Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie

Eerst wordt ingegeaan op de vraag wat een atlas eigenlijk is. Daarna komt de geschiedenis van de atlas aan bod. De eerste ‘echte’ atlas is het Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius, uitgegeven in 1570. Nederlandse uitgevers, eerst in Antwerpen en vanaf ca. 1600 in Amsterdam zijn einde 16de/eerste helft 17de eeuw marktleiders op het gebied van atlassen. Hoogtepunt is de uitgave door Joan Blaeu van de Atlas Maior in 1662. Elf grote folio banden met ongeveer 600 kaarten.
De lezing is rijk geïllustreerd met vele kaarten, vooral uit de Atlas Maior.

door Peter van der Krogt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *