TERUG / HOME

Stichting Vrijwilligersproject EXPLOKART


Peter van der Krogt

Publicaties en lezingen

Onderwerpen: Historische Kartografie, Geschiedenis van Delft, Genealogie en enkele andere


Publikaties / Publications

Boeken / Books

Globi Neerlandici  Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden  Atlantes Neerlandici  The Globes of Hondius  Atlas Blaeu-van der Hem 

  1974

 1. De nakomelingen van Johannes van der Sman en Maria van Bergen Henegouw. Delft: [Eigen uitgave], 1974. - 24 p. - gestencild.

  1981

 2. (met I.J.C. Harms). Catalogus bij de tentoonstelling 'Acquisitionum Koemanniarum selectio': Keuze uit de aanwinsten van Prof. Koeman voor het Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht: Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, sept. 1981. - 40 pp.

  1983

 3. Catalogus bij de tentoonstelling 'Toonneel des Aerdrijcx': Oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht. Utrecht: Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht, maart 1983. - 76 pp.

  1984

 4. Old Globes in the Netherlands; A catalogue of terrestrial and celestial globes made prior to 1850 and preserved in Dutch collections. Utrecht: HES Uitgevers, 1984. 290 pp.

  1985

 5. Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten, 1621-1811. Utrecht: HES Uitgevers, 1985. XV, 473 blz.
 6. (met René van der Krogt) Gevelstenen in Delft. - Alphen aan den Rijn: Repro Holland BV, 1985. - 115 pp., ill.
 7. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft (De straat waarin wij wonen ; dl. 5). - Den Haag: Kruseman's Uitgeversmaatschappij BV, 1985. - xxxviii, 232 pp., ill.

  1987

 8. Oude Delft 95: geschiedenis van de gebouwen van het IHE = History of the buildings of the IHE. - Delft: International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, 1987. - 76 pp., ill.
 9. En nu ... de Lindenhof: Geschiedenis van de diaconale bejaardenzorg in Delft. - Delft: Uitgeverij Waltman, 1989. - 76 pp., ill.
 10. Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691. - Delft: eigen uitgave, dec. 1987. - 123 pp.

  1989

 11. Globi Neerlandici: De produktie van globes in de Nederlanden. Utrecht : HES Uitgevers, 1989. - xiv, 415 blz., 16 afbn. - diss. Utrecht 17 febr. 1989. Samenvatting.

  1990

 12. Huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen van Delft 1536(1519)-1586(1594, 1601, 1687). - Delft: eigen uitgave, jan. 1990. - [134] pp.

  1991

 13. The globes of Hondius: A most important pair of globes showing the results of the earliest Dutch exploration voyages to the East Indies. Catalogue 98. Utrecht: Antiquariaat Forum, [1991]. 32 pp., ill.

  1992

 14. Stock catalogues of maps and atlases by Covens & Mortier: The `Catalogus van verscheyde koopere plaaten' of the heirs of Pieter Mortier's widow (1721) and the `Catalogue nouveau des cartes geographiques' of Covens & Mortier (1763): a facsimile edition with an introduction. Catalogi Redivivi; 8. Utrecht: HES Publishers, 1992.141 pp.

  1993

 15. Globi Neerlandici: The production of globes in the Low Countries. Utrecht: HES Publishers, 1993. 647 pp.
 16. (met Elly Dekker). Globes from the Western World. London: Zwemmer, 1993. 183 pp.
 17. (met M.M.Th.L. Hameleers & P.P.W.J. van den Brink). Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden = Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands. Utrecht: HES Publishers, 1993. 418 pp.

  1995

 18. Handleiding programma gravenadministratie (versie 2). Zoetermeer: VUGA Systemen BV, 1995. - ringband.

  1996

 19. (met E. de Groot). The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume I: Spain, Portugal and France, descriptive catalogue of volumes 1-8 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES Publishers, 1996. 632 pp.

  1997

 20. Koeman's Atlantes Neerlandici New Edition: Volume I: The Folio Atlases Published by Gerard Mercator, Jodocus Hondius, Henricus Hondius, Johannes Janssonius and Their Successors 't Goy-Houten: HES Publishers, 1997. 755 pp.
 21. Het beschrijven van kartobibliografie documenten: Kartobibliografisch Werkcollege. Utrecht: Explokart, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1997. 65 pp.

  1998

 22. Oud Delft vanuit de lucht; Foto's KLM Aerocarto en AeroCamera Michel Hofmeester. - Hoogeveen : Slingenberg b.v., 1998. - 44 pp. : ill.
 23. (met Max van Noort) Delft: zo was het. - Hoogeveen : Slingenberg b.v., 1998. - 96 pp. : ill.

  1999

 24. Het vervaardigen van een kartobibliografie: Kartobibliografisch Werkcollege. Tweede, vermeerdere uitgave. Utrecht: Explokart, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1999. 143 pp. (2de oplage, ongewijzigd: 2001).
 25. (met E. de Groot). The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume II: Italy, Malta, Switzerland and the Low Countries, descriptive catalogue of volumes 9-17 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES Publishers, 1999. 732 pp.

