New York August 2007, 24th session:
  • Rapporten voor de 9e conferentie van de VN standaardisering geografische namen.
  • Report of the Netherlands 2002-2007 (zie conf. paper E/CONF.98/17)
  • Report of the Convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy 2002-2007 (zie 24e zitting, W.P.4).
  • Report of the Liaison officer with the International Cartographic Association 2002-2007; zie 24e zitting W.P.2.
  • User/business requirements of a European Geographical Names Infrastructure and Service (zie E/CONF.98/18). ( = paper Moscow, The EuroGeoNames project).
 • Dutch exonym standardization. pp153-165 in: Peter Jordan, Orozen Adamic and Paul Woodman (eds), Exonyms and the international standardization of geographical names. Wiener Osteuropa Studien no 24, herausgegeben vom Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien 2007.

2006

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met Günter Schilder, Jacques Moerman, Paul van den Brink en Hans Ferwerda), Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company, I: Atlas Isaak de Graaf – Atlas Amsterdam. – Voorburg: Asia Maior, i.s.m. KNAG, Nationaal Archief en Explokart/Fac. Geowetenschappen, 2006. – 420 blz. : Beschrijving van de eigenschappen en inhoud van de kaarten; Geografische namen in de Atlas Izaak de Graaf, register.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • De weergave van Suriname in de Bosatlas 1877-1940. In: Caert-Thresoor 25, 2 (2006): 25-32.
 • Biography of a school atlas: the Bosatlas 1877-2005. In: Abstracts Symposium of the IGU Commission on Geographical Education: Changes in Geographical Education: Past, Present and Future, 26 June – 2 July 2006, Brisbane.
 • 23rd Session, United Nations, Group of Experts on Geographical Names, Vienna, 28 March – 4 April – 2006:
  • Report of the Convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy 2004-2006. Working Paper 41. 4 pp.
  • Report of Geonames 2005, the UNGEGN-DGSD International Conference on Minority Names, Indigenous Names and Multilingual Areas. Working Paper 42. 4 pp.
 • School atlases for a colonial society: The Van Gelder/Lekkerkerker school atlases for the Netherlands East Indies 1880-1952. In: Proceedings of the International Symposium on ‘Old Worlds-New Worlds’: History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006, ed. by Peter van der Krogt and Elri Liebenberg. – [S.l]: International Cartographic Association, Working Group on the History of Colonial Cartography in the 19th and 20th centuries, 2006. (10 pp.).
 • The development of cartographic manuals in Western Europe: Henri Zondervan. In: Proceedings of the International Conference Sustainable development of territories: GIS theory and practical experience, ed. V.S. Tikunov and Y.V. Krasnov, Vol. 2: 161-165. Intercarto/Intergis 12. Kaliningrad/Berlin, 2006. (see 2003 6.14.4 Core concepts, en volgende).
 • The development of cartography manuals in Western Europe: Henri Zondervan. In: Development of Ideas and Methods in Cartography: Materials of the Commission’s Meeting in Kaliningrad (August, 2006) / International Cartographic Association, Commission on History of Cartography; ed. Alexey Postnikov, 5-11. Moscow: Russian Academy of Sciences, S.I. Vavilov Institute of the History of Sciences and Technology, 2006.
 • The origin of the Bosatlas and its portrayal of Hungary. In Térkép – Tudomány: Tanulmányok Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére = Map – Science: Papers in Honor of the 65th Birthday of Prof. István Klinghammer = Karte – Wissenschaft: Festschrift zum 65. Geburtstag zu Ehren von Prof. István Klinghammer edited by Zentai László, Györffy János and Török Zsolt, p. 315-322. Térképtudományi = Studia Cartologica; 13. – Budapest: ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, 2006.
 • (met Marco van Egmond), Thematische kartografie van Nederland op internet – In: Geo-Info 3 (2006) 10: 408-414.
 • Teaching toponymy through the web. Onoma 39 (2006), 265-275.
 • From fieldwork to authorized names: the ‘owner decides’ principle: Examples from the Netherlands of written instructions for surveyors for collecting toponyms in the field, 133-143, In D. Orth and H. Kerfoot (Eds.), Manual for the standardization of geographical names. New York: UNGEGN, United Nations, 2006.
 • Minority toponyms on maps: Vingt ans apres, 145-152. In K.F. Gildemacher, F.J. Ormeling and A. Versloot (Eds.), Proceedings of the international conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual areas Geonames. Utrecht: Utrecht University, 2006.
 • Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland. Naamkunde 36 (2005/2006) pp 79-86.
 • 21-4-2006 NRC: Bosdesign.

2005

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (m.m.v. Rob van der Vaart). Biografie van de Bosatlas (1877-heden). Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2005. – 136 blz..
 • (met Menno-Jan Kraak). Картография: Визуализация геопространственных данных [Kartografiya: Vizualizatsiya geoprostranstvennych dannych]. -Москва: Научный Мир [Moskva: Nauchnyj Mir], 2005. (translation of 2003 Cartography).
 • (met J.Sievers en P-G. Zaccheddu) Survey/Inventory EuroGeoNames Final Report: Inventory of the state of the art of European geographical names data sources and assessment of a future European geographical names data infrastructure. Report, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt 2005. 80pp
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • The development of cartography manuals in Western Europe. Abstract, International Conference on the history of Cartography, Budapest 2005.(see 2006 The development of cartography manuals).
 • (met Pieke Hooghoff), Wilhelm Linnemann: ervaringen bij het karteren van Nederlands-Indië, 1926-1936. In: Caert-Thresoor 24 (2005) 1: 14-34.
 • Standaardisatie van de Nederlandse exoniemen. – In: Geo-Info 2, 2 (2005): 78-83.
 • Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland. – In: Geo-Info 2, 4 (2005): 194-198.
 • (met Milan Konecny), The role of cartography in the GSDI world. In: Proceedings FIG working week 2005 From Pharaohs to Geoinformatics, Cairo 16-21 April 2005.
 • De Nederlandse bijdrage aan de kartografie van Amerika. – In: Geo-Info 2, 11 (2005): 492-498.
 • Colonial cartography of the Netherlands East Indies 1816-1942. Proceedings 22nd International Cartographic Conference, A Coruna, 2005. 7pp.
 • (met V.S. Tikunov en M. Konecny), Centenary of the birth of Konstantin A. Salichtchev. ICA News no. 44 (June 2005): 13-14.
 • Development of thematic cartography in the Netherlands, 100-109, Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 16, 2005.
 • Symposium Geo-Informatie voor disaster management. In: Geo-Info 2, 5 (2005): 236-237.
 • Internationale kartografische conferentie in A Coruna. In: Geo-Info 2, 9 (2005): 418-419.
 • Atlas information systems. In: Gjeomatika Revistë Periodike (Instituti Gjeografik Ushtarak i Shqipërisë) (2005) 2, 28-32.
 • (met Marcel van den Broecke), 1596 What’s in a Name [topographical names on Ortelius’ Utopia map]. In The Map Book, ed. Peter Barber, 132-133. London: Weidenfeld & Nicholson, 2005.

2004

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met Y. Bouma). International Cartographic Association Directory 2003-2007. GIN Publikatiereeks nr 1, 2004, 114 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Een nieuwe kartografische grammatica. Geografie november/december 2004, pp 54-55.
 • Een model voor de verandering van plaatsnamen in het kader van de Europese expansie. Caert-Thresoor 23 (2004) 1: 5-13. (zie 2003 Een model voor de verandering).
 • De kartering van Nederlands-Indië. In: M. van Egmond (red.), Indische kartografie, GIN Publicatiereeks, 2 (Deurne: Geo-Informatie Nederland, 2004), blz. 33-41.
 • Map Use Education and Geovisualisation. Papers of the 3rd FIG Regional Conference, Jakarta, Indonesia, October 3-7, 2004..
 • National atlases as an access means for geoinformation. Abstract, spring conference AAG, Philadelphia 2004.
 • Een strategisch plan voor de International Cartographic Association 2003-2011. Geo-Info 1 (2004) 1: 14-19.
 • In de lijn van Jan Schilder, Geo-Info 1 (2004) 3: 110-112.
 • Bijdragen 22nd UNGEGN session, New York:
  • Report of the ICA 2002-2004); WP 7.
  • Report of the convenor of the working group on training courses in toponomy 2002-2004); WP5.
  • Report of the Netherlands 2002-2004; WP6.
  • Report of the Dutch- and German-speaking division 2002-2004.
 • Pentermanns Geographische Mitteilungen: de schepping van ons thematisch wereldbeeld. Geo-Info 1 (2004) 4: 152-156.
 • 22e zitting van de United Nations Group of Experts on Geographical names (UNGEGN) in New York. Geo-Info 1 (2004) 9: 362-364.
 • Topografische atlassen 1:25 000 van de ANWB. Geo-Info 1 (2004) 7/8: 336-339.
 • Atlas structure. Abstract 30th International Geographical Congress, IGU Glasgow 2004.
 • Island Cartography. Pp 24-30 in: Nisiotiki Chartografia. Proceedings 7° Ethniko Synedrio Chartografias, Mitilini 2002. Thessaloniki 2004.

2003

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met M-J. Kraak). Cartography, Visualization of Spatial Data. 2nd Edition. Harlow: Pearson, 2003 [nov. 2002]. Also p[ublished in Delhi, 2005.
 • (met J.R. van Diessen), Grote atlas van Nederlands Oost-Indië = Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies, [red.] J.R. van Diessen en F.J. Ormeling; Zierikzee: Asia Maior; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2003. – 456 blz
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met C.P.J.M. van Elzakker, B.J. Köbben and D. Cusi). Dissemination of Census and other statistical data through web maps. Chapter 4 (p 55-74) in M. Peterson (ed.), Maps and the Internet, Oxford: Elsevier, 2003.(zelfde als 2002 Dissemination of Census).
 • (met C. de Jongh). Mapping non-spatial phenomena. In: V.S. Tikunov (Ed.), (Intercarto 8). Proceedings of the seminars on Developing the ICA-CET Internet Cartography Course, held in Beijing (China), August 9, 2001 and Helsinki (Finland), May 28, 2002. pp. 48-60. Moscow State University 2003.
 • 6.14.4 Core concepts in the mapping sciences, In: Encyclopedia of Live Saving Sciences, part Technical geography.
 • 6.14.4.2 Mapping and atlas production. In: Encyclopedia of Live Saving Sciences, part Technical geography.
 • A name tool for early atlases. In: L.A. Möller and J.U. Jacobs (eds.), A world of names. Special issue Nomina Africana volume 15, 2003, pp. 40-48.
 • Topographic information systems as a basis for maps: user requirements. In: S. van der Steen and F.J. Ormeling (eds.), Proceedings of the seminar on processing spatial data for user-oriented topographic production, pp. 10-14 + 20. Enschede, 2003.
 • Cartographic implementation: classification of data features, symbolization and lay-out. In: S. van der Steen and F.J. Ormeling (eds.), Proceedings of the seminar on processing spatial data for user-oriented topographic production, pp. 52-58 + 23. Enschede, 2003.
 • Een korte geschiedenis en evaluatie van de cartografie van Nederlands-Indië, 1816-1942. In: J.R. van Diessen en F.J. Ormeling [red.], Grote atlas van Nederlands Oost-Indië = Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies, 6-13. – Zierikzee: Asia Maior; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2003.
 • Cartographic developments and their reflection in (academic) cartographic education. Pp 77-82 In: C. Herrmann (red.), Entwicklungstendenzen der Kartographie: Vorträge zu Trends und Perspektiven der Kartographie, 77-82. Karlsruhe, 2003.
 • (met M-J. Kraak). Gebruik van planologische kaarten en bestanden in een webomgeving. In: H. Ottens en S. Geertman (red), PKB’s digitaal? Verkenningen rond digitale uitwisselbaarheid van PKB-inhouden, 18-26. Den Haag: VROM, 2003.
 • Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland. On-line PDF bestand op de pagina Veldnamen: onderzoek en digitalisering (Amsterdam: Meertens-Instituut, 2003).
 • De NVK en de kartografie-opleiding in Nederland. Kartografisch Tijdschrift 29 (2003) 3: 9-16.
 • Een model voor de verandering van plaatsnamen in de Europese expansie. Kartografisch Tijdschrift 2003-4, pp 36-43.
 • (met B. Rystedt, M. Wood and K. Virrantaus) ICA Strategic Plan 2003-2011. 12pp. ICA website: www.icaci.org, > General Assembly > Strategic Plan.
 • Fantasiekaarten als gereedschap om begrippen te ordenen. Kartografisch Tijdschrift vol 29-2, 2003, pp 26-33.
 • Van de redactie (laatste redactioneel KT) Kartografisch Tijdschrift 2003-4 p 1.

2002

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Kartografi tematik. Aspek sosial & ekonomi. Yogyakarta: Ombak 177pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Een naamkundig hulpmiddel voor oude atlassen. Caert-Thresoor 21 (2002) 1: 21-25.
 • Sea name categories and their implications. Journal of Geography Education (Department of Geography Education, College of Education, Seoul National University) 44 (2000 [publ. 2002]), 12: 54-61.
 • Niederländische Kartographie. In: Lexikon der Kartographie und Geomatik, ed. Jürgen Bollmann & Wolf-Günther Koch, 176-178. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2002.
 • Een schoolatlas voor de 21e eeuw. Kartografisch Tijdschrift 28, 4 (2002): 3-10.
 • 21e session UNGEGN en 8e UN Conference on the standardization of geographical names, Berlin 2002.
  • Technical exhibition, topical exhibition, section on Multilingual areas. 9 panelen. Ook uitgegeven op CD-ROM.
  • Report Dutch- and German-speaking Division UNGEGN 1998-2002. Inf. paper 94/INF.52
  • Report of the convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy, 1998-2002.
  • Report of the Netherlands 1997-2002.
 • ‘Entrevista al Secretario General y Tesorero de la Asociación Cartográfica Internacional = Interview to the Secretary-General and Treasurer of International Cartographic Association (ICA),’ entrevista y traducción: Rufino Pérez Gómez. Datum XXI: Revista oficial de la asociacion de ingenieros en geodesia y cartografia 1, 1 (september 2002): 14-16.
 • Bijgestelde beeldvorming: kaarten in de strijd om het territorium. pp.11-15 in: M.van Egmond (red.) Kartografie en territorium: I. Strijd om de ruimte in kaart; II. De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust; III. VOC en kartografie. NVK Publikatiereeks; nr. 33. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2002.
 • (met Corné P.J.M. van Elzakker, Barend Köbben & Daisy Redido-Cusi), Dissemination of Census and other Statistical Data through Web Maps. In: Maps and the Internet 2002, red. Georg Gartner, 7-8. Geowissenschaftliche Mitteilungen (Schriftenreihe der Studienrichtung Vermessungswesen und Geoinformation, Technische Universität Wien), Heft nr. 60, 2002. (Zie 2003 Dissemination of Census).
 • (met P.C.J. van der Krogt). Een handleiding voor kaartgebruik uit 1554 van de Delftse landmeter-notaris Pieter Resen. Delfia Batavorum 11de Jaarboek 2001 (2002): 43-51.
 • (met P.C.J. van der Krogt). Een handleiding voor kaartgebruik met een legendalandje uit 1554. Caert-Thresoor 21, 2 (2002): 41-46.

2001

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Mondiale initiatieven betreffende de verstrekking van ruimtelijke gegevens. Kartografisch Tijdschrift 27, nr. 2 (2001): 13-17.
 • Cartographic requirements for school atlases and census atlases. In: Proceedings of the Seminar on Mapping the World in 2000 and after, held in Cuba, May 2000, ed. F.J. Ormeling and S. van der Steen, 28-45. Enschede: ITC, 2001.
 • Challenges and opportunities for cartography in the digital era. In: Proceedings of the Seminar on Mapping the World in 2000 and after, held in Cuba, May 2000, ed. F.J. Ormeling and S. van der Steen, 1-9. Enschede: ITC, 2001.
 • Future Cartographic Education. In: E-mail seminar of Cartography 2000-2001, Volume 3, Cartographic Education, ed. B. Cohen, S. Vasilev, 33-39. Sofia.
 • De onderzoeksagenda van de ICA. Kartografisch Tijdschrift 27, 4 (2001): 11-15.
 • Internationale Ausbildungsinitiative in der Kartographie. Abstract, DGfK. In Kartographie 2001: multidisziplinär und multidimensional – Beiträge zum 50. Deutschen Kartographentag. Reiner Buzin / Theodor Wintges (Eds.), 266-267. Heidelberg: Wichmann Verlag, 2001.
 • User-education for effective application of GIS for ascertaining sustainable development. Proceedings of the International Conference GIS for Sustainable Development of Territories. Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, 2001 (Intercarto 7), ed. V.S. Tikunov, 183-186. Moscow, 2001.
 • (met B. Jiang). Het karteren van Cyberspace: het visualiseren, analyseren en ontdekken van virtuele werelden. Kartografisch Tijdschrift 27, 3 (2001): 5-11. (vertaling van 2000 Mapping Cyberspace).
 • (met M.J. Kraak & J. Smits. De nationale atlas als organisatiemedium voor de toegang tot Geo-Informatie. Kartografisch Tijdschrift 27, 2 (2001): 42-47.
 • (met P.C.J. van der Krogt). 16e-eeuwse legendalandjes als handleiding voor kaartgebruik. Kartografisch Tijdschrift 27, 4 (2001): 27-31.
 • (met Jan Ketil Rød & Corné van Elzakker). An agenda for democratising cartographic visualisation. Norsk geografisk Tidsskrift 55 (2001): 38-41.
 • (met B.A.P. Spee & C.P.J.M. van Elzakker). Toegankelijkheid tot op buurtniveau: Buurt in Beeld van het CBS. Kartografisch Tijdschrift 27, 2 (2001): 36-41.
 • WWW Cartography courses: pp. 4-9 in V.S. Tikunov (ed), Proceedings of the seminars on Developing the ICA-CET Internet Cartography Course, held at Budapest, February 2000 and Apatity, August 2000. Moscow 2001 (same as 2000 WWW Cartography courses).
 • Schoolatlassen voor Indonesië. pp 94-99 in: Joost Hauer en Ben de Pater – De charmes van het vak. Sociaal-geografische opstellen voor Hans van Ginkel. Utrecht, FRW, Utrecht 2001.

2000

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met Jacco den Hollander) Association Cartographique Internationale International Cartographic Association. Organisation and activities 1999-2003 NVK Publicatiereeks, 30. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2000. 80 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Taalkaarten in Tübingen. Questa: [faculteitsblad van de] Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen [Universiteit Utrecht] 14, 3 (januari 2000): 16-17.
 • WWW Cartography Courses. In: Proceedings of the International conference GIS for Sustainable Development (Intercarto VI), Apatity, Rusland 22-24 september 2000, vol 2, ed. V.S. Tikunov, 140-144. Apatity 2000.
 • Sea name categories and their implications. In: Proceedings of the 6th International seminar on the naming of seas: special emphasis concerning the ‘East Sea’/ Special Session II 29th International Geographical Congress: Geography and Place Names: Political Geography of Sea Names, 22-32. Seoul: East Sea Society, 2000.
 • Das Bändigen von Multimedia-Konzepten für den online Atlas der Niederlanden. In: Webmapping 2000, ed. Chr. Hermann und H. Asche, 178-190. Stuttgart: Wichmann, 2000.
 • Paradigm change in cartography and its effects. In: Changes in Cartography, proceedings E-mail seminar in cartography 1999-2000, volume 2, 25-29. Sofia: University of Architecture, civil engineering and geodesy, 2000.
 • (met Bin Jiang). Mapping Cyberspace: Visualizing, Analyzing and Exploring Virtual Worlds. The Cartographic Journal 37, 2 (Dec. 2000): 117-122.
 • Toponymic education and training. Onoma 35 (2000): 215-225.
 • Cartography in the new millennium. pp 1-6 Nigerian Journal of Cartography and GIS vol 1 no 1 december 2000 (reworked Cuba Address 307).
 • Eröffnungswort Geonames 2000 Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie Band 19 Second International Symposium on Geographical Names 2000, Frankfurt am Main 28-30 march 2000, pp 17-18.
 • WWW Cartography courses. Nigerian Journal of Cartography and GIS vol 1 no 1 (December 2000): 47-53;.

1999

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met M-J.Kraak). Kartografie, visualisatie van ruimtelijke gegevens. Geheel herziene versie. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1999. 235 pp. 3rd edition.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Atlasterminologie en atlasconcepten. Kartografisch Tijdschrift 25, 1 (1999): 5-13. (vertaling van 1998 Atlas Terminology).
 • Map concepts in multimedia products. In: William Cartwright, Michael P. Peterson, and Georg Gartner, Multimedia Cartography, 65-75. Berlin: Springer Verlag, 1999.
 • Environmental Mapping Strategies. In: Proceedings of the Seminar Teaching Cartography of Environmental Mapping, Barnaul, June 1998, ed. F.J. Ormeling and V.S. Tikunov, 45-52. Utrecht: International Cartographic Association, 1999.
 • Online Atlas der Niederlande. In: Proceedings Symposium Webmapping 99, Karlsruhe 18-11-1999, XII, 1-13. Karlsruhe 1999.
 • Meer aandacht voor cartografische vaardigheden. Geografie Educatief 1999-3: 18-20.
 • Maps in the Future: Basic Problems. In: E-mail Seminar of Cartography 1998: Maps of the Future, 35-42. Sofia 1999.
 • Kartografie in Utrecht. In: Tempel der Kaarten, ed. B. de Pater, 254-259. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1999.
 • Matrice Ordonnable. In: Tempel der Kaarten, ed. B. de Pater, 250-251. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1999.
 • (met Bin Jiang). Mapping Cyberspace: Visualising, Exploring and Analysing Cyberspace. In: Proceedings of the 18th International Cartographic Conference, Ottawa 1999.
 • (met A. Pfeifer). The National Atlas of the Netherlands on the Internet. In: Proceedings of the seminar on Electronic Atlases and National Atlas Information Systems in the Information Age. Reykjavik 1998, ed. Agust Gylfason et al., 55-65. Enschede: International Cartographic Association, 1999.
 • (met René van der Schans). Bertin’s Zien of Lezen in het Nederlands. Kartografisch Tijdschrift 25, 1 (1999): 40.
 • (met M. Schulz, & J. Sievers). Datenbank geographischer Namen Europas. In: Abstract Proceedings Nederlands-Duits Kartografie-Congres Maastricht, mei 1999, 254-259.
 • (met C. de Waal). Development of Quality and Quantity Attributes of Newspaper Maps in the Netherlands 1988-1996. In: Proceedings of the Mass Media Maps Conference held in January 1999 in Budapest at the Eötvös Lorand University.

1998

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met M-J.Kraak). Kartografia, wizualizacja danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 274 pp. (Polish translation of 1996 Cartography).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Maps for the future. E-mail Seminar of Cartography-1998 Maps of the future. Volume 1, Sofia 1998, pp 35/42.
 • ICA’s Educational policies. In: 1998 ACSM Conference Proceedings, Febr. 27-March 5, 1998, Baltimore, 349-355.
 • Main trends in cartographic education and training for GIS. In: Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for GIS and Cadaster. Held at Novosibirsk, January 1997, 5-14. Enschede: International Cartographic Association 1998.
 • Beyond Mercator. In: Proceedings 2nd Anglo-Dutch Seminar on Cartography, held in Enschede, April 3-4, 1997. NVK Publikatiereeks 26, 7-19. Enschede: Nederlandse Vereniging voor Kartografie 1998.
 • Atlas Terminology and Atlas Concepts. In: Proceedings of the Seminar on Modern Cartography for Navigating the Information Highway. Bandung, Indonesia, March 1997, ed. F.J. Ormeling, Tj. Tichelaar & K. Villanueva, 5-13. Enschede, 1998.
 • Cartographic Requirements for School Atlases: Structural Aspects. In: Proceedings of the Seminar on Modern Cartography for Navigating the Information Highway. Bandung, Indonesia, March 1997, ed. F.J. Ormeling, Tj. Tichelaar & K. Villanueva, 27-33. Enschede, 1998.
 • Visualisatie van kwaliteitsinformatie. In: Kwaliteit van Geo-Informatie. Proceedings, ed. L. Heres, 14-25. Publicaties Nederlandse Commissie voor Geodesie no 36. Delft, 1998.
 • (met W. Cartwright, D. Fraser & G. Pupedis). Hypereducation: Prospects for Delivering Region-wide Cartographic Science Courses on the Web. Cartography 2 (1998): 22-40.
 • (met R.M. Hootsmans & F.J.M. van der Wel). Visualisatie van onzekerheid. Kartografisch Tijdschrift 24, 3 (1998): 41-44. (Kernkatern).
 • Electronische atlassen pp 29-34 uit (met Marloes Straus) Weg van de cartoon. Bundel aangeboden aan Prof. dr. ir. C. Koeman ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag door zijn medewerkers bij de voormalige vakgroep Kartografie. Disciplinegroep Kartografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 1998.
 • UNGEGN New York 1998 19e sessie, 7e conferentie:
  • Report of the Working Group on Toponymy Courses 1992-1997. INF.18.
  • Report for the Netherlands 1992-1997 CRP.13.

1997

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met Y.T.Bouma en B.J.Köbben) Uniformering legenda’s Thematische kaarten Rijkswaterstaat Fase A vaststelling van de te standaardiseren thema’s. Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst. 66pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Teaching map use concepts to children. In: Proceedings of the joint ICA Commissions Seminar on Cognitive Maps, Children and Education in Cartography, held in Gifu, Japan, November 1996, ed. T. Kanakubo and K. Kanazawa, 120-135. Tokyo: International Cartographic Association, 1997.
 • Functionality of Electronic School Atlases. In: Proceedings ICA Commission on National and Regional Atlases Workshop on Electronic Atlases: from CD-ROM to Internet, held in Prague, July 31-August 3, 1996.
 • Main trends in cartographic education and training for GIS. In: Proceedings of the International Conference Intercarto 3, GIS for Environmentally Sustainable Development, ed. D. Lisitsky, 23-39. Novosibirsk, 1997.
 • Kaartgebruiksstappen en bijbehorende kwaliteitseisen. Kartografisch Tijdschrift 23, 4 (1997): 31-36.
 • Mass media maps as objects of cartographic thought and theory. In: Proceedings International Conference on Mass Media Maps. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen Reihe C, Kartographie, Band 16, ed. W. Scharfe (ed), 22-33. Berlin: Freie Universität, 1997.
 • Bedeutung der Standardisierung geographischer Namen für die Entwicklungsländern. In: Kartographie und Namenstandardisierung. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie Band 10, ed. I. Kretschmer, H. Desoye und K. Kriz, 23-33. Wien: Institut fur Geographie der Universität Wien, 1997.
 • De nieuwe kleuren van Nederland. Stedebouw en Ruimtelijke Ordening (1997) 2: p.19.
 • De verbeelding van de toekomst? Blauwe Kamer (april 1997), no 2: 43-44.
 • De panoramakaarten van H.C. Berann. Kartografisch Tijdschrift 23, 1 (1997): 19-24.
 • De Hondenkaart Nieuwegein opnieuw bekeken. Kartografisch Tijdschrift 23, 3 (1997): 54-55.
 • Kartografische Grammatica – de grafische variabelen. Kartografisch Tijdschrift 23, 4 (1997): 29-32. (Kernkatern no 8).
 • Sixth United Nations Conference on the standardization of geographical names, vol. II, Technical Papers. New York, 25 August-3 September 1992. New York: United Nations, 1997:
  • Report of the Netherlands, 136-139.
  • Report of the Toponymy Course for Southern Africa, 401-403.
  • Report of the Working Group on Training Courses in Toponymy, 403-406.
  • Report on coordination with other technical and professional groups, 411-414.
  • (met A. Versloot). Toponymic Guidelines for map and other editors: the Netherlands, 274-279.
 • Identiteit. Column VI-Matrix februari 1997 p.
 • Vi Interview door Frederique van Berkel-Coumans –Samenwerking disciplines Cartografie en geodesie blijft mager. Vi Matrix, december 1997.
 • (met R. van der Schans). Visualisatie en interactie door kaarten. In: Geografische Informatiesystemen in ruimtelijk onderzoek, ed. P. Hendriks en H. Ottens, 87-115. Assen: Van Gorcum, 1997.
 • (met Z. Wang). The representation of quantitative and ordinal information. Cartographic Journal 33-2 (dec. 1996): 87-92.
 • Map use steps and their data quality requirements. Cartographic Perspectives 28 (Fall 1997): 21-24.
 • artographic problems in a multilingual society: mapping the new South Africa’s place names. Nomina Africana 11-1 (April 1997): 37-49.
 • (met Bin Jiang). Cybermap: the map for Cyberspace. Cartographic Journal 34, 2 (1997; [publ. in March 1998): 111-116.
 • Cartografische grammatica voor mapping analfabeten. Interview met Guido van den Heuvel in Beyond vol 2 no 2, juni 1997, pp 34-37.
 • Cartografische grammatica voor thematische kaarten. VI-matrix November 1997 interview met Frederique van Berkel-Coumans 4pp.

1996

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met M.-J. Kraak). Cartography, visualization of spatial data. Harlow: Longman, 1996. 222 pp. (translation of 1990 Kartografie).
 • (met R. Rentenaar e.a.). Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Voorzetten 50. Den Haag: SDU Uitgevers, 1996. 143 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Konzeptionelle Konsequenz für die Bearbeitung elektronischer Atlanten. Kartographie im multimedialen Umfeld 5. Wiener Symposium. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie Bd. 8 (1996): 109-116.
 • Nederlandse Taalunie standaardiseert exoniemen. Geografie 5 (december 1996): 34-38.
 • Aggregation objectives and related decision functions. In: Methods for the generalization of geo-databases, New Series no. 43, ed. M. Molenaar, 1-13. Delft: Netherlands Geodetic Comm. Publications on Geodesy, 1996.
 • Spatial information infrastructure in the Netherlands. In: Reisgenoten, Liber Amicorum Van den Bremen, ed. P.H. Pellenbarg, F. Schuurmans & J. de Vries, 33-47. Nederlandse Geografische Studies 214. Utrecht/Groningen: KNAG, 1996.
 • Kartografie en visualisatie. In: Visualisatie in het GIS-onderwijs, ed. B.J. Köbben et al., pp.17-24. NVK Publikatiereeks; nr. 20. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996.
 • Teaching concepts in the history of cartography. In: Proceedings of the Seminar on Teaching the History of Cartography III ‘Teaching concepts in the History of Cartography’ held at the Nationalbibliothek, Vienna, Austria, September 10, 1995, ed. B.J. Köbben & F.J. Ormeling, 17-25. Enschede: International Cartographic Association, 1996.
 • Concepten in de geschiedenis van de kartografie onderwijzen. In ‘Capita selecta’ uit de geschiedenis voor de kartografie, ed. P.C.J. van der Krogt, 5-15. NVK Publikatiereeks; nr. 23. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996. (vertaling van voorgaande).
 • Teaching animated cartography. In: Proceedings of the seminar on Teaching Animated Cartography, Madrid 1995, ed. F.J. Ormeling, B.J. Köbben & R. Perez, 21-29. Enschede: International Cartographic Association, 1996.
 • Cartographic education and map culture. In: Proceedings 2nd conference Hellenic Cartographic Society, Volos November 1995, 13-20. Thessaloniki: Hellenic Cartographic Society, 1996.
 • Functionality of Electronic School Atlases. In: Abstract Book 28th International Geographical Congress, The Hague 1996, 336-337. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congres, 1996.
 • Kartografische handleidingen. Kartografisch Tijdschrift 22, 2 (1996): 23-26.
 • Fragment van de Hondenkaart van de gemeente Nieuwegein (tussen 72 en 73); ‘[Kaarten Ned. Gemeenten]’ (tussen 84 en 85); ‘Fragment Gemeentekaart Zeewolde 1:25 000’ (tussen 100 en 101). In Jaarverslag SGBO 1995/1996. Den Haag: SGBO (Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 1996.
 • Kartografische Communicatie: glamour of efficiency. Openingstoespraak NVK Congres l996. In: Proceedings NVK congres 1996 Kartografie en communicatie: glamour of efficiency, ed. P.G.M. Mekenkamp & M. Röttjers, 9-12. NVK publikatiereeks; nr. 19. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996.
 • (met R.W. Anson). Communication, design and visualization. In: Basic Cartography for Students and Technicians, Vol. 3, ed. R.W. Anson & F.J. Ormeling, 71-93. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996.
 • (met B. Jiang & A. Brown). Some perceptual aspects of colouring uncertainty. In: Advances in GIS Research II, Proceedings International Symposium on Spatial Data Handling, August 12-16, 1996, ed. M.J. Kraak & M. Molenaar, 29-42. Delft: International Geographical Union and Delft University of Technology, 1996.
 • (met R.O. Koop). De kaart als rhetoriek. In: Proceedings GIS congres De Veelzeggende Kaart. Nijmegen 1996, 229-239. Arnhem: Provincie Gelderland, 1996.
 • (met Zeshen Wang). The representation of quantitative and ordinal information. Cartographic Journal 33, 2 (1996): 87-91.
 • Realities of teaching cartography in the developing world. Cartographica 33, 3 ,1996 : 33-38.
 • (met Peter Mekenkamp) Kaartlezen voor huisvrouwen. Questa vol 10 n0 6, pp 20-21.

1995

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met B.J. Köbben, M.A. Damoiseaux & A. Venemans). Naar beter leesbare kaarten. In: MER: praktische tips en voorbeelden. Adviezen voor een gebruiksvriendelijke presentatie van milieu-effect. Rapporten / Reports over infrastructurele projecten. DWW Publikatie W-DWW-95-716. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat. Delft, 1995, pp 1-40.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • New forms, concepts and structures for European National Atlases. Cartographic Perspectives 20 (Winter 1995): 12-20.
 • Preparing Compilation Manuscripts (pp 13-19); Map Documentation (pp 23-31); Compilation, documentation and School atlas planning exercise (pp 111-123). In: Proceedings of the seminar on Teaching conventional and digital map production lines. Istanbul 1994, ed. Ormeling, F.J., S. van der Steen and N. Ulugtekin. Enschede: International Cartographic Association 1995.
 • Landkaarten: feilbaar, egocentrisch maar van onschatbare waarde. In: De verborgen werkelijkheid, ed. G. Dorren & H. van der Veen, 21-29. Amsterdam: Instituut voor de Tropen, 1995.
 • Atlas information systems. In: Proceedings 17th International Cartographic Conference, Barcelona 1995, 2127-2133. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1995.
 • (met B. Jiang & A. Brown). Visualization of uncertainty with a fuzzy colour system. Abstract. In: Proceedings 17th International Cartographic Conference, Barcelona 1995, 507. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1995.
 • (met B. Jiang & W. Kainz). Hypermap techniques in fuzzy data exploration. In: Proceedings 17th International Cartographic Conference, Barcelona 1995, 1923-1927. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1995.
 • (met B. Jiang & W. Kainz). Visualization support for fuzzy spatial analysis. Papers Autocarto 12, 1995. ACSM/ASPRS Annual Convention and Exposition Technical Papers, 291-300. American Congress for Surveying and Mapping, 1995.
 • (met B. Jiang & W. Kainz). A modified HLS system used in the visualization of uncertainty. Proceedings of the International symposium on RS, GIS and GPS in sustainable development and environmental monitoring, 702-712. Hong Kong: Chung Chi college, 1995.
 • (met M-J. Kraak & J-C. Müller). GIS-Cartography: Visual decision support for spatio-temporal data handling. IJGIS 1995-1996, pp. 637-647.

1994

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met C.J. Bartels, A.A. van der Veen, & R.O. Koop). Kartografisch Handboek. Rapport nr. 421504006, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1994).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • 17th session UNGEGN:
  • Report on the toponymy course for the Africa South Division, held at Pretoria, South Africa, 20 september-1 October 1993. WP50.
  • Report of the Netherlands 1992-1994 WP24.
  • Report of the Working Group on Training Courses in Toponymy. WP51.
 • Kartographie und geographische Informationssysteme. Wissenschaftliches Zeitschrift der TU Dresden (1994), 1: 43-48.
 • Joint course curricula in the surveying and mapping field. In FIG conference, Melbourne 1994, Papers, Commission 2 (Professional Education), 201 1-6. (1994).
 • Neue Formen, Konzepte und Strukturen von Nationalatlanten. Kartographische Nachrichten (1994) 6: 219-227.
 • Nieuwe vormen, concepten en structuren voor nationale atlassen. Kartografisch Tijdschrift 20,3 (1994): 19-27 (vertaling van voorgaande).
 • Kartografie onderwijs voor het gebruik van geografische informatiesystemen. In: Kartografie in het GIS-tijdperk, ed. P.G.M. Mekenkamp, 125-129. NVK publikatiereeks, 11. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1994.
 • Elektronische atlassen: de nieuwe schatkist van ruimtelijke informatie. In: Elektronische atlassen, ed. M.A. Damoiseaux, 5-12. NVK Publikatiereeks, 12. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1994.
 • Topographic map communication. In: Proceedings of the seminar on Digital Cartography and GIS, July 25-August 5, Bangkok, Thailand, 84-88. Bangkok: Department of Land Development, 1994.
 • (met R.W. Anson). Cartographic Communication. In: Proceedings of the seminar on Digital Cartography and GIS, July 25-August 5, Bangkok, Thailand, 62-71. Bangkok: Department of Land Development, 1994.
 • (met H. Kerfoot). UNGEGN training course in Southern Africa – toponymy fieldwork – a preliminary investigation on the South-Africa-Lesotho border. UNGEGN Newsletter 12 (January 1994): 41-45.
 • (met R.O. Koop). Cartography on the desktop. In: Proceedings of the seminar on Digital Cartography and GIS, July 25-August 5, Bangkok, Thailand, 89-100. Bangkok: Department of Land Development, 1994.
 • (met F.J.M. van der Wel & R.M. Hootsmans). Visualization of data quality. Chapter 11 in: Visualization in Modern Cartography, ed. A.M. McEachran & D.R. Fraser-Taylor, 313-215. Modern Cartography series, Vol. 2. Oxford: Pergamon Press, 1994.
 • Utopie in Uppsala – Trouw. Woensdag 16 november 1994 p.16.

1993

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Teaching Atlas Use. In: Electronic Atlases. Proceedings of the Seminar on electronic atlases held at Eötvös Lorand University, Visegrád, Hungary, April 27-29, 1993, ed. Klinghammer, I., L. Zentai, & F.J. Ormeling, 71-78. Budapest: International Cartographic Association, 1993.
 • Traditional and digital atlas structure. In: Proceedings ICA National and Regional Atlases Commission meeting, May 1992 Madrid, F. Aranaz, & T. Trainor, 355-367. Madrid: Comision de Atlas Nacionales y regionales, 1993.
 • Beleid inzake kleinschalige ruimtelijke informatie. In: Ruimtelijke informatie: beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, 39-45. NVK publicatiereeks no. 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993.
 • Het genereren, visualiseren en gebruiken van vastgoedinformatie. In: Ruimtelijke informatie: beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, pp 9-16. NVK publicatiereeks no. 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993.
 • Teaching core concepts of Cartography to its sister-sciences. In: Facing the educational challenges of the future. Proceedings of the FIG Commission 2 workshop, Aalborg, Denmark, June ’93, ed. S. Enemark, 114-125. Aalborg: Aalborg University, 1993.
 • Methods and possibilities for mapping by onomasticians. In: Cartographic representation of Linguistic data, ed. Y.J.D. Peeters, & C.H. Williams, 34-46. Discussion papers in geolinguistics, no. 19. Stoke on Trent: Staffordshire University, 1993.
 • UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993:
  • The importance of geographical names for cartographic and non- cartographic purposes, 11-29.
  • Exonyms in Cartography, 63-82.
  • Standardization of Geographical names, 82-95.
  • Minority Names, 95-105.
  • Names collection in the field and the office, 168-176.
  • Name placement in maps; developments and requirements, 176-184.
  • Introduction to Geographical Information Systems, 310-319.
 • Kartografie-onderwijs voor het gebruik van geografische informatie-systemen. Kartografisch Tijdschrift 19, 4 (1993): 45-47.
 • (met R.E. Dahlberg). [The Commission on Education and Training of the International Cartographic Association] (in het Russisch). Vestnik Moskovskogo Universiteta, Ser, Geografia 2 (1993): 95-96.
 • (met P.G.M. Mekenkamp). Nieuwe fotokaartserie van Nederland in kleur. Geografie 2 (1993): 46-47.
 • (met M.J. Kraak en J.C. Müller) GIS-Kartografie: Visuele ondersteuning van het besluit-vormingsproces bij gebruik van ruimtelijk-temporele gegevens. pp 27-37 NVK Publikatiereeks no 8, 1993.
 • Ariadne’s thread. Structure in multimedia atlases. 1093-1100 in: Proceedings ICA Conference, Köln, ed. P. Mesenburg. Bielefeld: DGfK 1993.
 • Brave new maps. Questa december 1993, p.6.

1992

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met A.P. Versloot). Toponymic Guidelines for maps and other editors for international use: the Netherlands. UNCSGN 1992.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Beleid inzake kleinschalige ruimtelijke informatie. In: Ruimtelijke informatie, beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, 55-69. NVK publikatiereeks, nummer 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1992.
 • Het genereren, visualiseren en gebruiken van vastgoedinformatie. In: Ruimtelijke informatie, beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, 9-21. NVK publikatiereeks, nummer 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1992..
 • De invloed van Harley op de moderne kartografie. Caert-Thresoor 11 (1992).
 • Brian Harley’s influence on modern cartography. Cartographica 1992 (vertaling van bovenstaande).
 • Structuren voor traditionele en elektronische atlassen. Kartografisch Tijdschrift 18 (1992): 35-42.
 • Education and Training in Cartography, 1987-1992. In: Presented Papers of the Working Group Sessions of the International Union of Surveying and Mapping, in conjunction with the XVII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Washington D.C., August 8-12, 1992, ed. L.W. Fritz et al., 57-60. Washington, DC: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 1992.
 • Preparing sketch maps (pp. 243-248); Marginal information (pp. 248-255); Desk top mapping (pp. 256-261). In: Proceedings of the Seminar on Basic Cartography, Bangkok 1991, ed. Wanarat Thothong et al., 243-261. Bangkok: Department of Land Development, 1992.
 • Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies)
  • Communication concepts in cartography.
  • Socio-economic mapping.
  • Population density mapping.
  • Mapping agriculture.
  • Generalisation concepts.
  • Generalisation of small-scale topographic maps.
  • Generalisation of thematic maps.
  • Soil map generalisation.
 • De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart. Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 1, 2 (1992): 44-47.
 • Enseignement et formation professionels dans les années 1990: Une perspective de l’ACI. Bulletin du Comité Français de Cartographie 131 (Mars 1992): 5-8.
 • Kartografische vorming en opleiding voor de jaren ’90: een Europees perspectief. Kartografisch Tijdschrift 18, 4 (1992): 40-44.
 • Brunet and the revival of French geography and cartography. The Cartographic journal vol.29, June 1992.
 • Rapporten voor de 6e conf + 16e sessie van de VN over geografische namen, New York 1992:
  • Report on coordination of the United Nations Group of Experts on Geographical Names with other technical and professional groups. E/CONF.85/L.88 Sixth United Nations Conference on the standardization of Geographical Names, New York 1992.
  • Report on the toponymy course for Southern Africa, held in Pretoria from 29 June to 9 July 1992. E/CONF.85/L.86, Sixth United Nations Conference on the standardization of Geographical Names, New York 1992.
  • Report of the Temporary Convenor of the Working Group on Toponymy Courses. E/CONF.85/L.87 Sixth United Nations Conference on the standardization of Geographical Names, New York 1992.
  • Report of the Netherlands. E/CONF.85/L.89 Sixth United Nations Conference on the standardization of Geographical Names, New York 1992.
  • (with Arjen Versloot) Dutch Toponymic Guidelines. E/CONF.85/L.2 Sixth United Nations Conference on the standardization of Geographical Names, New York 1992.
 • (met Olev Koop) Visualisatie van de milieuproblematiek. Rapport voor RIVM.

1991

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met E.S. Bos, P.W. Geudeke, A.H. Sijmons, & G.F. Willems). Kartografisch vakwoordenboek. Amersfoort: Ned. Ver. voor Kartografie; Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991. 155 pp.
 • Kaartgebruik. Tweede editie. Leervak 41.45, les 0 t/m 6. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1991. 132 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Education and Training in Cartography. In: Proceedings International Symposium on Modern Trends of Education in Photogrammetry and Remote Sensing (Commission 6, ISPRS), Sept. 13-16, 1990, Rhodes Island, Greece; vol. 28, part 6, 175-180: Athens: Internat. Archives of Photogrammetry and RS, 1991.
 • Teaching cartography: educational consequences of current information technology. In: Proceedings 15th ICA conference ‘Mapping the Nations’, ed. K. Rybaczik & M Blakemore, 49-60. London: International Cartographic Association, 1991.
 • Updating Land Cover Maps with Remote Sensing Data. In: Proceedings Seminar Teaching the Interface between Remote Sensing, GIS and Cartography. ICA Commission on Education and Training. Budapest (1989), 49-58. 1991.
 • The Atlas of the Netherlands, second edition. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis 82 (1991): 58-63.
 • The need for knowledge of historical cartography for cartography students. Proceedings Seminar Teaching the History of Cartography, Uppsala. International Cartographic Association, 13-24. Utrecht, 1991.
 • De permanente ICA commissie voor opleiding en training. Kartografisch Tijdschrift 17, 4 (1991): 7-10.
 • VUGA-overzicht benodigde reispapieren voor Europa en enige landen daarbuiten. Kartografisch Tijdschrift 17, 4 (1991): 53-54.
 • Onderwijs in de kartografie: opvoedkundige consequenties van de huidige technologie. Kartografisch Tijdschrift 17,4 (1991): 55-56. Vertaling van 1991 Teaching cartography).
 • Kaarten in de media. De Nieuwe Geografenkrant 7 (1991): 6-10.
 • (met R.O. Koop). The transition of a paper national atlas to a national atlas information system. In: Proceedings ICA National Atlases Seminar 1990, ed. Th. Trainor, 82-90. Beijing: China Cartographic Publishing House, 1991.
 • Examenopgaven Aardrijkskunde Mavo/Lbo (GDP, 20 kranten o.a. Alkmaarder Courant).
 • Report on the Netherlands. WP 43.. 15e sessie UNGEGN.

1990

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met M.-J. Kraak). Kartografie, visualisatie van ruimtelijke gegevens. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1990. 2nd edition. 256 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Presentatie van vastgoedinformatie. In: Vastgoedinformatie in de jaren ’90. Congresbundel ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vereniging voor Vastgoedinformatie, Delft 1990, 81-94. Delft: Vereniging voor Vastgoedinformatie, 1990.
 • Beleid inzake ruimtelijke informatie in Nederland. Kartografisch Tijdschrift 16, 2 (1990): 32-37.
 • Cartographic aspects of spatial data use in the Netherlands. pp 30-40 in Rational land use: Information and Monitoring Instruments. Report of the 3rd European Seminar, The Hague 1990, Strasbourg: European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (CEMAT), 1990.
 • Kartografisch onderzoek in Nederland. Bulletin van de vakgroep Kartografie 18 (1990): 5-12.
 • Het Nationale Atlas Informatie Systeem. Bulletin van de vakgroep Kartografie 17 (1990): 45-53.
 • Het Nationale Atlas Informatie Systeem. De Nieuwe Geografenkrant 14, 5 (1990): 20-21.
 • Minderheidstoponiemen in Oost-Europa. In: Feestbundel D.P. Blok, pp. 267-278. Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie deel 12. Hilversum: Verloren, 1990.
 • Het beeld van Nederland. In: Gedenkboek Witsen, 34-36. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1990.
 • Proceedings of the workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia 1989, ed. T. Tichelaar:
  • The role of geographical names for cartographic and non-cartographic purposes, 54-63.
  • Regional languages, 66-74.
  • Exonyms, 89-98.
 • Moderne kartografie in Utrecht in de twintigste eeuw. In: Catalogus Utrecht in kaart gebracht. Kartografie van de stad 1541-1990, 11-20. Utrecht: Centraal Museum, 1990.
 • Kartografisch Tijdschrift/Netherlands Cartographic Journal. In: International Cartographic Association Newsletter 16 (1990): 11-12.
 • Kaarten en plattegronden, modellen van de werkelijkheid. In: Maps: kaarten en plattegronden van bergtop tot oceaanbodem, ed. P. Mijksenaar, 15-31. Catalogus tentoonstelling Maps; Museon 1990. Rotterdam: Stichting Kunstprojecten, 1990.
 • met R.O. Koop). New Horizons in Thematic Cartography in the Netherlands: the National Atlas Information System. In Proceedings of the First European Conference on Geographical Information Systems, Amsterdam 1990, 614-623. Utrecht, 1990.
 • Atlassen in Wenen: de afsluiting van de Atlas der Donauländer en de start van de Atlas Ost- und Südost-Europa. Kartografisch Tijdschrift 16, 4 (1990) 37-38.
 • Grontmij, vestiging landmeetkunde Lelystad. Kartografisch Tijdschrift 1990, vol. XVI, -4, pp 39-40.

1989

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met N.J. Bakker) National report of the Netherlands. In: Papers presented at the first meeting of the International Cartographic Association Commission on National Atlases, ed. B. Rystedt. Stockholm/Kiruna, March 11-15, 1989.
 • Environmental Mapping in Transition. In: Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989, 11-27. ICA Commission on Education and Training.
 • Bildformung: Kritische Anmerkungen zur Kartengestaltung. Internationales Jahrbuch für Kartographie 1989, pp. 169-199. (vertaling boek 1986 Beeldvorming).
 • Requirements for computer-assisted map design courses. Internationales Jahrbuch für Kartographie 1988, pp. 265-273.
 • Der Nationalatlas der Niederlande in zweiter Auflage. In: Zum Problem der thematischen Weltatlanten, 146-155 Gotha: Haack, 1989.
 • Organisational aspects of the Netherlands National Atlas Information System. In: Papers presented at the first meeting of the International Cartographic Association Commission on National Atlases, ed. B. Rystedt. Stockholm/Kiruna, March 11-15, 1989. 9 pp.
 • Education and training in cartography. In: Cartography, past, present and future, ed. D.W. Rhind en D.R.F. Taylor, 123-138. London: Elsevier, 1989. (zelfde als 1988 Education and Training).
 • The Exercise Manual. Abstracts 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989. p 396.
 • (met J.W. Jansens & U. Uiterwijk). Operationele digitale bodembedekkingskaart 1:50.000. Kartografisch Tijdschrift 15, 1 (1989): 19-25.
 • (met J.J. Krijnders & P. Stefanovic). Een advies voor de standaardisering van symbolen voor grootschalige kaarten. Geodesia 6 (1989): 290-295.
 • (met F.J. Ormeling Sr.) The Bos atlas and geography teaching in the Netherlands. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (l989): 58-62.
 • (met Nico J. Bakker en Corné P.J.M. van Elzakker) A national atlas information system in the Netherlands. p.305, Abstracts ICA 14th world conference, Budapest 1989
 • Computerkartografie. H.12 in GIS een overzicht van de stand van zaken trends en ontwikkelingen redactie Burrough en Hazelhoff pp 104/108.

1988

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Requirements for computer-assisted map design courses. In: Proceedings of the Seminar on Teaching Computer-assisted Map Design, held at Siemens AG, Munich , May 9-11, 1988, 9-19. München 1988.
 • Education and Training in Cartography. Abstracts 7th Australian Cartographic Conference, Sydney l988.
 • Naar een nationaal karteringsplan. Kartografisch Tijdschrift 14, 2 (1988): 35-42.
 • (met N.J. Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). Derde Editie Atlas van Nederland. Eindrapport van de ad-hoc commissie voor de evaluatie van een derde editie van de Atlas van Nederland, uitgebracht in opdracht van de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland. Staatsuitgeverij, Den Haag 1988. 36 pp.
 • (met N.J. Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). Een Nationale Atlas-Informatiesysteem. Kartografisch Tijdschrift 14, 2 (1988): 43-52.
 • Eugeniusz Romer. In Kartofilatelie, Nummer van het Bulletin van de vakgroep Kartografie, uitgebracht t.g.v. de 70e verjaardag van Prof. dr. C. Koeman, ed. F.J. Ormeling, 55-59. Utrecht, 1988.
 • Teaching Atlas Design. In Proceedings 13th International Cartographic Conference, Morelia, Mexico 1987, 509-520. Aguascalientes 1988. (Zie 1987 Teaching Atlas Design).
 • Editorial Int Cart Yearbook 1988.

1987

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met M.-J.Kraak). Kartografie, Ontwerp, produktie en gebruik van kaarten. Delft: Delftse Uitgeversmaatschappij, 1987. 246 pp. (extended version of 1985 Kartografie).
 • (met J.J. Krijnders). Grafische presentatie van topografische elementen. Rapport van een onderzoek in opdracht van de Raad van Advies voor Vastgoedinformatie. Geografisch Instituut, RU Utrecht. 60 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Beeldvorming. Kartografisch Tijdschrift 12, 2 (1987). 16pp. (zie boek 1985 Kartografie).
 • Teaching Atlas Design. Abstract in Proceedings ICA conference, Morelia, Mexico 1987. 13 pp.
 • Beelden van Nederland. Het geografisch plechtanker, Liber amicorum Rob Tamsma, ed. P. Pellenbarg & J. van den Bremen, 291-303. Nederlandse geografische studies no 31.
 • (met N.J. Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). National atlases and development. ITC Journal (1987)1: 83-92.
 • 40 jaar polderkartografie. Kartografisch Tijdschrift 13, 2 (1987): 41-45.
 • (met G.W.J. van Omme). Kaarten en auteursrecht. In Beeldrechtwijzer, auteursrecht van beeldende kunstenaars, 57-69. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1987.

1986

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Beeldvorming. (Oratie/inaugural address). Universiteit Utrecht (1986), 16 pp.+ 16pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Geneva: 12th session United Nations Group of Experts on Geographical Names, 1986
  • Toponymic Guidelines for Cartography, the Netherlands. Working Paper no 51. 10 pp.
  • Minority toponyms. Working paper no 19. 8 pp.
 • Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), 1986
  • Shehui Jingji Zhitu. [Sociaal-economische kartering)]. 15 pp.
  • Dituji Zhituxue de Neirong, Zhonghe yu Xiubian. [Atlasproductie, generalisatie en actualisering]., 14 pp.
  • Dituzhitu fe Fangfa jiqi Yingyong. [Methode en toepassingen van de kartografische weergave]. 12 pp.
  • Ditu de Shiyong. [Kaartgebruik]. 17 pp.
 • Minderheden op de kaart: De topografische opname van toponiemen van taalkundige minderheden in West-Europa. Kartografisch Tijdschrift 12, 4 (1986): 20-28.
 • Die geographische Nomenklatur Südtirols in kartographischer Sicht. In: Amtlicher Gebrauch des geographischen Namengutes, ed. E. Kühebacher, 133-155. Bozen, 1986.
 • De hondenkaart van Nieuwegein. Kartografisch Tijdschrift 12, 1 (1986): 45-47.
 • De kartografische weergave van Friese aardrijkskundige namen. Fryske nammen 6, 1986, pp 71-87.
 • (met Frans Dieleman) Editorial Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis 1986-5 p 432.

1985

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met C. Blok, T. Bruinhof, & A.J. Lalesse). Digitale topografie 2e fase: verslag van de enquete betreffende kaarten op de schaal 1:5000. Publicatiereeks Stichting Studiecentrum Vastgoedinformatie 2. Delft: SSVI, 1985. Aanwezig UB Delft.
 • (met M-J. Kraak en K. Sijmons) Kartografie, ontwerp en gebruik van kaarten. Collegedictaat. Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht. 288pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Maps as sources for toponyms: cartographic bias. Discussion Papers in Geolinguistics 9. Stoke on Trent: North Staffordshire Polytechnic, Dept of Geography, 1985. 20 pp.
 • Generalisatie van kleinschalige topografische kaarten. Kartografisch Tijdschrift 11, 4 (1985): 19-25, 34.
 • De rekreatiekaart Almere. Kartografisch Tijdschrift 11, 4 (l985): 44-45.
 • Compte rendu de séminaire de Rabat, 1984, ed. R.J.M.J. Bertrand. Enschede: International Cartographic Association, 1985:
  • Langage des cartes et contenu de la carte, 132-144.
  • Enseignement de la toponymie, 182-194
  • Aspects des utilisateurs de cartes, 242-254.

1984

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Kaartgebruik. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1984. 128 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Minority toponyms, the Western European experience. ITC-Journal (1984), 2.
 • Minority toponyms, the Western European experience. In Technical Papers 12th International Conference International Cartographic Association, 2, Perth (1984), 101-112.
 • Global view. Kartografisch Tijdschrift 10, 1 (1984): 37-38.
 • (met C.P.J.M. van Elzakker). Computer-assisted statistical mapping systems: user requirements. In Technical papers 12th ICA conference, Perth 1984, 1 535-551.
 • (met C.H. de Voogd). Het weergeven van ontwikkelingen. Kartografisch Tijdschrift 10, 1 (1984): 34-36.

1983

Proefschrift / Dissertation 1983
 • Minority Toponyms on Maps: The Rendering of Linguistic Minority Toponyms on Topographic Maps of Western Europe. Utrechtse Geografische Studies. Utrecht: [Rijksuniversiteit], 1983. 262 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Standaardisering van legenda’s voor bestemmingsplankaarten. Kartografisch Tijdschrift 9, 1 (1983): 63-68.
 • De Toeristische Spoorwegkaart van Nederland. Kartografisch Tijdschrift 9, 3 (1983): 57-58.
 • (met P.W. Geudeke). 10 vragen over de toekomst van de automatisering in de kartografie. Kartografisch Tijdschrift 9, 3 (1983): 54-57.
 • Studiedag KAFI p.13 Kartografisch Tijdschrift 1983-4.
 • Toeristische spoorwegkaart NS. Kartografisch Tijdschrift 1983 vol IX-3 pp 57-59.

1982

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met C.P.J.M. van Elzakker) Kaartredactie 2. Fysisch-geografische kaarten. Kartografische afdeling Geografisch Instituut RU Utrecht. 78pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met P. van der Krogt). De spelling van de aardrijkskundige namen in het Nederlands. Geografisch Tijdschrift (1982) 1: 20-35.
 • De Wereldenergiekaart van het Spectrum. Kartografisch Tijdschrift 8, 3 (1982): 13-15.
 • Richtingen in de theorie van de kartografie. Kartografisch Tijdschrift 8, 4.
 • 1982): 38-43.
 • (met C.H. de Voogd and W.F.Th.M. van der Goorbergh). Blik op wonen. Kartografisch Tijdschrift 8, 3 (1982): 43-46.
 • Levels and objectives of cartographic training facilities in the Netherlands. International Yearbook of Cartography 1982: 176-182.

1981

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Niveau en doelstellingen van kartografische opleidingen in Nederland. Kartografisch Tijdschrift 7, 1 (1981): 23-29.
 • Karakteristiek van een bevolkingsgroep: vreemdelingen in Utrecht. Kartografisch Tijdschrift 7, 2 (1981): 35-37.
 • De heroriëntatie van kartografie-onderwijs en -onderzoek. Kartografisch Tijdschrift 7, 3 (1981): 13-15.
 • (met C.P.J.M. van Elzakker). Geregistreerde werkeloosheid in Nederland 1980/81. Kartografisch Tijdschrift 7, 3 (1981): 53-56.
 • Opleidingsmogelijkheden in de kartografie. Brochure Nederlandse Vereniging voor Kartografie. 1981. 24 pp.

1980

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Kaartredactie 1. Sociaal-economische kaarten. Kartografische afdeling Geografisch Instituut RU Utrecht. 180 pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • La toponymie et les minorités linguistiques. In: Cartes et figures de la terre, 332-335. Paris: Centre Georges Pompidou, 1980.
 • Anamorphoses. In: Cartes et figures de la terre, 82. Paris: Centre Georges Pompidou, 1980.
 • Grafische vormgeving en tekentaal. Hoofdstuk 1 in: Diagram en kaart, ed. C.I. Wieland, 9-44. Haarlem: Unieboek, 1980.
 • Atlas production as a contribution to cartographic education. ITC-Journal (1980) 1: 34-47.
 • Opleidingsmogelijkheden in de kartografie. Brochure Nederlandse Vereniging voor Kartografie. 1980. 25 pp.
 • Spreiding van de studentenbevolking in de gemeente Utrecht per 1/10/75. Bulletin van de vakgroep Kartografie 14 (Utrecht, 1981): 105-108.
 • Van flexowriter tot interactief kartografisch systeem. Bulletin van de vakgroep Kartografie 14 (Utrecht, 1981): 63-71.

1979

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • De spelling van geografische namen, begrippen en definities. Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979): 4-10.
 • De spelling van geografische namen in Nederland. Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979): 10-17.
 • De aarde in kaart gebracht. Zenit (1979): 7/8: 296-302.
 • Geneza i zalozenia redakcyjne ‘Kartografisch Tijdschrift’, wydawanego przez Holandarskie Towarzysto Kartograficzne. Polski Przeglad Kartograficzny (1979) 4: 195-200.
 • Het karteren van migratie en huisvesting voor de atlas van Zuidoost-Utrecht. Kartografisch Tijdschrift 5, 4 (1979): 31-33.

1978

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Procedures for standardization in cartographic representation: Case histories of national and international co-operation. ITC-Journal (1978) 2: 263-284.
 • (met Th. van der Heijdt & A. Mulder). Kartografische verwerking van een stadsenquête. Kartografisch Tijdschrift 4, 1 (1978): 28-32.
 • De globe van de kast. Nieuwe Geografenkrant (sept. 1978): 19-20.
 • De Windsor-Québec axis. Kartografisch Tijdschrift 4, 2 (1978): 24-26.
 • Standaardisering van kaartsymbolen. Bulletin van de Vakgroep Kartografie no.9 (Utrecht, 1978): 49-63.
 • (met A. Ras). Toeristische kaarten van Nederland. Kartografisch Tijdschrift 4, 3 (1978): 33-61.

1977

Boeken en rapporten / Books and reports
 • Thematische kartografie. 1977 Utrecht : Kartografische Afdeling Geografisch Instituut Rijksuniversiteit 126pp.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976, ed. F.J. Ormeling. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977.
  • Kaarten met bewegende inhoud, 63-69
  • Kaarten voor kranten, 98-112.
  • Tentoonstelling van kaarten voor kranten, 114-124.
 • Het ‘Multilingual basic manual on cartography’. Kartografisch Tijdschrift 3, 1 (1977): 21-25.
 • (met E.H. van de Waal). Marginal information on maps. Pp 11-15, Bulletin of the Association of Canadian Map Librarians 24 (March 1977). (vertaling van 1976 Randinformatie op kaarten).
 • (met E.H. van de Waal). De kartografie-studie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Kartografisch Tijdschrift 3, 1 (1977): 6-9.

1976

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Extramural cartography college. ITC Journal (1976) 2: 564-574.
 • Ruimtelijke modellen: Toepassing van driedimensionale modellen in de thematische kartografie. In: Proceedings Studiedagen Driedimensionale Kartografie, Ede 1973, ed. P.W. Geudeke en F.J. Ormeling, 62-70. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1976.
 • Kartographische Implikationen der Planwirtschaft: 50 Jahre Sowjetkartographie. Nachrichten aus dem Karten- und Vermessungswesen R.I, 70 (1976): 47-66. (Vertaling van 1972 Kartografische implicaties).
 • Nieuwe ontwikkelingen in de toeristische kartografie. Geografisch Tijdschrift 10, 1(1976): 38-46.
 • (met E.H. van de Waal). Randinformatie op kaarten. Kartografisch Tijdschrift 2, 1 (1976): 19-23.
 • (met M. Wallis). De kartering van Afrika. Geografisch Tijdschrift 10, 3/4 (1976): 323-330.

1975

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met A. Brown). Correspondence course in cartography. Cartographic Journal 11, 2 (1975): 15-16.
 • Nieuwe ontwikkelingen in de toeristische kartografie. Kartografisch Tijdschrift 1, 2 (1975): 12-19.
 • Verslag Kartografendag Marine Kartografie Den Helder pp 5-6, Kartografisch Tijdschrift 1975-4.
 • Verslag Kartografendag Kartografie en ruimtelijke ordening Enschede pp 10-11, Kartografisch Tijdschrift 1975-3.
 • Conferentie kartografie-opleidingen Karlsruhe p. 13 en 14 Kartografisch Tijdschrift 1975-1.
 • Thematische kartografie in Londen. BCS Annual Technical Symposium 1974 p.12 en 13, Kartografisch Tijdschrift 1975-1.

1974

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met C.Koeman) Algemene kartografie voor eerstejaars sociaal- en fysisch geografen. Kartografische afdeling van het Geografisch instituut der Rijksuniversiteit Utrecht 152 p.
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • (met F.L.T. van der Weiden). Computerkartografie: Eenvoudige programmering van lineprinterkaarten. Geografisch Tijdschrift 8, 1 (1974): 65-71.
 • Thematische kartografie. Spectrum Encyclopedie, 538-539.
 • Cartographic implications of the economic plan: 50 years of Soviet cartography. American Cartographer 1, 1 (1974): 39-52. (Vertaling no 1972 Kartografische implicaties).
 • Anamorfoses, constructie en toepassingen in de kartografie. In: Te keur voor Keuning. Festschrift, 355-370. Groningen, 1974.
 • Movement on maps. Cartographic Journal 1974 pp….

1973

Boeken en rapporten / Books and reports
 • (met P.W.Geudeke). Geografie. Cursus Cartografisch tekenen 27.97. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1973. 146 pp.
 • Kaartgebruik. Cursus Cartografisch tekenen 28.00. Arnhem: Koninklijke PBNA 1973. 30 pp. (ill).
Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Verkiezingskaarten: De toepassing van verschillende methoden bij het weergeven van verkiezingsresultaten. Kaartbulletin 33 (1973): 17-20.
 • Verslag van Annual technical symposium BCS 1973 ….

1972

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • De Utrechtse studentenbevolking in kaart. Kaartbulletin 31 (november 1972): 8-10.
 • Evolution and distribution of a cartographic information folder: The Rotterdam-Europoort map. Geografisch Tijdschrift 6, 3 (1972): 295-298.
 • Kartografische implicaties van de planeconomie: 50 jaar Sovjet kartografie. Geografisch Tijdschrift 6, 4 (1972): 385-400.
 • (met F.L.T. van der Weiden). An inquiry into the associative properties of colour as applied to cartography. Geografisch Tijdschrift 6, 3 (1972): 282-289.
 • met G.W.J. van Omme–Utrechtse studenten tonen voorkeur voor PPR. Ublad 1972 pp12-15.
 • Stadskaarten voor Blinden. Arbeitskurs Niederdollendorf 1972. Kaartbulletin no 35 p. 2-3.
 • Verslag van Annual technical symposium BCS Cambridge 1972…….
 • Een Brits kaartbulletin (SOC) pp 6-7, Kaartbulletin 28, 1972.
 • Kaarten voor het luchtvaarttoerisme pp 19-24 Kaartbulletin 29, mei 1972 (vertaling van nr 1971 Karten für die Flugtouristik).

1971

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Geschiedeniskaarten. Geografisch Tijdschrift 5, 5 (1971): 619-624.
 • Nederlandse geschiedenisatlassen. Geografisch Tijdschrift 5, 5 (1971): 624-633.
 • Karten für die Flugtouristik. Allgemeine Vermessungsnachrichten 78, 5 (1971): 158-163.
 • Spreiding Studentenbevolking in Utrecht. Ublad 1 oktober 1971.
 • #Kartografie – een kunst (tentoonstelling F.W. Michels) p 277 Mededelingen van de Kartografische sectie van het KNAG (Geografisch Tijdschrift vol V-3).

1970

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Thematische kartografie en visuele waarneming. Geografisch Tijdschrift 4, 5 (1970): 465-475.
 • Arbeitskurs Niederdollendorf 1970. Kaartbulletin 24, pp 30-32.

1969-1972

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Aankondigingen Nieuwe atlassen; publicaties p 510-512 Mededelingen van de Kartografische sectie van het KNAG no 47, 1969 (Geografisch Tijdschrift vol III-5).
 • Berichten uit de kartografie: Expositie van het werk van kartograaf F.W. pp 508-509 Mededelingen van de Kartografische sectie van het KNAG no 47, 1969 (Geografisch Tijdschrift vol III-5).

1968

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Bodemgebruik rond Lespignan. Geografisch Tijdschrift 2, 4 (1968): 332-335.
 • [Bibliografieën van Arabische geografen] ‘Idrisi, Ibn Battuta, Al-Jobayr, Al-Istakhri, Ibn Hawkal, Al-Kazwini, Al-Maqdisi, al-Masudi’, Ptolemaeus. In 7e editie Winkler Prins Encyclopedie 1968-1972.

1965

Artikelen e.d. / Articles etc.
 • Documentatie Geografisch Tijdschrift p 122-124: Aardolie in Sleeswijk.

Geredigeerde boeken / Edited books

2018

 • Mapping Asia Cartographic encounters between east and west. (met Martijn Storms, Mario Cams, Imre Demhardt).

2017

2016

2015

2014

2013

 • (met Peter Jordan) Toponyms in Cartography. Proceedings of the Toponymic Sessions at the 25th International Cartographic Conference, Paris, 3–8 July 2011. Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, Band 2. Hamburg 2013, 134 Seiten, ISBN 978-3-8300-6700-9.

2008

 • (met Sebastian Lentz), Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen ‘explorativer Geographie’ und der ‘Vermessenheit’ europäischer Raumphantasien: Beiträge der Internationalen Konferenz auf Schloss Friedenstein Gotha, 9.-11. Oktober 2005. [Friedenstein-Forschungen; Bd. 2]. Stuttgart: Franz Steiner, 2008.

2006

 • (met K.F. Gildemacher & A. Versloot), Proceedings of the international conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual areas Geonames 2005. Utrecht: Utrecht University, 2006.

2005

 • (met P. van den Brink, E.A.G. Postma en J.W.H. Werner als leden van Begeleidingscommissie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Grote atlas van Nederland, 1930-1950 = Comprehensive atlas of the Netherlands, 1930-1950 / Tekst: B. de Pater, B. Schoenmaker; Bijdragen van R.C.M. Braam, J.R. van Diessen, M. van Egmond, L.C. Kaulartz, M.A. de Laat, W. Leijnse, R.P. Oddens, M.P.B. Ziellemans. Eindredactie: J.R. van Diessen. – Zierikzee: Atlas Maior, i.s.m. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 2005. – 584 blz. – ISBN 90-74861-25-3: prijs € 275,- (2de druk, april 2006).

2003

 • (met S. van der Steen). Proceedings of the seminar on processing spatial data for user-oriented topographic production: ITC Enschede; [s.l.]: ICA, 2003.
 • (met Jörn Sievers en Hans Stabe) Training Course on Toponymy. Mitteilungen des BKG, Band 28, Frankfurt am Main 2003. 184 pp.

2001

 • (met R.W. Anson). Basic Cartography for students and technicians, volume 2. Second edition. Oxford [etc.]: Butterworth-Heinemann, 2002. Published on behalf of the International Cartographic Association. (First published 1988, reprinted 1996).
 • (met S. van der Steen). Proceedings of the Seminar on Mapping the World in 2000 and after, held at the Geoinformatica 2000 – Informatica 2000 Congress at the Havana Convention Centre, Cuba, 22-27 May 2000. 146 pp.
 • (met S.Kroonenberg, P.Apers, en S. de Jong) Final report ITC Review Committee. Scientific council. ITC. Enschede. 24pp

2000

 • Proceedings of the Sessions on Teaching the History of Cartography IV and V ‘Continuing Education in Cartography’ held in Lisbon and Athens during the 17th and 18th International Conferences on the History of Cartography in 1997 and 1999. [Publication of the] ICA Commission on Education and Training [and] ICA Commission on the History of Cartography. Utrecht: Utrecht University, Faculty of Geographical Sciences, 2000.

1999

 • (met V.S. Tikunov). Proceedings of the Seminar Teaching Cartography of Environmental Mapping, Barnaul, June 1998. Utrecht: International Cartographic Association, 1999.
 • (met Agust Gylfason, B.J. Köbben, & T. Trainor). Proceedings of the seminar on Electronic Atlases and National Atlas Information Systems in the Information Age. Reykjavik 1998. Enschede: International Cartographic Association, 1999.

1998

 • (met B.J. Köbben & T. Trainor). Proceedings of the seminars on Electronic Atlases II. Utrecht/Washington: International Cartographic Association 1997. 1998
 • Proceedings Second Anglo-Dutch seminar on cartography, held in Enschede, April 3-4, 1997. NVK Publikatiereeks, 26. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1998.
 • (met B.J. Köbben & V.S. Tikunov). Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for GIS and Cadaster. Held at Novosibirsk, January 1997. Enschede: International Cartographic Association 1998.
 • (met Tj. Tichelaar & K. Villanueva). Proceedings of the Seminar on Modern Cartography: Maps for Navigating the Information Highway. Bandung, Indonesia, March 1997. Enschede, 1998.
 • (met Marloes Straus) Weg van de cartoon. Bundel aangeboden aan Prof.dr.ir. C. Koeman ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag door zijn medewerkers bij de voormalige vakgroep Kartografie. Disciplinegroep Kartografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 1998. 44pp

1996

 • (met R.W. Anson). Basic Cartography for Students and Technicians, Vol. 3. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996. 128 pp.
 • (met B.J. Köbben) Proceedings of the Seminar on Teaching the History of Cartography III ‘Teaching concepts in the History of Cartography’ held at the Nationalbibliothek, Vienna, Austria, September 10, 1995. Enschede : International Cartographic Association, 1996. 41 pp.
 • (met B.J. Köbben & R. Perez). Proceedings of the seminar on Teaching Animated Cartography, Madrid 1995. Enschede: International Cartographic Association, 1996. 117 pp.
 • (met B.J. Köbben & R.T. de Wijs). Visualisatie in het GIS-onderwijs. NVK publikatiereeks, 20 (Werkgroep Onderwijs en Onderzoek). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996. 41 pp.

1995

 • (met B.J. Köbben & M.L. Straus). Rampenkartografie. Proceedings 6e Onderzoeksdag NVK. NVK Publikatiereeks no. 14 (Werkgroep Onderwijs en Onderzoek). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1995. 47 pp.
 • (met S. van der Steen & N. Ulugtekin). Proceedings of the seminar on Teaching conventional and digital map production lines. Istanbul 1994. Enschede : International Cartographic Association 1995. 124 pp.

1994

 • GISKAR. Verslag 5e NVK Onderzoeksdag gehouden op 10 december 1993. NVK Publikatiereeks, 10. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1994. 40 pp.
 • (met R.W. Anson). Basic Cartography vol. 1. 2nd edition. London: Elsevier Science, 1993 (verschenen 1994). 212 pp.
 • (met Y.T. Bouma). Proceedings of the seminar on ‘Teaching the history of cartography II’, held at the Newberry Library, June 23, 1993 during the 15th International Conference on the History of Cartography. Utrecht: International Cartographic Association, 1994. 52 pp.

1993

 • (met I. Klinghammer, & L. Zentai). Electronic Atlases. Proceedings of the Seminar on electronic atlases held at Eötvös Lorand University, Visegrád, Hungary, April 27-29, 1993. Budapest: International Cartographic Association, 1993. 184 pp.
 • (met P.G.M. Mekenkamp). Ruimtelijke informatie: beheer en documentatie. NVK publicatiereeks, 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993. 64 pp.

1992

 • (met R.E. Dahlberg). Proceedings Seminar on Surveying and Mapping aspects of GIS and visualisation. Utrecht: International Cartographic Association, 1992. 132 pp.

1991

 • (met R.E. Dahlberg). Proceedings Seminar Teaching the Interface between Cartography, Remote Sensing and GIS (1989) – ICA Commission on Education and Training. Budapest (1989). 1991. 69 pp.
 • Kartografisch onderzoek in België en Nederland. NVK Publikatiereeks, no.2 (Werkgroep Onderwijs en Onderzoek). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1991.
 • Proceedings of the seminar on Teaching the history of cartography held at the University Library, Uppsala, June 13, 1991. Utrecht: International Cartographic Association
 • (Met Roger Anson) Basic Cartography for students and technicians. Exercise manual. Elsevier Science. 262 pp.

1990

 • (met M.L. Straus) Verslag van de themadag georganiseerd ter gelegenheid van het gereedkomen van de tweede editie van de Atlas van Nederland. 1990 Utrecht : Geografisch Instituut der Rijksuniv. Bulletin van de vakgroep Kartografie, Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht no. 17. 54 pp.
 • (met M.L. Straus) Verslag studiedag kartografisch onderzoek, 14 december ’89.1990 Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Bulletin van de vakgroep Kartografie, Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht, no. 18 90 pp

1989

 • (met R.E. Dahlberg). Proceedings Seminar Teaching Cartography for Environmental Information Management. ICA Commission on Education and Training, Enschede 1989. Utrecht, 1989. 117 pp.

1988

 • Kartofilatelie. Nummer van het Bulletin van de vakgroep Kartografie, uitgebracht ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Prof. dr. C. Koeman. Utrecht, 1988. 67 pp.
 • Proceedings of the Seminar on Teaching Computer-assisted Map Design, held at Siemens AG, Munich, May 9-11, 1988. München 1988.
 • (met D. Kootstra). Symboolontwerp en kleurgebruik. Verslag Studiedagen Nederlandse Vereniging voor Kartografie, Rolduc 1986. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1988.

1987

 • (met M.A. Damoiseaux). National Report of the Netherlands Cartographic Society, 1984-1987. 36 pp.

1981

 • Bulletin van de vakgroep Kartografie opgedragen aan F. L. T. van der Weiden. 1981 Rijksuniversiteit Utrecht . Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Bulletin van de Vakgroep Kartografie, nr. 14
 • De kartering van Nederland tot het jaar 2000 : verslag van het symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. ir. C. Koeman van het Geografisch Instituut van de Utrechtse Rijksuniversiteit op 29 september 1981. Rijksuniversiteit Utrecht Geografisch Instituut Vakgroep Kartografie. Bulletin van de Vakgroep Kartografie, no. 13

1979

 • Toponymie. 1979 Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit. Reeks: Bulletin van de Vakgroep Kartografie, no. 10

1978

 • Bulletin van de Vakgroep kartografie No. 9 : opgedragen aan C. Koeman t.g.v. zijn 60e verjaardag door zijn medewerkers. 1978 Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Bulletin van de Vakgroep Kartografie, ISSN 0304-0852; nr. 9

1977

 • Kaarten voor massamedia : verslag van de studiedagen in 1976 in Rolduc van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie, gewijd aan het vervaardigen van kaarten voor dia’s, overheadtransparanten, televisie en de krant. 1977 [Amersfoort] : Nederlandse Vereniging voor Kartografie 126 p.

1976

 • (met P.W. Geudeke) Proceedings Studiedagen Driedimensionale Kartografie Ede 1973. Amersfoort: Nederlandse vereniging voor Kartografie, 1976. 70 pp.

1972

 • Verslag studiedagen [kartografische kommunikatie] van de kartografische sektie van het K[oninklijk] N[ederlands] A[ardrijkskundig] G[enootschap] te Bakkeveen op 7-10 april 1970, Haarlem? 1972. 62 pp.

Kaarten / Maps

The following maps and atlases have been produced together with cartography students at Utrecht University:

 • de Europese gemeenschap: Hoe bestaat het? 1988
 • Energy atlas of the Netherlands. 1986
 • Costa Rica in kaart gebracht 1986
 • Atlas of Utrecht University. 1986
 • Urban Cyclists maps. 1985
 • Atlas dos Maquiladores: Cambios en la zona fronteriza Norte de Mexico, representados en mapas. 1985
 • Atlas of new development in agriculture in the Netherlands. 1983
 • Atlas Southeast Utrecht Province, Vol 2. 1982
 • Atlas of housing conditions in the Netherlands.1982
 • Registered unemployment in the Netherlands 1981
 • Atlas of Utrecht city 1981
 • Distribution of Foreigners in Utrecht 1980 (Vreemdelingen in de stad Utrecht, 1979 / A. Baaijens, H. Bosma, P. van Breda onder leiding van M. van Elk en F.J. Ormeling 1980 Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht. Drukker: Enschede : I.T.C. In: Kartografisch tijdschrift. Jaargang VII nummer 2 1981)
 • Public transportation in Utrecht City, 1977
 • Atlas Southeast Utrecht Province, Vol 1. 1976
 • Electoral results for the Netherlands, 1973
 • Distribution of Utrecht University Student Population 1972

The following maps and atlases have been produced independently:

 • Nederlân (map of the Netherlands in the Frisian language). Leeuwarden, Frysian Academy 1986
 • Maps for the “Grote Nederlandse Larousse Encyclopedia” 1978-1986

Lezingen / Papers

2019

 • 22/1 Naamkundemiddag, ARA Den Haag: Nederlandse namen wereldwijd: het naamgevingsgedrag van de Nederlandse zeelieden in de 17e eeuw.
 • 30/6 Opening tentoonstelling Liegen met kaarten, Geofort: Kartografie als bewuste vertekening
 • 22/7 Utrecht Symposium ICA Commission on the history of cartography: Dutch 19th century hydrographic charting in the Indonesian archipelago
 • 17/11 Wenen: AKO 50 jaar: Dutch names worldwide: the naming behaviour of Dutch explorers in the 17th and 18th centuries

2018

 • 26/1 Amsterdam-Bijzondere collecties: Jansonius lezing: Namen op de kaart
 • 10/2 Algiers ONPS-Commission d’atlas scolaire Algerienne : Legendes d’ atlas scolaires
 • 14/3 Defensiecentrum Voorburg – Cartodag : Kartotijdschriften gescand.
 • 19-24/3 Manila NAMRIA-UNGEGN Cursus
 • 13/9 Oxford: Symposium ICA Commission on the history of Cartography: Mapping of the outer isles of Indonesia
 • 11/10 Brussel, UNGEGN scientific symposium: Standardization of geographical names in the Netherlands

2017

 • 25-26/3 Algiers : Office nationale des publications scolaires : la structure d’atlas scolaires ; les fonctions d’atlas scolaires et leur évolution ; La commission d’ atlas de l’ ACI
 • 19/5 Rio cursus toponymie IBGE
 • 7/6 Brussel 4th plenary session GGIM-Europe: The role of UNGEGN
 • 14/6 UB Utrecht: Symposium 140 jaar Bosatlas: de Bosatlas 140 jaar actueel
 • 6/7 Washington ICC: Turning a school atlas into a history atlas-The Bosatlas on-line 1877-1939. Proceedings ICA
 • New York UNGEGN UNCSGN-: Report of the Netherlands 2012-2017; The new website of the Dutch Language Union on Dutch Exonyms; 50 years trying for Training Courses in Toponymy; The International Map Year 2015-2016; The IBGE-UNGEGN International Toponymy course held in Rio de Janeiro, May 15-19, 2017; The UNGEGN Toponymy Training Manual
 • 15/9 Symposium Mapping Asia, Leiden Keynote: The topographic survey of the Netherlands East Indies
 • 8/11 lezing in de Waag, Amsterdam: Maptime University: Names on maps
 • 2-3/12, Algiers: Reunion conjointe du Comite des atlas scolaires algériens et de la commission internationale d’atlas de l’ ACI: Structure d’ atlas scolaires II

2016

 • 19/3 Enschede: Indische kartografie: kartografie van Nederlands-Indië, Atlassen van Nederlands Indië. Studiekring Historische kartografie, Enschede
 • 19/5 A Total History Atlas. Seoul: Int. Seminar on Making History atlases. Northeast Asian History Foundation + KCA
 • 17/6 Kartografie voor kaartbeheerders. Haarlem, KVAN Jubileumcongres
 • 1/9 Atlas Concepts- historical, traditional, digital. ICA joint commissions seminar, Zürich
 • 13/10 Dubrovnik Colonialism in the Bosatlas
 • 11/11 International Year of Global Understanding –Schoolatlasvergelijking (met Joop van der Schee) KNAG-onderwijsdag Den Bosch
 • 30/11 Story Telling Map presentation – AKI-Yogyakarta

2015

 • 16/4 Lelystad: overdracht collectie Jan Schilder
 • 7/5 Ptolemy’s heritage. rede eredoctoraat ARTH, Thessaloniki
 • 25/8 International Map Year presentatie op ICC, Rio de Janeiro, samen met Bengt Rystedt

2014

 • 20/3 Japanse Zee of Oostzee./ Standaardisatie van geografische namen. Groninger Universiteitsmuseum.
 • 3/9 Cartographic Institute Eötvös Lorand University: Joint ICA meeting (Commission on Cartography & Children, Comm. on Planetary Cartography, WG on International map year): International map year and construction of its homepage (met Bengt Rystedt)
 • 17/11 Academia Nazionale de Lincei Rome – Name changes in the Netherlands, IGU-ICA commission on Toponymy
 • 28/11 UB Leiden: Residentiekaarten. Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie.

2013

 • 14/3 Atlassen: van papier naar Webatlas. Symposium 40 jaar Kartografie tgv afscheid Nico Bakker. Apeldoorn: Kadaster.
 • 21/3 Berlijn, DGfK – Die Arbeit der UNGEGN
 • 9/5 Cartography as intentional distortion, Budapest, Faculty of Informatics and Cartography. ELTE. Honorary doctorate.
 • 23/8 Leipzig ICA Commission on the history of cartography: Names on old maps
 • 29/8 Dresden ICA conference: Residentiekaarten.
 • 30/10, Tsukuba city: Names of the seas around Japan +Report on the work of UNGEGN

2012

 • 27/6 Standardization of geographical names: the United Nations outreach to individual countries. Cartographical Institute, ELTE University, Budapest
 • 29/6. Name location on old maps. 4th international symposium of the ICA Commission on the history of Cartography, ELTE-university, Budapest.
 • 9/3 The name of the Sea between Japan and Korea. Int Symposium on the names of the seas, Brussel
 • 2/2 Namen van de zeeën tussen Korea en Japan. Explokart Nieuwjaarsbijeenkomst
 • 2/8 The ICA webcourse on Cartography. Lunch presentation, VN, 10eVN Conference on the Standardization of Geographical Names.
 • The methodology of writing school atlas history. Lecture at Wuhan University
 • 6/10 Liegen met kaarten. Voordracht in het Geofort tijdens de week van de wetenschap
 • 6/10 Is het de Perzische of de Arabische golf? Voordracht in het Geofort tijdens de week van de wetenschap
 • 30/10 Paradigm changes in Cartography. Keynote, PhD conferentie, Palacki Universiteit, Olomouc,
 • 1/11 Toponymy as an essential NSDI element. PhD conferentie, Palacki Universiteit, Olomouc

2011

 • 1/6 Toponimie van Oost-Europa. lezing in de Hermitage, Amsterdam, tgv de uitreiking van het eerste exemplaar van van Maps in books of Russia and Poland
 • 29/6 – Exercises in Cartography. (keynote). Joint ICA Workshop Maps for the Future, Universiteit van Orléans
 • 10/11 Die Österreichische Kartographie International. Feestrede tgv 50-jarig bestaan van de Österreichische kartographische Kommission. Oostenrijkse Academie van Wetenschappen, Wenen
 • 9/6 Naming and Mapping. keynote bij de National Geographical Names Workshop, Johannesburg, Zuid-Afrika
 • 2/11 – Symbolen op oude kaarten. GIN-Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie, UB, Amsterdam
 • 7/9 Michiel Florent van Langren and Lunar Naming. 24e ICOS conferentie, Barcelona
 • /11: Digital cartography and future atlases. Keynote gehouden op Technical Forum: Atlas, the frontier of geospatial information. Indonesian National coordinating office for mapping, Bogor.
 • 25/10, Names, mapping and GIS. 1st High level forum UN-GGIM, Seoul
 • 6/7 (met Bengt Rystedt) Towards an International Map Year. 25e Internationale kartografische conferentie, Parijs
 • 8/9 Coping without a national names authority: the Netherlands. 24e ICOS conferentie, Barcelona
 • 26/10, Coping without a national names authority: the Netherlands. 1st High level forum UN-GGIM, Seoul
 • 25/10, The EuroGeoNames project. 1st High level forum UN-GGIM, Seoul

2010

 • 29/4 Variant names in name servers. Tainach Conference on Geographical Names, Tainach
 • 28/7 Map evaluation techniques. IGTE congres, Jakarta 28 juli 2010
 • 20/8 Changing Indonesian Sea names. 16th International seminar on Sea names, Den Haag
 • 20/10 National atlas information systems. Keynote, International seminar and workshop on atlas cartography, Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta,
 • 21/10 Development of atlases/atlases for development. International seminar and workshop on atlas cartography, Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta

2009

 • 29/1 Thematische kaarten. Explokart dag, Utrecht
 • 13/2 Nederland als Geodataparadijs. KIVI, Den Haag
 • 16/2 From Ortelius to Openstreet Map. Keynote: ICA Conference Cartography for Central and Eastern Europe, Wenen.
 • 10/3 Standardization of geographical names in the Netherlands. Oostenrijkse Academie van Wetenschappen, Wenen. Bijeenkomst tav 65e verjaardag Isolde Hausner
 • 29/6 EuroGeoNames, Intercarto 15 congres, Perm.
 • 3/7 From Ortelius to Openstreet Map, Keynote,Vervolg Intercarto15, Gent
 • 4/8 Decolonizing Indonesian place names, South East Asian Survey Congress, NusaDua, Bali.
 • 1/10 De Zorgatlas RIVM 1999-2009. Ministerie van VWS Den Haag
 • 21/10 The Bosatlas 1877-2009: where the Dutch learn their geography. Dutch Computational Geometry Day, Utrecht
 • 18/11 Atlas use scenarios. 24th International Cartographic Conference, Santiago. 207. 18/11EuroGeoNames projects results. 24th International Cartographic Conference, Santiago.
  208.13/12 Kartografie. De Balie, Amsterdam: 13 december 2009.

2008

 • 25/1 Geografische namen bij de Atlas Izaak de Graaf. Meertens-instituut Amsterdam, workshop netwerk Naamkunde
 • 23/4 Van Ortelius tot Open Street Map: afscheidsrede Universiteit Utrecht
 • 25/4 Moderne Atlaskartographie im Spiegel von National- und Regionalatlanten – Bestandsaufnahme und Entwicklungslinien. Deutsche Kartographentagung, Oldenburg
 • 20/5 Frisification of the map: democratizing public administration. UNGEGN DGSD symposium Geonames 2008.: Geographical names as part of the cultural heritage (Wenen)
 • 30/6 Keynote: Mapping out Map Libraries. Liber conferentie, Amsterdam
 • 20/8 Geographical names in a 17th century atlas. Conference International Council of Onomastical Sciences, Toronto
 • 12/9 Bos’ bias: the Bos school atlas defines the Dutchmen’s image of the world, UN/ICA Week of Geographical Names, Timisoara
 • 12/9 Scenarios for National Atlas Use, UN/ICA Week of Geographical Names, Timisoara
 • 19/9 De Bosatlas kleurt ons wereldbeeld. Symposium 100 jaar Geografie Utrecht
 • 12/11 Areas and boundaries, 10e Griekse kartografische conferentie, Ioannina

2007

 • 15/1 (m.m.v. Elger Heere), De Atlas Amsterdam van Isaak de Graaf. Amsterdam Scheepvaartmuseum
 • 16/2 (m.m.v. Elger Heere), The Atlas Isaak de Graaf – Amsterdam 1700. Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, Studiedag t.g.v. de 65ste verjaardag van Günter Schilder
 • 11/5 Workshop RGI over project atlasportals: De nationale atlas nieuwe stijl. Utrecht
 • 7/6 Die Vermittlung von Identitäten durch Nationalatlanten, International Conference The Plurality of Europe, georganiseerd door het Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas van de universiteit Leipzig
 • 11/7 Geographical Names in the VOC Atlas by Isaak de Graaf (AD1700), International Conference on the History of Cartography, Bern
 • 5/8 (met Menno-Jan Kraak) Maps as predictive tools – mind the gap. Keynote, International Cartographic Conference, Moskou
 • 7/8 EuroGeoNames. International Cartographic Conference, Moskou
 • 23/8 ICA webcourse on toponymy. 9th UN Conference on the Standardization of Geographical Names, New York
 • 9/11 Mapping the changes in cartographical education in the last 50 years, Festkolloquium ­ 50 Jahre Kartographiestudium an der TU Dresden
 • 30/11 Geographical names in cartography and spatial data infrastructure. International Colloquium ‘Geographical names in the context of spatial data infrastructures.‘ Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt

2006

 • De Bosatlas als verzamelobject. IJmuiden, Asher Rare Books, 24 februari 2006.
 • The role and work of ICA. Map Middle East Conference, Dubai 25 maart 2006.
 • Maps and Politics, ELIA, Thessaloniki, 25 mei 2006.
 • Biography of a school atlas: the Bosatlas 1877-2005. IGU Reg. conf., Brisbane 28 juni 2006.
 • School atlases for a colonial society: The Van Gelder/Lekkerkerker school atlases for the Netherlands East Indies 1880-1952. International Symposium on ‘Old Worlds-New Worlds’: History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006.
 • Colonial school atlases. Intercarto 12, Kaliningrad 26 augustus 2006.
 • Learning and teaching geomatica in the European Framework, Reunion Scientifica de Fotogrammetria y Teledeteccion, Universiteit van Salamanca (Escuela Politecnica Superior), Avila, 5 oktober 2006.

2005

 • 14/4 Vingt ans après: Developments in rendering minority names in Europe since 1980. – Geonames 2005: International Conference on minority names and multilingual areas, Leeuwarden.
 • 20/5 Nationale atlassen in de 21e eeuw – Nationale atlasmanifestatie, GIN, Utrecht.
 • 11/7 Colonial cartography of the Netherlands East Indies 1800-1942. International Cartographic Conference, A Coruna.
 • 19/7 The development of cartography manuals in Western Europe: Henri Zondervan (read by Peter van der Krogt). – Symposium on Teaching the history of cartography, at the 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest.
 • 21/7 ‘Bosatlas’ 1877-2005: 52 Consecutive Editions of a School Atlas. 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest.
 • 29/9 De Biografie van de Bosatlas. Voordracht bij de opening van de tentoonstelling De Magie van de Bosatlas, Rotterdam, Nationaal Onderwijsmuseum.
 • 10/10 Südostasien-Kartographie in Petermanns Mitteilungen. Congres Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen «explorativer Geographie» und der «Vermessenheit» europäischer Raumphantasien, Gotha.
 • 26/11 Laudatio Ernst Spiess bij overhandiging gouden Carl Mannerfelt medaille van de ICA. Sonderveranstaltung Schweizerische Gesellschaft für Kartographie, Zürich.
 • 13/12 Inleiding KIT Symposium Oosterlengte – Westerlengte: een nieuwe toekomst voor historische kaarten. – (Malang UNGEGN-course)

2004

 • 6/4 The contribution of Dutch Cartography to the naming of the Americas. Santiago, op Seminario Internacional ‘La invencion del mundo. Representaciones de America y Chile en el imaginario y la cartografia de los siglos XVI, XVII y XVIII’ (Universidad Diego Portales, Facultad de Humanidades, Escuela de Historia).
 • 30/10 Conventies voor de weergave van geofictie. Hilversum, Genootschap voor Geofictie
 • 5/10 Map Use Education and Geovisualisation. Jakarta, 3rd FIG Regional Conference.
 • 24/11 Cartography of Leisure, Thessaloniki, 8e Griekse nationale kartografische conferentie.

2003

 • The role and work of ICA. 1e congres van de Asosiasi Kartografi Indonesia, Bakosurtanal, 23 januari 2003.
 • Bosatlas-Biographie. Internationales Atlasseminar, georganiseerd door Atlaskommission van de Deutsche Gesellschaft für Kartographie op 28 en 29 maart in Zürich, ETH, 29 maart 2003.
 • Verzameling en vastlegging van geografische namen in Nederland, workshop Veldnamen, Meertens-Instituut van de KNAW in Amsterdam, 25 april 2003.
 • Opleidingen in de Kartografie, Symposium ‘Kartografie in beweging’, Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Conferentieoord Woudschoten, Zeist, 22 mei 2003.
 • (met Peter van der Krogt) A Map Use Manual from 1554. Poster presentation at the 20th International Conference for the History of Cartography, Cambridge, Mass., 16 June 2003.
 • The strategic plan of ICA 2003-2011.Sevastopol, Intercarto 9 International Conference GIS for sustainable development of territories, 27 juni 2003
 • Models of Place name change and European expansion. ICA Commission on the History of Cartography Symposium on the History of Cartography in Africa, Cape Town. 4 augustus 2003.
 • The national atlas as portal to the national spatial data infrastructure. Digital Earth Conference, Brno, 22 september 2003.
 • Cartographic developments and their reflection in (academic) cartographic education. Symposium Entwicklungstendenzen der Kartographie, Trends und Perspektiven, Fachhochschule Karlsruhe, 23 oktober 2003.
 • De karteringsgeschiedenis van Nederlands-Indië. Studiedag Indische Kartografie, Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie (GIN-NVK)/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Amsterdam, Tropenmuseum, 5 november 2003.
 • Atlas Information Systems. Albanien Workshop DAAD, Tirana, 25 november 2003.
 • Conception of digital national and regional atlases. Calcutta

2002

 • 14/2 Topographic Information Systems (TIS) as a basis for maps and map users’ requirements. Presentation at Geomatica 2002 conference in La Habana, Cuba.
 • 16/2 Cartographic implementation: feature classification, symbolization and layout. Presentation at Geomatica 2002, Conference in La Habana:
 • 20/3 Fantasy maps as sources for geographical notions. Voordracht op de Spring Conference van de Association of American Geographers, Los Angeles.
 • 30/5 Mapping non-spatial phenomena. Voordracht op het Intercarto-congres, Russisch Geografisch Genootschap, St.Petersburg
 • 17/5 Interview met de wereldomroep over de geschiedenis van de Bosatlas; uitgezonden in het programma ‘Van huis uit’ (20 minuten)
 • 4/9 Web Courses on Toponymy. 8th UN Conference on the Standardization of Geographical Names, Berlin
 • 23/10 Island Cartography. Annual conference Hellenic Cartographic Society, University of the Aegean, Lesbos
 • 7/11 Ontwikkelingen in de kartografie in relatie tot GIS en Beleidsprocessen. Lelystad, bestuur van de provincie Flevoland

2001

 • 27/1 Paradigmawisseling in de kartografie. Instituut voor Aardwetenschappen, K.U.Leuven, ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Depuydt
 • 23/3 Der Atlas of Canada (von NAIS bis NAIN) im Vergleich mit dem Zorgatlas van Nederland. Arbeitsgruppe Atlaskartographie der Deutschen Gesellschaft für Kartographie, Nationalbibliothek, Berlin
 • 31/7 User-education for effective application of GIS for ascertaining sustainable development. Intercarto 7 conference, Petropavlovsk, Russia
 • 8/8 ICA Research agenda- a response. Keynote address, International Cartographic Conference, Beijing, China
 • 19/9 Changes in the Geo-Information infrastructure in the Netherlands 1980-2000. Intergeo, Köln, Duitsland
 • 6/11 The ICA Cartographic Research Agenda (for the Annual Research Seminar), University of New South Wales, Dept of Geoinformatics, Sydney
 • 7/11 The mapping of Netherlands New Guinea 1880-1960, RMIT University, Department of Geospatial Science, Melbourne

2000

 • 11/2 Kartografie in de Aardrijkskunde-methoden. Voordracht tijdens de workshop De kaart naar School, KNAG, Houten
 • 10/3 Stand und Entwicklung der Atlaskartographie seit den 90er Jahren. Bozen, Workshop Tirol Atlas, Konzept 2000
 • 15/3 Tussen cultuur en communicatie: standaardisering van geografische namen. Helioslezing, Universiteit Utrecht
 • 28/3 Opening address, International Symposium Geonames 2000, Frankfurt
 • 11/5 The historical dimension of toponymy. Lezing voor Karta Mira en bezoekende Duitse studenten
 • 22/5 Challenges and opportunities of cartography in the digital era. Geomatica 2000, La Habana 2000. Keynote address.
 • 15/12 Bijgestelde beeldvorming: kaarten in de strijd om het grondgebied. NVK-Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, Studiedag ‘Strijd om de ruimte in kaart’, Amsterdam
 • 15/11 (met P.G.M. Mekenkamp). Toegankelijkheid van Haagse geo-informatie. Jubileumcongres samenwerkingsverband DIGTOP, Den Haag

1999

 • 14/1 Automatische tekstplaatsing in de kartografie. Dispuut Karta Mira, Utrecht 115. 17/6 Internet Versions of National Atlases. Conferentie GIS for Sustainable Development, Jakoetsk
 • 5/7 Konsequenzen der Herstellung elektronischer Atlanten. Festkolloquium anlässlich der Emeritierung von Prof. Dr. U. Freitag. Freie Universität Berlin
 • 20/8 Virtual National Atlas Information Systems. International Cartographic Conference, Ottawa
 • 28/10 The Rendering of Geographical Names in Linguistic Minority Areas. Symposium Ethnische Karten zu Südosteuropa am Ende des 20. Jahrhunderts. Institut für Donauschwäbische Geschichte, Tübingen
 • 8/11 Der Wiener Studienzweig Kartographie aus internationaler Sicht. Universität Wien,
 • 18/11 Online Atlas der Niederlande. Keynote Address. Symposium Web Mapping. Fachhochschule Karlsruhe
 • 19/11 Zin en onzin van kaartvaardigheden (de cartografie in aardrijkskundeprogramma’s). Onderwijsdag KNAG, Universiteit van Amsterdam
 • 18/8 (met Jiang Bin). Mapping Cyberspace. International Cartographic Conference, Ottawa
 • 18/5 (met M. Schulz & J. Sievers). Datenbank geographischer Namen Europas. Congres Europa Regional, Kartographie ohne Grenzen. Maastricht
 • 17/1 (met Chr. de Waal). Development of Quality and Quantity Attributes of Newspaper Maps in the Netherlands 1988-1996. International Workshop om Mass Media Maps. Eötvös Lorand University, Budapest. Zie artikelen 249

