Description de l’Univers, vol. 1 (Amsterdam: François Halma, 1700) (Allard Pierson, Van Loon [U-03a])

Gearchiveerde nieuwsberichten
Archived news items

februari 2023

Wandelen zonder Google

De masterstudenten Kaartanalyse van de Universiteit van Amsterdam nodigen u uit voor de expositie Wandelen zonder Google bij het Allard Pierson in Amsterdam. 200 Jaar geleden maakten Jacob van Lennep en Dirk Hogendorp een voettocht door Nederland. Hoe lazen zij kaarten en vonden zij hun weg?

De feestelijke opening is op 8 februari 2023 om 16.00u. Klik op de poster voor meer informatie. De expositie is te zien van 8 tot 15 februari 2023 bij het Allard Pierson (ingang leeszaal).

Lees verder
september 2022

Twee nieuwe PhD-projecten over historische cartografie

Anne-Rieke van Schaik en Marissa Griffioen zijn 1 oktober 2022 gestart met hun promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. De promovendi zijn verbonden aan de onderzoeksgroep Explokart van de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) en Allard Pierson, waar een van de grootste kaartencollecties van Nederland is gevestigd. Zij worden begeleid door bijzonder hoogleraar Historische cartografie Bram Vannieuwenhuyze. Het onderzoek wordt gerealiseerd in samenwerking met Stichting Cartographiae Historicae Cathedra (CHC).

juni 2022

Oude kaarten ‘automatisch’ analyseren

De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam heeft iets bijzonders mogelijk gemaakt. Bij het Allard Pierson start een project waarbij software wordt geleerd om objecten op gedrukte historische kaarten te ‘herkennen’.Om dit te realiseren moet software getraind worden, om vervolgens met kunstmatige intelligentie in de toekomst ook op andere kaarten objecten geautomatiseerd te kunnen herkennen. Voor dit trainen worden vrijwilligers gezocht. We gebruiken voor de training de prachtige kaarten van de Atlas der Neederlanden. Deze atlas is representatief voor de kerncollectie van de UvA, en daarom geschikt voor dit project.

Lees verder
juni 2022

Nieuw: Atlas Amicorum Peter van der Krogt

Op 24 juni 2022 is tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam het Liber Amicorum aangeboden aan Peter van der Krogt ter gelegenheid van zijn pensioen als Jansoniusconservator bij het Allard Pierson. Een groot aantal collega’s uit binnen- en buitenland heeft een persoonlijke en/of wetenschappelijke bijdrage geschreven, waarin zij hun waardering uitspreken voor Peter, herinneringen ophalen of een onderwerp behandelen uit het kerngebied van Peter’s eigen onderzoeksveld: atlassen en globes. Zo wordt de rijkgevulde, veertig jaar lange carrière van Peter op uiteenlopende manieren voor het voetlicht gebracht.

Lees verder
maart 2022

Nederland op zijn mooist: De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld

De achttiende-eeuwse Republiek in kaart en beeld biedt in meer dan duizend kaarten, stadsplattegronden, stadsgezichten, dorpsgezichten, stadhuizen, kerken, kloosters en abdijen, kastelen en buitenplaatsen, poorten en marktpleinen een bijna alomvattend beeld van het Nederlandse landschap in de achttiende eeuw. Centraal in deze monumentale publicatie staat de door Isaak Tirion uitgegeven 23-delige boekenreeks Tegenwoordige Staat der Nederlanden, de meest omvangrijke historisch-topografische beschrijving van de Republiek die tussen 1738 en 1803 verscheen. Co-auteur van het boek is Bram Vannieuwenhuyze.

Lees verder
maart 2022

Lira Fonds toegekend aan Bram Vannieuwenhuyze

Het Lira Fonds heeft de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken van € 37.500 toegekend aan Bram Vannieuwenhuyze voor het schrijven van een Nederlandstalig wetenschappelijk boek. De beurs zal worden gebruikt voor het samenstellen van een handboek over Historische Cartografie voor een breed geïnteresseerd publiek, te verschijnen in de nieuwe boekenreeks Kaarthistorie van Explokart en WBooks.

Lees verder
augustus 2021

Nieuwe boekenreeks Stichting Explokart: Kaarthistorie

De nieuwe Explokartreeks Kaarthistorie belicht de rijke geschiedenis van de cartografie in de Lage Landen. Talloze cartografen, kaartenuitgevers, landmeters, ingenieurs, cartografische instituten en bedrijven zijn in deze regio actief geweest en miljoenen kaarten, atlassen en globes zijn er geproduceerd. Belangwekkende evoluties in meetmethoden, kaartproductie en kaartgebruik hebben zich er voorgedaan. Kaarthistorie maakt het brede scala aan onderwerpen uit deze rijke geschiedenis toegankelijk maken voor een breed publiek van geïnteresseerden, kaartenliefhebbers en vakspecialisten en streeft naar een perfecte balans tussen kwaliteitsvolle afbeeldingen en teksten.

De reeks wordt uitgegeven in samenwerking met WBOOKS. Het is een voortzetting van de bestaande reeks Explokart Historisch-Cartografische Studies, waarvan komende jaren nog enkele delen zullen verschijnen.