  2000

 26. Koeman's Atlantes Neerlandici: New Edition, Vol. II: The Folio Atlases Published by Willem Jansz. Blaeu and Joan Blaeu. ’t Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2000. 636 pp.: ill.
 27. Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen. Delft: Gemeentearchief, 2000. 312 blz.
 28. (met Max van Noort) Delft: zo was het; deel 2. - Hoogeveen: Slingenberg bv, [2000]. - 64 blz.

  2002

 29. (met E. de Groot). The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume III: The British Isles, Northern and Eastern Europe, descriptive catalogue of volumes 18-24 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2002. 552 pp.

  2003

 30. Koeman's Atlantes Neerlandici: New Edition, Vol. III: Ortelius's Theatrum Orbis Terrarum, De Jode's Speculum Orbis Terrarum, The Epitome, Caert-Thresoor and Atlas Minor, The Atlases of the XVII Provinces, and Other Atlases Published in the Low Countries up to c. 1650 ’t Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2003. 2 vols., 970 pp.: ill.

  2004

 31. (met E. de Groot). The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume IV: Holy Roman Empire, Hungary, Greece, Constantinople, Smyrna and Bible Maps, descriptive catalogue of volumes 25-34 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2004. 708 pp.

  2005

 32. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665 / Introduction and texts by Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2005. - 594 blz. - augustus 2005: editie met teksten in Engels, Duits en Frans (ISBN ISBN 3-8228-3125-5); september 2005: editie met teksten in Engels, Nederlands en Frans (ISBN 3-8228-4680-5); oktober 2005: in Italiaans, Spaans en Portugees (ISBN 3-8228-4155-2).
 33. (met E. de Groot). The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume V: Africa, Asia and America, including the 'secret' atlas of the Dutch East-India Company (VOC), descriptive catalogue of volumes 35-46 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2005. 644 pp.


  2006

 34. Joan Blaeu, Atlas Maior: "The greatest and finest atlas ever published" / Introduction and texts by Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - New York: Barnes & Noble Books Inc. by arrang. with Taschen Verlag, 2006. 415 blz. - ISBN 0-760-78-2067.
 35. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Germania, Austria et Helvetia : Germanien, Österreich und Schweiz : Germania, Austria and Switzerland : Germanie, Autriche et Suisse : Sämtliche 124 Karten von Germanien, Österreich und der Schweiz, sowie Originaltexte von Joan Blaeu aus seinem Atlas maior von 1665: "dem grössten und prachtvollsten Atlas, der jemals veröffentlicht wurde" / Einführung und Texte von Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 2 vols., 404 blz., Titel vol. 1: Germania; titel vol. 2: Germania, Austria & Helvetia. - ISBN 3-8228-5102-7. - Teksten in Duits, Frans en Engels.
 36. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Belgica Regia & Belgica Foederata : De Lage Landen : Les Pays-Bas et la Belgique : The Netherlands and Belgium : Alle 63 kaarten van Nederland en België met originele citaten uit Joan Blaeu's Atlas maior van 1665, 'De grootste, schoonste die ooit verschenen is' / Inleiding en teksten van Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 208 blz. - ISBN 3-8228-5103-5 / 3-8228-3828-4 (titel stofomslag: De Lage Landen). - Teksten in Nederlands, Frans en Engels.
 37. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Anglia : England, Angleterre, England [vol. 2: Scotia & Hibernia : Scotland and Ireland : L'Écosse et l'Irlande : Schottland und Irland] : All 113 maps of England, Scotland and Ireland, and the original commentaries from Joan Blaeu's Atlas maior of 1665 : "The greatest and finest atlas ever published" / Introduction and texts by Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 2 vols., 392 blz. - ISBN 3-8228-5104-3. - Teksten in Engels, Frans en Duits.
 38. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Gallia : France : France : Frankreich : La totalité des 64 cartes de la France et des textes originaux de Joan Blaeu, extraits de son Atlas maior de 1665 : «L'Atlas le plus grand et le plus admirable jamais publié» / Introduction et textes de Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 208 blz. - ISBN 3-8228-5105-1. - Teksten in Frans, Engels en Duits.
 39. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Italia : Italia : Italy : Italien : Le 60 carte d'Italia di Joan Blaeu con i testi originali estratti dal suo Atlas maior del 1665 : »La raccolta di carte più vasta e più elegante mai pubblicata» / Introduzione e testi a cura di Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 208 blz. - ISBN 3-8228-5107-8. - Teksten in Italiaans, Engels en Duits.
 40. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Hispania, Portugallia, Africa & America : España, Portugal, África y América : Spain, Portugal, Africa and America : Espanha, Portugal, África e América : Los 64 mapas de Portugal, España, África y América con los textos originales de Joan Blaeu extraídos de su Atlas maior de 1665 : «El mejor atlas y el más grande jamás publicado» / Introducción y textos de Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 232 blz. - ISBN 3-8228-5106-X. - Teksten in Spaans, Engels en Portugees.

