Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst: De kartering van Nederland

De oudste kaart waar Nederland op staat dateert al uit de Oudheid. Deze kaart toont slechts enkele rivieren en steden. Pas in de loop van de 16de eeuw komen er meer nauwkeurige kaarten van het Nederlandse grondgebied, eerst in de tweede helft van de 19de eeuw is het hele koninkrijk nauwkeurig gekarteerd in de zgn. Stafkaarten en Bonneblaadjes.
In deze lezing wordt ingegaan op deze bijna 2000 jaar kartering van Nederland. Diverse kaarten worden besproken en getoond. Omdat oude kaarten tijdgebonden uitdrukkingsmiddelen zijn, die we niet zonder kennis van hun context kunnen gebruiken, zullen we voor een volledig begrip ervan de toenmalige opvattingen bij het vervaardigen van kaarten te achterhalen. Wie waren verantwoordelijk voor het verzamelen van de informatie? Hoe is deze informatie verzameld? Voor welk doel werden de kaarten gebruikt?

Het raakvlak van de historische cartografie met andere vakgebieden en wetenschappen is zeer groot. Een belangrijk onderdeel is dat ook de vraag hoe tegenwoordig oude kaarten als historische bron gebruikt kunnen worden. Wat mogen we wel en wat mogen we niet uit oude kaarten aflezen.

De lezing wordt vanzelfsprekend rijk geillustreerd met een powerpoint-presentatie, waarbij zo veel mogelijk voorbeelden uit de omgeving worden gebruikt.

door Peter van der Krogt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *