Explokart

Utrecht Research Program in the History of Cartography


Other Explokart Web Pages:

Subsidie voor de Stichting Vrijwilligersproject Explokart

Op donderdag 30 januari 2003 is in het Academiegebouw in Utrecht op een feestelijke wijze aandacht besteed aan het feit, dat de Stichting Vrijwilligersproject Explokart een subsidie van € 540.000 van het VSB-Fonds heeft gekregen voor een bijdrage in de publicatiekosten van historisch-kartografisch onderzoek.

Prof.dr. G. Schilder spreekt over het project met drs. J.G.F. Veldhuis (voorzitter college van bestuur Universiteit Utrecht), M.H. Reuchlin (directeur van het VSB-fonds) en prof.dr. P. Hooimeijer (decaan Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen).

Welkomstwoord door prof.dr. P. Hooimeijer

Klik hier voor een fotoreportage

In aanwezigheid van vrijwel alle vrijwilligers is het VSB Fonds in de persoon van directeur de heer Reuchlin en projectleider de heer Elbers bedankt voor deze forse financiële ondersteuning. De gastheren van deze bijeenkomst, de heer Hooimeijer decaan van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, en de heer Veldhuis voorzitter van het College van Bestuur, benadrukten het belang van deze ondersteuning van dit wereldwijd unieke project in het bijzonder en van wetenschappelijke publicaties op het gebied van cultuur en geschiedenis in het algemeen.

De leider en initiator van het project, professor dr.Günter Schilder benadrukte eveneens in zijn toespraak, dat deze ondersteuning een enorme stimulans betekent voor het onderzoek dat onder zijn leiding wordt verricht.

De Stichting Vrijwilligersproject Explokart is opgericht om publicaties van de resultaten van onderzoek door vrijwilligers in de historische kartografie te redigeren en uit te geven. Deze vrijwilligers, alle volwassenen met een passie voor oude kaarten, doen op eigen kosten onderzoek, nadat zij middels hoorcolleges en werkcolleges zijn opgeleid om, onder begeleiding van de vaste staf van het onderzoeksprogramma Explokart, kaarthistorisch onderzoek te doen.
Dankwoord door drs. J. Veldhuis, voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

De heer M. Reuchlin ontvangt een present (een facsimile) uit handen van prof.dr. G. Schilder

Klik hier voor een fotoreportage

In de afgelopen tien jaar hebben 35 gekwalificeerde vrijwilligers zich voor dit werk beschikbaar gesteld. In totaal zijn 20 projecten in het programma opgenomen, waarvan reeds twee kartobibliografieën zijn gepubliceerd:

 1. Hollandia Comitatus, een kartobibliografie van kaarten van het Graafschap Holland.
 2. Guicciardini Illustratus, kaarten in Guicciardini´s Beschrijving van de Nederlanden.

  In de komende tien jaar zullen nog 18 kartobibliografieën verschijnen:

 3. Kaarten in Nederlandse pamfletten tot 1648.
 4. Kaarten in Noord-en Zuidnederlandse bijbels, 1450-1800.
 5. Kaarten in Nederlandse reisboeken naar Rusland en Polen, 1500-1800.
 6. Kartobibliografie van kaarten in het tijdschrift Petermanns Geografische Mitteilungen.
 7. Het kartografisch werk van Baron von Derfelden von Hinderstein.
 8. De kartografische uitgaven van Jacob van Meurs.
 9. Kartobibliografie van alle manuscriptkaarten van de VOC.
 10. Kartobibliografie van gedrukte Nederlandse polderkaarten tot ca. 1850.
 11. Het kartografisch werk van uitgevershuis Covens en Mortier.
 12. Kartobibliografie van gedrukte kaarten van het Afrikaanse continent.
 13. Kartobibliografie van gedrukte kaarten van het Hertogdom Brabant.
 14. Kartobibliografie van alle gedrukte Nederlandse wandkaarten.
 15. Kartobibliografie van gedrukte VOC-kaarten van Ceylon.
 16. Kartobibliografie van de kartering van de Zuiderzee.
 17. Kartobibliografie van de provincie Friesland.
 18. Kartobibliogafie van de provincie Gelderland.
 19. Kartobibliografie van de provincies Drenthe/Overijssel.
 20. Kartobilbiografie van de provincie Zeeland.
Door deze subsidie van het VSB Fonds is de Stichting in staat deze publicaties uit te geven in een uitvoering van hoge kwaliteit, met vele honderden afbeeldingen voor een verkoopprijs, die voor een groot publiek bereikbaar zal zijn.

Zie ook het interview met Günter Schilder en Peter van der Krogt in De Volkskrant van 1 februari 2003 (on-line)


Home Cartography Section    Homepage RW Home UU Zoek Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt