Lezingen en boekpresentaties

De medewerkers van Explokart bestuderen de verschillende soorten kaarten die in de vroege en moderne Nederlanden werden geproduceerd, verkocht en geconsumeerd en de kaartenmakers, kaartuitgevers, mecenassen en clientèle die daarbij betrokken waren. In sommige gevallen staan de kaarten en kaartenmakers centraal in het onderzoek, in andere gevallen wordt de maatschappelijke relevantie van kaarten, karteringen en ruimtelijke kennis bestudeerd en benaderd vanuit een bredere culturele, politieke, economische en sociale context.

Het overdragen van deze kennis voor zowel een wetenschappelijk als een breed publiek is een van de belangrijkste missies van het Explokart-team. Vandaar dat vanuit de onderzoeksgroep verschillende initiatieven worden opgezet om oude kaarten te ontsluiten en te presenteren. De presentaties en lezingen die worden aangeboden, sluiten aan bij de verschillende expertises van leden uit de onderzoeksgroep. Dit zijn onder meer: wandkaarten (Paula van Gestel, Günter Schilder), maritieme cartografie (Günter Schilder), toponiemen en overzeese cartografie (Ferjan Ormeling), atlassen, globes en cartobibliografie (Peter van der Krogt), verbeelding van kaarten (Marissa Griffioen), nieuws- en verhaalcartografie (Anne-Rieke van Schaik), bijbelkaarten (Jornt Leeflang), conservatie en 19e-eeuwse cartografie (Reinder Storm), en stadscartografie, kaartgebruik en verhaalcartografie (Bram Vannieuwenhuyze).

Wilt u in samenwerking met Explokart een lezing organiseren? Vul dan voor meer informatie onderstaand het onderstaande formulier in. Vergeet niet te vermelden naar welk thema u interesse uitgaat. Eén van de medewerkers van de onderzoeksgroep neemt contact met u op.