1998

 • 1/7 Environmental Mapping Strategies. Barnaul Intercarto IV Congres
 • 5/8 The Atlas of the Netherlands on the Internet. Universiteit Reykjavik
 • 16/10 De toekomst van het onderzoek in de kartografie. Terugkomdag Kartografie, Universiteit Utrecht
 • 30/10 De kwaliteit van de beeldvorming. Vrije Universiteit Amsterdam
 • 27/8 Cartographic Research. Hogeschool Gävle

1997

 • 10/3 Communication cartography. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography or Navigating the Information Highway, Bandung
 • 10/3 Map communication and information strategy. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung
 • 11/3 Topographic data communication. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung
 • 12/5 Minorities on maps. Australian Institute of Mapping Sciences, Melbourne
 • 16/5 Mapping sciences education in Southeast Asia. RMIT Staff colloquium, Melbourne 103. 29/6 Functionality of school atlases. Joint ICA Commissions Seminar, Stockholm
 • 14/11 Visualisatie van kwaliteitsinformatie. Studiedag Kwaliteit van geo-informatie. Werkgroep Geo-informatiemodellen, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Utrecht
 • 5/3 Cartographic requirements for school atlases. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung
 • 5/3 Current atlas concepts. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung
 • 14/3 Atlas cartography. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung
 • 15/10 Trends in cartographic education and research. Kastoria
 • 14/2 (met P.G.M. Mekenkamp). Kartografie. Winteracademie, Pijnacker

1996

 • The functionality of electronic school atlases. Voordracht gehouden 1-8-96 op de Karelsuniversiteit te Praag op het ICA-Symposium Electronic Atlases: from CD-ROM to Internet) en in Den Haag op 8-8-96 op het IGU -congres te Den Haag, op het symposium Electronic Atlases: a new way of presenting geographical information.
 • Cartographic problems in a multilingual society. Keynote address Ninth Congress of the Names Society of Southern Africa, University of Natal, Pietermaritzburg. 25-9-1996
 • lectures in geography dept. University of Natal, Pietermaritzburg: a) Use of cartography as research tool; b) Rural development and GIS; c) Preservation of the cultural environment
 • De panoramakaarten van H.C. Berann. NVK-congres Alledaagse Kartografie, ITC, Enschede. 7-10-1996.
 • Bedeutung der Standardisierung geographischer Namen für Entwicklungsländer. Symposium über Geographische Namen. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Wien. 10-10-1996.
 • (met P.G.M. Mekenkamp). Kaartgebruik. Pijnacker. Lezing voor de Afdeling Pijnacker, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Juni 1996.
 • Multimedia und Funktionalität der digitalen Kartographie. Hannover TU, Fakultät Geodäsie, 25-6-1996

1995

 • Electronische versus papieren atlassen. Carto 2000 Seminar georganiseerd door Wolters-Noordhoff Atlas Producties, Zeegse, 1 maart 1995.
 • Animated Atlas Structures. ICA Seminar Teaching Animated Cartography, Madrid, Universidad Politecnica de Madrid, 31 augustus 1995.
 • Aggregatiedoelstellingen en criteria, alsmede weergave-methode afhankelijke beslisfuncties. Aggregatie-studiedag van de Subcommissie GIS van de Nederlandse Commissie voor Geodesie, in Delft op 7 december 1995
 • Kartografie en visualisatie. Onderwijsdag van de NVK Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, in Utrecht op 8 december 1995.
 • Teaching concepts in the history of cartography. ICA Seminar Teaching the History of Cartography III, Wenen, 10 september 1995.
 • Concepten in de geschiedenis van de kartografie. Studiedag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de NVK op de Universiteit Utrecht op 24 november 1995.
 • Cartographic education and map culture. Kartografendag van de Griekse Kartografische Vereniging in Volos op 30 november 1995.
 • Kartografie en visualisatie. NEXPRI-onderzoeksdag Utrecht UU 8 december 1995

1994

 • Nationale Atlassen in Europa. Studiedag Middelschalige en kleinschalige Kartografie. Vereniging voor Vastgoedinformatie. Ede, 21 januari 1994.
 • Compilation manuscripts, Map documentation, ICA training materials, International training institutes and courses in cartography. International cartographic seminar on Teaching conventional to digital map production lines and new trends in cartography. International Cartographic Association and Turkish Chamber of Surveying Engineers. Istanbul, 11-16 april 1994.
 • New forms, concepts and structures for European National Atlases. Annual Convention American Congress on Surveying and Mapping. Reno, 28 april 1994.
 • Konzeptuelle Konsequenzen für den Bearbeitung digitaler Atlanten. Symposium Kartographie im multimedialen Umfeld. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Wenen, 28 juni 1994.
 • Map production lines. ICA Seminar on Digital Cartography and GIS, Department of Land Development. Bangkok, 5 augustus 1994.
 • Beyond Mercator. Invited address, Annual technical Symposium British Cartographic Society. Manchester, 10 september 1994.
 • The National Atlas of the Netherlands. Cartography Section Oxford Brooks University. Noordwijk, 21 september 1994.
 • Een toetsingskader voor kaartontwerp. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Bilthoven, 22 september 1994.
 • Considerans toekenning AKZO-Nobelprijs 1994. Arnhem, 28 oktober 1994.
 • De kaart als wereldontwerp. Presentatie van het Wereldontwerp-nummer van het architectuurtijdschrift Oase. Voormalig Planetarium, Gaasperplas. Amsterdam, 22 december 1994.
 • Topographic map communication. ICA Seminar on Digital Cartography and GIS, Department of Land Development. Bangkok, 5 augustus 1994.

1993

 • Neue Strukturen von Regional- und Nationalatlanten. Berlijn: Gesellschaft für Erdkunde, 28 januari 1993.
 • Neue Forme, Konzepte und Strukturen von Nationalatlanten. Keulen: Deutsche Kartographentagung, 3 mei 1993.
 • Palaeocartography: the significance of cartography for the study of human and environmental evolution. Leiden: Pithecanthropus centennial, 29 juni 1993.
 • The importance of geographical names; the use of maps and informants in field research; national standardization; collecting names in the field; the use of exonyms; introduction to GIS; Minority names. Pretoria: UNGEGN toponymy Course. Pretoria, 20 september – 30 september 1993.
 • Cartographic education in the Netherlands. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika, 22 september 1993.
 • Kartografie als interface voor ruimtelijke informatie. Delft: Nederlandse Commissie voor Geodesie (KNAW), 18 november 1993.
 • Die Rolle des Kartographen in Geographischen Informationssystemen. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe, 16 december 1993.

1992

 • Minority names on maps. Geography Forum, Graduate Colloquium Programme, Northern Illinois University, DeKalb, 31 januari 1992
 • Electronic atlases. Geography Forum, Graduate Colloquium Programme, Northern Illinois University, DeKalb, 28 februari 1992
 • Agricultural atlas of the US. Census Bureau, Suitland,Washington DC, 29 april 1992
 • Census atlas of the US. Census Bureau, Suitland,Washington DC, 30 april 1992
 • Digital and traditional atlas structures. ICA Commission on National and Regional Atlases Meeting, Madrid, 21 mei 1992
 • Kartographie und Geographische Informationssysteme. Technische Universität Dresden, 23 juni 1992
 • Het GIS-kartografie onderzoeksproject. NVK-onderzoeksdag 1992. Utrecht, 11 december 1992.
 • Integration trends in the cartography, photogrammetry and geodesy curricula in Europe. Aristoteles University of Thessaloniki, 15 december 1992.
 • Cartography and GIS. Aristoteles University of Thessaloniki, 15 december 1992.

1991

 • Het genereren, visualiseren en gebruiken van vastgoedinformatie. Studiedag Thematische Vastgoedinformatie bij Gemeenten, Utrecht, 16 april 1991.
 • Kaarten in de media, Nieuwspoort, 19 april 1991. Ter gelegenheid van de uitreiking van de Glazen Globes door het KNAG.
 • National Atlas Information Systems. Session Commission on National Atlases, 15th ICA conference, Bournemouth, 16-9-1991.
 • Increased attention for aboriginal names. UNGEGN session, 15th ICA conference, Bournemouth, 28-9-1991.

1990

 • Desk Top Mapping. Breda, firma Oasis, 3 mei 1990.
 • The role of the International Cartographic Association in European Cartography. Ladenburg, Karl Benz Stiftung, 22 november 1990.
 • De konfrontatie in de kartografie. Lezing ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Maps, kaarten en plattegronden in het Tentoonstellingscentrum Gooiland te Hilversum, 12 december 1990.
 • Kartografisch onderzoek in Nederland. Onderzoeksdag Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 13 december 1990.

1989

 • Evolution of Environmental Mapping in the Netherlands. Seminar on teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989.
 • The Exercise Manual belonging to Basic Cartography. International Cartographic Association, 14th World Conference, Budapest.
 • Remote sensing images and land use maps. International Cartographic Association, 14th World Conference, Budapest.
 • Kartografisch onderzoek in Nederland. Onderzoeksdag NVK, Utrecht, december.
 • 230 Manipulatie met kaarten. Studiedagen NVK Wervende kaarten, Amersfoort.
  (cursus UNGEGN Cipanas)

1988

 • Kartografische Beeldvorming. EO Wijersstichting van de Rijksplanologische Dienst ten behoeve van de prijsvraag ‘Stad en land op de helling’ die de inrichting van Zuid-Limburg en omgeving betreft, 27-1-1988.
 • Liegen met kaarten. VUGS 26-2-1988.
 • Aims and Requirements for computer-assisted map design courses. ICA Seminar on Teaching Computer-assisted map design, Siemens, München, 9-5-1988.
 • Bekeken Bestuur, visuele ondersteuning van beleid d.m.v. vastgoedinformatie. Siemens Nederland, 31-5-1988.
 • Map reading research: the Dutch experience. Brisbane, Pre-conference seminar. 18-8-1988.
 • Education and Training in Cartography. Commission on Cartographic education and Training. IGU-conference, Sydney 25-8-l988.
 • Computergebruik met de PC. Lezing Geoplan 1988.
 • Naar een nationaal karteringsplan. Lustrum NVK, Enschede 23-9-1988.

1987

 • Friese namen. Fryske Akademie, Leeuwarden, 10-1-1987.
 • Kaarten en auteursrecht. Symposium Beeldrecht, Amsterdam, 9-10-1987.
 • Teaching atlas design. ICA conferentie Morelia, Mexico, 15-10-1987.

1986

 • Beeldvorming. 18-4-1986 Oratie.
 • Atlas production. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan 20-4-1986).
 • Methods and Applications of Cartographic Representation. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan, 1-5-1986).
 • Socio-economic Mapping. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan, 3-5-1986).
 • Map utilization. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan, 7-5-1986).
 • What geographers have to know about cartography. Nanjing University, staf en studenten Geografisch Instituut, 12-5-1986.
 • Cartography for urban planning. Municipal Bureau of Surveying and Planning, Sjanghai, 14-5-1986.
 • Ambtelijke beeldvorming in Nederland. VUGS, Utrecht, 9-10-1986.
 • Kartografische kanttekeningen bij het gebruik van rasterkaarten. Nederlandse kartografendagen 1986 (Planningskartografie), 18-11-1986.
 • Kartografische beeldvorming door de overheid. Rijksplanologische Commissie, Den Haag, 25-11-1986.
 • Der neue Nationalatlas der Niederlande. Deutsche Gesellschaft fur Kartographie, Hamburg, 10-12-1986.

1985

 • Der neue Nationalatlas der Niederlande. Seminar zur 200-Jahr Feier des Kartographischen Verlages Hermann Haack, Gotha (18-9-1985).
 • Standaardisatie en generalisatie van kleinschalige topografische kaarten. Studiedagen Nederlandse Vereniging voor Kartografie (9-10-1985).
 • Grafische mogelijkheden voor de planningskartografie. Nederlandse kartografendagen 1985 (22-23 april 1985).
 • Die Darstellung von Toponymen von sprachlichen Minderheiten aus kartographischer Sicht. Landesregierung Sudtirol, Bozen/Bolzano, 3-10-1985.
 • Cartographic Education and Geographical Information Systems. ICA Commission on cartographic education and training, Hundested (Denemarken), 14-8-1985.

1984

 • Langage des cartes et contenu de la carte. Seminaire La formation des cartographes, Rabat, 16-21 april 1984.
 • Enseignement de la toponymie. Seminaire La formation des cartographes, Rabat, 16-21 april 1984.
 • Aspects des utilisateurs de cartes. Seminaire La formation des cartographes, Rabat, 16-21 april 1984.
 • Kaartgebruik als kartografische methode. Nederlandse Vereniging voor Kartografie, Rolduc (Studiedagen Kaartgebruik), 22-5-1984.
 • (met C.P.J.M. van Elzakker). Computer-assisted statistical mapping systems: user requirements. 11th International Cartographic Congress, International Cartographic Association, Perth, augustus 1984.
 • Minority toponyms, the western-European experience. 11th International Cartographic Congress, International Cartographic Association, Perth, augustus 1984.
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden van de stadskartografie. Nederlandse kartografendagen 1984 (7-11-1984).
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden van de stadskartografie. Nederlandse Vereniging voor Kartografie, Rotterdam, 7-11-1984.

1983

 • Ontwikkelingen van de kartografie in planeconomieën: overeenkomsten tussen de Sovjetunie en Japan. Gastcollege TH Delft, geodesiestudenten. 15-2-1983.

1982

 • Standaardisering van legenda’s voor planningskaarten. Studiedagen Nederlandse Vereniging voor Kartografie (12-5-1982).

1981

 • Standaardisering van thematische kaarten. ITC, 4-11-1981.

1980

 • Atlas production as a contribution to cartographic education. ICA congres Tokyo 26-8-1980.

1978

 • Kartografische curiosa. Lezing gehoudenbij de aanbieding van de eerste editie van de Oosthoek Atlas.

1977

 • The PBNA-correspondence course in cartography. Brits-Nederlandse kartografendagen, Enschede, 2-4 1977.

1976

 • Kaarten voor Massamedia. Samenvatting Studiedagen Nederlandse vereniging voor Kartografie Kaarten voor Massamedia, Kerkrade, 7 mei 1976
 • Kaarten met een bewegende inhoud. Studiedagen Nederlandse vereniging voor Kartografie Kaarten voor Massamedia, Kerkrade, 6 mei 1976
 • 7/8 Correspondence courses in cartography. ICA congres. Moskou

1974

 • Buitenlandse ontwikkelingen in de toeristenkartografie. Kartografendagen KS KNAG, Breda 1974.

1973

 • 6/4 Ede: Ruimtelijke modellen. Studiedagen Driedimensionale Kartografie Nederlandse Vereniging voor Kartografie.

1970

 • Het weergeven van statistische gegevens. NVK Studiedagen Kartografische kommunicatie, 8 april 1970.
 • De leesbaarheid van kaarten. NVK Studiedagen Kartografische kommunicatie, 98 april 1970.