  2008

 41. (met Erlend de Groot en Martijn Storms). The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume VI: The Supplemental Volumes (Ergänzungsbände), descriptive catalogue of the four supplemental volumes to the Atlas; General Indexes. - 't Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers, 2008. - 580 pp.

  2010

 42. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: De Lage Landen : Belgica Regia et Belgica Foederata : Les Pays-Bas et la Belgique : The Netherlands and Belgium : Alle 63 kaarten van Nederland en België met originele citaten uit Joan Blaeu's Atlas maior van 1665, 'De grootste, schoonste die ooit verschenen is' / Inleiding en teksten van Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Kerkdriel : Librero, 2010. - 208 blz. - ISBN 978-90-8998-041-0. - Teksten in Nederlands, Frans en Engels.
 43. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665 / Introduction and texts by Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2010. - 512 blz. - editie met teksten in Engels, Duits en Frans (ISBN ); editie met teksten in Engels, Nederlands en Frans (ISBN ); in Italiaans, Spaans en Portugees (ISBN 978-3-8365-2412-4). - formaat 39 x 26 cm, in casette.
 44. Koeman’s Atlantes Neerlandici : New Edition, Vol. IV: The Town Atlases, Braun & Hogenberg, Janssonius, Blaeu, De Wit, Mortier and others / compiled by Peter van der Krogt. – Houten : HES & De Graaf Publishers, 2010. – 3 vols. 1716 pp. : ill.
 45. (met Max van Noort) Delft in oude ansichten. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2010. - 48 blz. - Promotie-uitgave van het AD.
 46. (met Max van Noort en René van der Krogt) Delft in oude ansichten deel 1. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 2010. - 94 blz.

  2012

 47. (met Hans Braat) Koeman’s Atlantes Neerlandici : New Edition, Vol. IV A: The Galerie Agreable du monde by Pieter van der Aa. Houten : HES & De Graaf Publishers, 2012. – 2 vols. 954 pp. : ill.
 48. (met Elger Heere) The British Isles. Volume 1 England. Houten: HES & De Graaf; New Castle, DE (USA): Oak Knoll, 2012. (Guides to Dutch Atlas Maps, I) - ISBN 978-90-6194-390-7 / 978-1-58456-300-6 - € 79,50.
 49. (met Marieke van Delft) Atlas De Wit: 1698: Stedenatlas van de Lage Landen, Atlas des villes des anciens Pays-Bas, Town atlas of the Low Countries. Tielt: Lannoo; Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 2012. - 320 blz.

  2015

 50. Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Germania : Deutschland, Österreich, Schweiz : 100 Tafeln mit Karten von Germanien, Österreich und der Schweiz, sowie Originaltexte von Joan Blaeu aus seinem Atlas maior von 1665: "dem grössten und prachtvollsten Atlas, der jemals veröffentlicht wurde" / Einführung und Texte von Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2015. - 236 blz. - ISBN 978-3-8365-2292-2. - Teksten in Duits en Engels.

Bijdragen in tijdschriften, Rapporten e.d. / Contributions in Journals, Reports etc.

  1979

 1. "Zo kan het... maar zo kan het ook!" In: Kartografisch Tijdschrift 5(1979)3: 38-39.
 2. "Partieel vervormde kaarten." Kartografisch Tijdschrift 5(1979)4: 24-30.
 3. "De schrijfwijze van buitenlandse geografische namen." Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979):17-23.
 4. "Exonymen in Europa." Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979), p. 39-42. Met kaart 'Exonymen'.

  1980

 5. "Exoniemen in Europa." Kartografisch Tijdschrift 6(1980)1: 31-32. Met kaart 'Exonymen'.
 6. "Zo kan het... maar zo kan het ook!" In Kartografisch Tijdschrift 6(1980)3: 37-38.
 7. SPIDO-Rotterdam/Europoort: Havenkaart/Harbourmap/Hafenplan/Plan du port. Rotterdam: SPIDO (kaartproduktie: Gemeentewerken Rotterdam, afd. B11 - Landmeten en Kartografie, onderafd. kartografie; 1980)

  1981

 8. "Oude globes in Nederland." In Inter Kontakt: mededelingenblad van de Interfakulteit der Aardrijkskunde en Prehistorie 10, 5(Jan. 1981), p. 6-8.
 9. "Koeman-bibliografie." In Kartografisch Tijdschrift 7(1981)3, p. 16-28.
 10. "Aard- en hemelglobes." In De hemel is gestegen of de aarde is gedaald, 68-93. Franeker: Museum 't Coopmanshus, 1981.

