Publicaties Bram Vannieuwenhuyze

Voorstel

2020

Artikelen / Articles

 • ‘Jacob van Deventer onderweg van Bussum naar L’Echelle’, in: Kees 65, Bussum – Hillegom, Uitgeverij THOTH, 2020, pp. 8-19.

2019

Boek / Book

 • (met Peter van der Krogt, Bram Vannieuwenhuyze, Marleen Smit, Huibert Crijns & Ronald Prud’homme van Reine medewerking aan:), Marieke van Delft & Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, Tielt, Lannoo – Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland – Allard Pierson / De Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2019, 400 pp.

Artikelen / Articles

 • ‘Pixels or Parcels? Parcel-Based Historical GIS and Digital Thematic Deconstruction as Tools for Studying Urban Development’, in: Thomas Coomans, Bieke Cattoor & Krista De Jonge (Ed.), Mapping Landscapes in Transformation. Multidisciplinary Methods for Historical Analysis, Leuven, Leuven University Press, 2019, pp. 217-236.
 • (met Colin Dupont) ‘La cartographie des zones suburbaines sur les plans de villes de Jacques de Deventer (milieu du XVIe siècle)’, in: Guy Thewes & Martin Uhrmacher (Hrsg.), Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Espaces suburbains au bas moyen âge et à l’époque moderne, Wien – Köln – Weimar, Böhlau Verlag, 2019, pp. 27-50 (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, Reihe A: Darstellungen, Bd. 91).
 • (met Paulo Charruadas), ‘La ville en puzzle. Centralité et « subalternité » des espaces urbains à Bruxelles au Moyen Âge’, in: Peter Clark & Denis Menjot (Ed.), Subaltern City? Alternative and peripheral urban spaces in the pre-modern period (13th-18th Centuries). La ville subalterne? Espaces urbains « subalternes » et périphériques à l’époque pré-industrielle (XIIIe-XVIIIe siècles), Turnhout, Brepols, 2019, pp. 23-44 (= Studies in European Urban History (1100-1800) (SEUH), vol. 46).
 • ‘Some new ideas about the genesis of Jacob van Deventer’s town plans’ / ‘Enkele nieuwe ideeën over de ontstaanscontext van Jacob van Deventers stadsplattegronden’, in: Caert-Thresoor, 2019, 38, 2, pp. 4-13.
 • (met Paulo Charruadas) ‘Une nouvelle source pour l’histoire et l’archéologie des maisons bruxelloises à la fin du XVIe siècle. Quelques remarques de méthode pour un bon usage du Recensement des édifices et maisons de Bruxelles par le Sieur de Chassey en 1597-1598, édité par Jean-Louis Van Belle’, in: Revue belge de Philologie et d’Histoire, 2019, 97, 2, pp. 577-590.
 • ‘Oude kaarten op de wip’, in: Agora. Magazine voor Sociaalruimtelijke Vraagstukken, 2019, 35, 4, pp. 8-11.
 • ‘Stadstoponymie en stadsgeschiedenis: de kloof en de bruggen’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie, 2019, XCI, pp. 133-151.
 • ‘Eén gerecycleerde schepenbrief, twee onontgonnen pistes voor onderzoek over laatmiddeleeuws en vroegmodern Brussel (Brusselse bronnen, dl. IV)’, in: Eigen Schoon en De Brabander, 2019, 102, 3, pp. 337-348.
 • (met Luuk van der Vaart, Djoeke van Netten, Sarka Rygl, Isabel Casteels & Iris Korver), ‘Tussen Zuidzee en Noordzee. Twee hypothesen over een wandkaart van Nicholas de Fer uit 1713’, in: De Boekenwereld. Blad voor Bijzondere Collecties, 2019, 35, 2, pp. 8-15.
 • (met Reinder Storm), ‘Voorstelling en potentieel van de kaartencollectie van de Universiteit van Amsterdam’, in: Simulacrum, 2019, 27, 4, pp. 4-11.

2018

Boek / Book

 • (met Reinout Rutte), Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 Stadsplattegronden uit 1545-1575 – Schakels tussen heden en verleden, Bussum – Tielt, Uitgeverij Thoth – Uitgeverij Lannoo, 2018, 516 pp.

Artikelen / Articles

 • (met Brecht Dewilde, Jan Dumolyn, Bart Lambert), ‘‘So One Would Notice the Good Navigability.’ Economic Decline and the Cartographic Conception of Commercial Space in Late Fifteenth- and Sixteenth-Century Bruges’, in: Urban History, 2018, XLV, 1, pp. 2-25.
 • ‘De ‘vertekstlozing’ van de stad. De vergankelijkheid van publieke opschriften in achttiende-eeuws Brussel, in’: Tijdschrift voor Geschiedenis, 2018, 131, 1, pp. 95-118.
 • (m.m.v. Paul Kempeneers, Karel Leenders & Vic Mennen), ‘Brusselse waternamen’, in: Cahiers Bruxellois – Brusselse Cahiers, 2018, L, pp. 355-431.
 • (met Eddy Van de Voorde), ‘Brabantse verkeerswegen in het ancien régime’, in: Eddy Van de Voorde & Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 2018, CI, 3, pp. 245-256.
 • (met Hans Welens-Vrydaghs), ‘Tussen feit en fictie. Twee mysterieuze ondergrondse gangen in Brussel’, in: Eddy Van de Voorde & Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wegen en waterwegen in Brabant in het ancien régime. Eigen Schoon en de Brabander, 2018, CI, 3, pp. 355-383.
 • (met Bram Martine De Reu), ‘Stadswandeling of boekenwijsheid? Achttiende-eeuwse Brusselse opschriftenjagers aan het werk’, in: Timothy Colleman, Johan De Caluwe, Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Liesbet Triest, Roxane Vandenberghe & Ulrike Vogl (red.), Woorden om te bewaren. Huldealbum voor Jacques Van Keymeulen, Gent, Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde, afdeling Nederlands, 2018, pp. 767-785.
 • ‘Een speld in een hooiberg. De manuscriptkaart van de noordelijke omgeving van de Sint-Goedelekerk, de oudst bekende Brusselse kaart?’, in: Willy De Baerdemaeker (red.), Bi den helighen Cruce van Assche. Ic wil een goet Brabanter wesen. Feestbundel Jaak Ockeley hem aangeboden n.a.v. zijn 75ste verjaardag, Asse, Koninklijke Heemkring Ascania vzw, 2018, pp. 498-512.
 • ‘Laatmiddeleeuws Ieper verkleind (1383) en gekarteerd (1610)’, in: Tijdschrift voor Historische Geografie, 2018, III, 2, pp. 140-142.
 • (met Remco Sleiderink), ‘Everard t’Serclaes, faits et récits sur un héros bruxellois’, in: Paula Cordeiro (dir.), Le monument t’Serclaes. Restauration et légendes, Bruxelles, Ville de Bruxelles – Éditions Mardaga, 2018, pp. 18-43 / Remco Sleiderink & Bram Vannieuwenhuyze, ‘Everard t’Serclaes, een Brusselse held in feiten en verhalen’, in: Paula Cordeiro (dir.), T’Serclaes monument. Restauratie en legendes, Brussel, Stad Brussel – Éditions Mardaga, 2018, pp. 18-43.
 • ‘Pôles de mémoire d’un héros urbain de la fin du Moyen Âge : Everard t’Serclaes dans et autour de Bruxelles’, in: Paula Cordeiro (dir.), Le monument t’Serclaes. Restauration et légendes, Bruxelles, Ville de Bruxelles – Éditions Mardaga, 2018, pp. 44-83 / Bram Vannieuwenhuyze, ‘Herinneringspolen van een laatmiddeleeuwse stadsheld: Everard t’Serclaes in en rond Brussel’, in: Paula Cordeiro (dir.), T’Serclaes monument. Restauratie en legendes, Brussel, Stad Brussel – Éditions Mardaga, 2018, pp. 44-83.
 • ‘Oud papier? Twee steekkaartencollecties over laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brusselaars’, in: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2018, VIII, 1, pp. 133-137.
 • (met Reinout Rutte), ‘Stedenatlas Jacob van Deventer. Een zestiende-eeuws monsterproject van een man met een plan’, in: De Boekenwereld. Blad voor Bijzondere Collecties, 2018, 34, 2, pp. 54-59.
 • (met Reinout Rutte), ‘Cartografisch monsterproject. Jacob van Deventer karteerde 226 steden (1545-1575)’, in: EOS Wetenschap, 2018, 11, pp. 46-51.
 • (met Reinout Rutte), ‘Een man met een plan. Atlas Jacob van Deventer bundelt stadsplattegronden 226 steden’, in: Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, 2018, 3, pp. 14-17.

Blogs

2017

enz. enz.