  1982

 11. "Spelling van aardrijkskundige namen in het Nederlands." Geografisch Tijdschrift, N.R. 16(1982)1, p. 20-34. Met kaart 'Exonymen'.
 12. "Kwartierstaat Van der Krogt." In Kwartierstatenboek IV. - Delft: Genealogische Vereniging Prometheus, 1982. - p. 109-132

  1983

 13. "Van der Spek." In Ons Voorgeslacht 38(1983)324, p. 30.
 14. "Een globe als zonnewijzer." Caert-Thresoor 2(1983) 1, 13-14.
 15. "Oude kaarten: het verleden in beeld." In De Nieuwe Geografenkrant 7,3 (mrt. 1983), p. 12-13.
 16. "List of old globes in the Netherlands." In Der Globusfreund 31-32(1983), p. 78-106, Abb. 5-9.
 17. "Zakglobes." Antiek 18, 3 (oktober 1983): 121-127.
 18. "De maankaart van Michael Florent van Langren (1645)." Caert-Thresoor 2(1983) 3: 6-39.
 19. "A globe as sundial." Information [der] Int. Coronelli-Gesellschaft für Globen- und Instrumentenkunde 7 (November 1983): 3-5.
 20. Index op het Repertorium van Oud-Nederlandse Landmeters, 14e tot 18e eeuw, van Ing. P.S. Teeling. Apeldoorn: Hoofddirectie van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, 1983. - 66 pp.
 21. "17e eeuwse namen op de maan." Kartografisch Tijdschrift 9, 5 (1983): 9-17.
 22. "Naamswijziging per advertentie." In Gens Nostra 38(1983)12, p. 402.

  1984

 23. "De aardglobe van Arnold Floris van Langren te Zutphen." Gelders Oudheidkundig Contactbericht 100 (1984) 1: 8-11.
 24. "Nederlandse editie van Crome's Produktenkaart van Europa uit 1783." Caert-Thresoor 3(1984) 2: 25-26.
 25. "Kwartierstaat Van der Krogt (aanvullingen op IV)." In: Kwartierstatenboek V. - Delft: Genealogische Vereniging Prometheus, 1984. - p. 114-126
 26. "'Genealogische' advertentie." In Gens Nostra 39(1984)6, p. 214.
 27. "Arent, van der"; "Bergen Henegouwen, van"; "Bouwmeester"; "Jutte"; "Kroft, van der [met Krogt, van der]"; "Leeuwenstein"; "Middelkoop; "Romeijn" [met H.J. Kloeg]; "Zwet, van." In: Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft. - Delft: Genealogische Vereniging Prometheus, 1984; resp. p. 19, 30-31, 45, 133, 151-152, 165-166, 183, 222-223 & 303.
 28. (m.m.v. G. Schilder) "Het kartografische werk van de theoloog-historicus Franciscus Haraeus (ca. 1555-1631)." Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 87(1984), 5-55.

  1985

 29. "Drie eeuwen globeproduktie in de Nederlanden." Spiegel Historiael 20, 2 (februari 1985): 85-90.
 30. "Kerkelijke grensproblemen: Montfoort versus Oudewater." In: Nederlandse Historiën 19(1985)1, p. 16-22.
 31. "List of old globes in the Netherlands: additions to the list published in `Der Globusfreund' 31-32 (1983)." In Der Globusfreund 33-34(1985), p. 143-147.
 32. "Aard- en hemelglobes hoorden bij elkaar zoals een rechter- bij een linkerschoen: de produktie van globes in de Nederlanden." In Reformatorisch Dagblad, vrijdag 19 april 1985, RD-plus pag. 1.
 33. "Petrus Schenk I, overl. te Leipzig in 1711." In Caert-Thresoor 4(1985)2, p. 37-38.
 34. "Nicolaus Liefrincx." In Caert-Thresoor 4(1985)3, p. 54.
 35. "The globe-gores in the Nicolai-collection (Stuttgart)." Der Globusfreund 33-34 (1985): 99-116 en Abb. 5-26.
 36. "Historisch overzicht van de globeproduktie in Nederland." 18-40 in Globes: Produktie, Conservering, Restauratie. Amsterdam: Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, 1985 (CL-Themadag ; nr. 7).
 37. "Two peculiar 19th century globes." The Map Collector 33 (December 1985): 28-31.
 38. "Globes, Made Portable for the Pocket." Bulletin of the Scientific Instrument Society 7 (1985): 8-15.

  1986

 39. "Mannetjes op de maan; zeventiende-eeuwse selenoniemen." Zenit 13(1986) 2: 54-60.
 40. "Een Montfoortse kroniek 1726-1754." In Nederlandse Historiën 20(1986)1, p. 19-24
 41. "Stamreeks Van Bergen Henegouw." In Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 9-14
 42. "Naamreeks Van der Krogt." In Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 113-122
 43. "Stamreeks Leeuwenstein." In Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 135-139
 44. "Stamreeks Van Spronsen." In Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 226-232
 45. "Persoonsstraatnamen in Delft in de veertiende en vijftiende eeuw." In Naamkunde 18(1986): 166-181
 46. "Een particuliere collectie polder-, land- en zeekaarten." In Veiling 432 (Catalogus). - Amsterdam: Sotheby Mak van Waay BV, 1986. - p. 84-103.
 47. Plattegrond van Delft na de brand van 1536: uitgegeven 450 jaar na de brand. - Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1986. - plano.
 48. "Jaartalverzen in een Montfoorts doop- en trouwboek." In Nederlandse Historiën 20(1986)4, p. 145-151.
 49. "Nieuwe straatnamen in Delft in 1985." In Genootschap Delfia Batavorum 9(okt. 1986)9, p. 64.
 50. "Australien" [met E. Tomasi] (55-58); "Cluverius (Klüver), Philippus" (144); "Geelkercken, Nicolaes van" (248); "Hattinga, (Familie)" (288); "Indonesien" (326-327); "Janssonius (Jansz.), Joannes" (356-357); "Keulen, Van (Familie)" (408-409); "Langren, Van (Familie)" (441-442); "Niederlande" (523-526); "Niederländische Kartographie" (526-532). In Lexikon zur Geschichte der Kartographie von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg, ed. Ingrid Kretschmer, Johannes Dörflinger & Franz Wawrik. Wien: Franz Deuticke, 1986.
 51. "Susanna Jansdr. Condet." In Gens Nostra 41(1986)12, p. 468-470

  1987

 52. "Plattegrond van Delft na de brand van 1536." Caert-Thresoor 6(1987) 2: 17-18.
 53. "De kamer Delft en de kaarten van de VOC." 71-97 in Delft en de Oostindische Compagnie. Delft: Genootschap Delfia Batavorum; Amsterdam: Rodopi, 1987.
 54. "Dirck van Adrichem, Philippus Baldaeus." 192-196 in Delft en de Oostindische Compagnie. - Delft: Genootschap Delfia Batavorum; Amsterdam: Rodopi, 1987.
 55. "Dutch and flemish globes in the sixteenth century." Der Globusfreund 35-37 (1987): 59-68 en fig. 14-16.
 56. "Globes by the Valk family." Der Globusfreund 35-37 (1987): 231-240 en fig. 30-31.
 57. "De kamer Delft en de kaarten van de VOC." In Delft en de Oostindische Compagnie.. - Delft: Genootschap Delfia Batavorum; Amsterdam: Rodopi, 1987. - pp. 71-97.

  1988

 58. "De opleiding kaart- en atlasbeheer GO-H." Open: Vaktijdschrift voor Bibliothecarissen, Literatuuronderzoekers en documentalisten 20 (1988) l, 6-9.
 59. (met C. Hoek) "Stamreeks Van der Burch ('t Woudt-Delft)." In Hollandse Stam- en Naamreeksen (Delft etc., 1988), p. 35-62.
 60. "Het jaar 1888." In Delftse Post honderd jaar 'thuis aan huis' (zaterdag 24 april. 1988), p. 51 & 61.
 61. "Globefilatelie: een verzameling". In Kartofilatelie, ed. F.J. Ormeling, 39-43. Bulletin van de vakgroep Kartografie, 1988.
 62. "Herkomst familie Fitsenreiter gevonden." In Gens Nostra 43(1988), p. 473.
 63. "Oude kaarten op nieuwe Nederlandse postzegels." Caert-Thresoor 7 (1988): 79-80.

  1989

 64. "Raadselachtig gedicht van Huygens." In Tijdschrift van het Genootschap Delfia Batavorum 12(1989), p. 57-58.
 65. (met M.M.Th.L. Hameleers). "The bibliography on the history of cartography of the Netherlands." Abstracts XIIIth International Conference on the History of Cartography, Amsterdam 1989, pp. 77-80.

  1990

 66. "Nieuwe straatnamen in Delft 1986-1989." In Tijdschrift van het Genootschap Delfia Batavorum 13(1990), p. 30-32, ..., 45-48 en 57-59.
 67. "Seventeenth century Dutch globes: navigational instruments?" Der Globusfreund 38/39 (1990): 67-76.
 68. "Zeventiende-eeuwse Nederlandse globes: gemaakt voor de navigatie of niet?." Kartografisch Tijdschrift 16, 4 (1990): 18-23, 36.

  1991

 69. "De schetskaart van Europa door Erycius Puteanus met komeetwaarnemingen (1633)." Caert-Thresoor 10 (1991): 35-36
 70. "De kaart op straat [Waalwijk, Baja, Berlin]." In Kartografisch Tijdschrift 17(1991)1, p. 49.
 71. "Nederlandse vestingplattegronden in Zweden." Caert-Thresoor 10(1991): 55.
 72. "De kaart op straat [Luzern, Payerne]." In Kartografisch Tijdschrift 17(1991)4, p. 60.

  1992

 73. "Nieuwe straatnamen in Delft in 1990-1991." In Delfia Batavorum Jaarboek 1991 (1992), p. 121-130.
 74. "Publikaties over Delft en Delvenaren 1990-1991." In Delfia Batavorum Jaarboek 1991 (1992), p. 131-137.
 75. "De zakglobe van Abraham van Ceulen (ca. 1697)." Caert-Thresoor 11 (1992): 7-10.
 76. "Franciscus Verburch alias Uytenbrouck (1616-1708), Cornelis Verburch alias Decker alias Langelaen (1623-1693) en hun familie." In Ons Voorgeslacht 47(1992), p. 181-218
 77. "Een burenruzie in 1745." In Kronieken 1(1992) 2, p. 101-103
 78. "The Commonwealth of Independent States." In Europlate no. 82 (August 1992), p. 3-4, corr. p. 16
 79. Atlases, Maps, Charts, Views: Manuscripts & Printed = Catalogue 101. Utrecht: Antiquariaat Forum, [1992]. - Utrecht: Antiquariaat Forum, [1992]. - 48 pp.
 80. "De zelfbouwglobe (Skladaci globus) van Slovenska Kartografia." Kartografisch Tijdschrift 18, 3 (1992): 50-51.
 81. "Postzegels Abel Tasman en Columbus." Caert-Thresoor 11 (1992): 73
 82. "Abraham van Ceulen's pocket globe of 1697." The Map Collector 61 (1992) pp. 22-24.
 83. "Franciscus Verburch en zijn 'neef' Cornelis, twee Westlandse pastoors en hun familie." In Historisch Jaarboek Westland 5(1992), p. 72-92
 84. "Algemene beschrijving van de kaarten." In C. Koeman & J.C. Visser, De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. - Landsmeer: Robas; Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1992. - blz. ...
 85. "De 'bewijskracht' van Mercator in genealogisch onderzoek." Caert-Thresoor 11 (1992), 2, blz. 53.

  1993

 86. "Nieuwe straatnamen in Delft in 1992." In Delfia Batavorum Jaarboek 2-1992 (1993), p. 163-168.
 87. "Publikaties over Delft en Delvenaren 1992." In Delfia Batavorum Jaarboek 2-1992 (1993), p. 169-173.
 88. "Een Blaeu-Hondius en een Hondius-Blaeu Atlas." Caert-Thresoor 12, 3 (1993): 59-61.
 89. "Der Erdglobus von Mercator aus dem Jahre 1541." In Mercator und Wandlungen der Wissenschaften im 16. und 17. Jahr-hundert, ed. M. Büttner & R. Dirven, 175-183. Duisburger Mercator Studien Bd. 1. Bochum: Universitätsverlag Dr. N.Brockmeyer, 1993.
 90. "15th International Conference on the History of Cartography." In Kartografisch Tijdschrift 19(1993)4, p. 6-8.
 91. "Delft" (met J.G. Wegner); "Goedereede;" "Gorinchem en Woudrichem" (met R.F. van Dijk); [3 bijdragen] in: De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 1 Nederland-Zuid Holland, C. Koeman & J.C. Visser, eindred. P.C.J. van der Krogt. - Landsmeer: Robas; Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1992.
 92. "Globemakers Merzbach and Falk." In 1881 Political and Physical Earth by Merzbach & Falk. London: Greaves & Thomas, 1993. - 2 pp.
 93. "De 18de-eeuwse globefabriek van Gerard en Leonard Valk." Antiek: Tijdschrift voor Oude Kunst en Kunstnijverheid 28, 4 (1993): 154-161.

  1994

 94. "Nieuwe straatnamen in Delft in 1993." In Delfia Batavorum Jaarboek 3-1993 (1994), p. 89-95
 95. (met G. Schilder). "De catalogus van de bibliotheek van Gerard Mercator." Caert-Thresoor 13 (1994): 10-11.
 96. "De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw): Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395)." In Ons Voorgeslacht 49(1994) 450, p. ...; 451, p. 255-288, 452, p. ..; 453, p. 373-392
 97. "PC Atlas: zo kan het... maar liever niet!" Kartografisch Tijdschrift 20,1 (1994): 61-62.
 98. "Erdgloben, Wandkarten, Atlanten: Gerhard Mercator kartiert die Erde." In Gerhard Mercator: Europa und die Welt, ed. R. Löffler & G. Tromnau, 81-129. Duisburg: Stadt Duisburg, Der Oberstadtdir. Kulturdezernat, 1994.
 99. (met E. Dekker). "De Globes." In Gerardus Mercator Rupelmundanus, ed. Marcel Watelet, 243-267. Antwerpen: Mercatorfonds Paribas, 1994. Ook verschenen in het Frans: Gérard Mercator, cosmographe: le temps et l'espace.
 100. "Van Atlas tot atlas." Kartografisch Tijdschrift 20(1994)3: 11-18.
 101. "De kaart op straat [Göttingen]." In Kartografisch Tijdschrift 20(1994)3: 36.
 102. "Wetenswaardigheden uit Griekenland." In De Nummerplaat 11, 65(okt. 1994), p. 12-19
 103. "Commercial cartography in the Netherlands with particular reference to atlas production (16th-18th centuries)." In La Cartografia dels Païses Baixos: Cicle de conferències sobre Història de la Cartografia 4rt curs, 15, 16, 17, 18 i 19 de febrer de 1993, Organitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 70-140. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Pulítica Territorial i Obres Públiques, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1994 [i.e. 1995].

  1995

 104. "Het verhoudingsgetal als schaal en de eerste kaart op schaal 1:10000." Kartografisch Tijdschrift 21,1 (1995) = Nederlands Geodetisch Tijdschrift "Geodesia" 37, 1 (1995): 3-5.
 105. "Nieuwe straatnamen in Delft in 1994." In Delfia Batavorum Jaarboek 4-1994 (1995), p. 127-136.
 106. "Das 'Plenilunium' des Michael Florent van Langren: Die erste Mondkarte mit Namenseinträgen." Cartographica Helvetica 11 (1995): 44-49.
 107. "De foliokaart van de Nederlanden door Filips Galle uit 1579." Caert-Thresoor 14 (1995): 63-67.
 108. "Een lang weekend in Denemarken." In De Nummerplaat 12(Aug. 1995)70, p. 25-27.
 109. "Denmark." In Europlate 24(Aug. 1995)94, p. 30.
 110. (met Heleen Hayes). "De wereld in het klein." Fibula: Tijdschrift van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis 36, 2 (1995): 7-12.
 111. "FL, BÜS, TTW en TT: Kleine registratiegebieden rond Zwitserland." In De Nummerplaat 12, 72(dec. 1995), p. 28-30.
 112. "Mercators Atlas: Geschichte, Editionen, Inhalt." In Gerhard Mercator und die geistige Strömungen des 16. und 17. Jahrhunderts, ed. H.H. Blotevogel & R. Vermij, 49-64. Duisburger Mercator-Studien; Band 3. Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 1995.
 113. "Twintig jaar historische kartografie in het Kartografisch Tijdschrift." Kartografisch Tijdschrift 21, 3 (1995): 28-30.
 114. "De straatnamen van Delfgauw." 139-145 in Nel Fransoo-Sonneveld, Rita de Jong, Ton Kerklaan (samenst.), Delfgauw: Herinneringen aan een dorp... - Delfgauw: Comité oud-Delfgauw i.s.m. Telstar PrePress Centrum en Uitgeverij, 1995.
 115. "De Amsterdamse atlasproduktie in de jaren 1630: een nachtmerrie voor de bibliograaf." Kartografisch Tijdschrift 21(1995)4, blz. 21-24.
 116. "Wereldatlasjes." Kartografisch Tijdschrift 21(1995)4, blz. 33-38.
 117. "Gerhard Mercators Atlas', 30-38 in Vierhundert Jahre Mercator, Vierhundert Jahre Atlas: 'Die ganze Welt zwischen zwei Buchdeckeln', Eine Geschichte der Atlanten, Hrsg. v. Hans Wolff im Auftrag der Bayerischen Staatsbibliothek. - Weissenhorn in Bayern: Anton H. Konrad Verlag, 1995.

  1996

 118. "Small areas." In Europlate 24(Feb. 1996)96, p. 23-24.
 119. (met H.P. Deys) "Oudewater;" "IJsselstein." [2 bijdragen] in: De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 2 Nederland-Utrecht, C. Koeman & J.C. Visser, eindred. P.C.J. van der Krogt - Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1995 [i.c. 1996].
 120. "From 'Atlas' to atlas." Mercator's World 1, 1 (1996): 61-63.
 121. "Nieuwe straatnamen in Delft in 1995." In Delfia Batavorum Jaarboek 5-1995 (1996), p. 111-116.
 122. "De Amsterdamse atlasproduktie in de jaren 1630: een nachtmerrie voor de bibliograaf." In 'Capita selecta' uit de geschiedenis voor de kartografie, ed. P.C.J. van der Krogt, 43-47. NVK Publikatiereeks; nr. 18. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996.
 123. "Boek van het jaar: De Atlas (1595) van Gerard Mercator." Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995 (1996): 19-46.
 124. "Reimerswaal, Jacob van Deventer (ca. 1558)" (tussen 44 en 45); "Gemeente Klundert, Jacob Kuijper (ca. 1865/69);" "Houten: Oude kaarten in Utrechtse gemeentehuizen" (tussen 110 en 111). In Jaarverslag SGBO 1995/1996, tussen 28 en 29. Den Haag: SGBO (Onderzoeks en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 1996.
 125. "Amsterdam atlas production in the 1630s: a bibliographer's nightmare." Imago Mundi 48 (1996): 149-160.
 126. "'Der neue Koeman': Koemans 'Atlantes Neerlandici' Editio IIa." In Gerhard Mercator und seine Zeit.7. Kartographiehistorisches Colloquium Duisburg 1994: Vorträge und Berichte, hrsg. v. Wolfgang Scharfe, 95-101. Duisburger Forschungen; Band 42. [S.l]: Walter Braun Verlag 1996.
 127. "Gerard Mercator, the father of modern cartography." Mercator's World 1, 4 (1996): 34-41.
 128. "De Mercatorjaren 1994 en 1995: een terugblik." Kartografisch Tijdschrift 22, 3 (1996): 17-25.
 129. "Gemeente versus uitgeverij: een kwestie over auteursrecht." Kartografisch Tijdschrift 22, 3 (1996): 27-31.
 130. "De Mercatorjaren 1994 en 1995: een terugblik." Caert-Thresoor 15, 4 (1996): 89-97.
 131. "De Vrede van Munster en de atlaskartografie." Kartografisch Tijdschrift 22, 4 (1996): 30-36.

  1997

 132. "Nieuwe straatnamen in Delft in 1996." - In Delfia Batavorum Jaarboek 6-1996 (1997), p. 133-137.
 133. "De Catalogus van de Atlas Blaeu-van der Hem." Questa: periodiek van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 11, nr. 3 (jan. 1997): 10-12.
 134. "Mercator: seine Atlanten und seine Zeitgenossen." In Gerhard Mercator und seine Welt, ed. R. Vermij, 110-131. Duisburg: Mercator Verlag, 1997.
 135. "Delft Portrait: No Stamp of Approval." Mercator's World 2, 2 (1997): 82.

  1998

 136. "Nieuwe straatnamen in Delft 1997." In Delfia Batavorum 7de Jaarboek 1997 (1998), p. 150-155.
 137. "Vermeer's Blaeu Period." In Mercator's World 3,5 (September/October 1998), p. 82.
 138. "The Elevated Stone of Poitiers." 53-54 in Marcel van den Broecke, Peter van der Krogt & Peter Meurer (red.), Abraham Ortelius and the first atlas: Essays commemorating the Quadricentennial of his Death, 1598-1998. 't Goy-Houten: HES Publishers, 1998.
 139. "The Theatrum Orbis Terrarum: The first atlas?" 55-78 in Marcel van den Broecke, Peter van der Krogt & Peter Meurer (red.), Abraham Ortelius and the first atlas: Essays commemorating the Quadricentennial of his Death, 1598-1998. 't Goy-Houten: HES Publishers, 1998.
 140. "The Editions of Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum and Epitome." Appendix I, pp. 379-381 in Marcel van den Broecke, Peter van der Krogt & Peter Meurer (red.), Abraham Ortelius and the first atlas: Essays commemorating the Quadricentennial of his Death, 1598-1998. 't Goy-Houten: HES Publishers, 1998.
 141. "1630?" 23-24 in Ferjan Ormeling en Marloes Straus (red. en prod.), Weg van de Cartoon: Bundel aangeboden aan prof.dr.ir. C. Koeman ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag door zijn medewerkers bij de voormalige vakgroep Kartografie. - Utrecht : Disciplinegroep Kartografie FRW Universiteit Utrecht, 1998.

  1999

 142. "Anderhalve eeuw Broeders van Dongen in Delft." Delfia Batavorum Achtste Jaarboek 1998. Delft, 1999: 71-99.
 143. "Nieuwe straatnamen in Delft 1998." In Delfia Batavorum 8ste Jaarboek 1998 (1999), p..
 144. "Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt." In Ons Voorgeslacht 54, nr. 501 (maart 1999), blz. 81-111, en nr. 502 (april 1999), blz. 125-151.
 145. "Nieuwe gegevens over Andrejetta Lever (1769-1821)." In Het Le(e)ver orgaan: Huisorgaan van de Stichting genealogisch onderzoek geslachten Le(e)ver 17, 2 (1999), 84-87.
 146. "Acht en Tweeëntwintig: Baarle in kaart." Kartografisch Tijdschrift 25, 4 (1999): 37-39.

  2000

 147. "De kaart op straat [Zuid-Afrika]." In Kartografisch Tijdschrift 26,1 (2000).
 148. "Berkel en Rodenrijs: Kohier van het getimmerte, 1597." In Ons Voorgeslacht 55, nr. 514 (april 2000): 127-135
 149. "Nieuwe straatnamen in Delft 1999." In Delfia Batavorum 9de Jaarboek 1999 (2000), p. 123-127.
 150. "Berkel en Rodenrijs: Volkstelling 1623." In: Ons Voorgeslacht 55, nr. 516 (juni 2000): 222-228.
 151. "Introduction." In 'Sphæræ Mundi: Early Globes at the Stewart Museum, ed. by Edward H. Dahl and Jean-François Gauvin, with the collaboration of Eileen Meillon, Robert Derome and Peter van der Krogt. [Sillery (Québec)]: Editions du Septentrion; [Montreal]: McGill-Queen's University Press, 2000.
 152. "Blaeu, Willem Janszoon" (pp. 88-89); "Mercator, Gerard" (pp. 429-430); "Ortelius, Abraham" (pp. 474-475). In Encyclopedia of the Scientific Revolution, ed. by Wilbur Applebaum. New York: Garland Publishing Inc., 2000. (Garland Reference Library of the Humanities; vol. 1800).
 153. "Der Katalog des Atlas Blaeu-van der Hem." In 8. Kartographiehistorisches Colloquium Bern 3.-5. Oktober 1996: Vorträge und Berichte, hrsg. Wolfgang Scharfe, 75-78. Murten: Verlag Cartographica Helvetica, 2000.
 154. "Van Wandelsportvereniging De Jolige Tippelaars tot Stichting DJT Wandel- en Fietstochten te Delft." 66-75, In Maarten Klein (red.). Op diamanten voet een nieuwe eeuw tegemoet: 60 jaar Wandelkring Den Haag/Rijnland, 1940-2000. - Den Haag: Wandelkring Den Haag/Rijnland, 2000.
 155. "Berkel en Rodenrijs: Kohier van het familiegeld, 1674." In Ons Voorgeslacht 55, nr. 517 (juli/augustus 2000): 250-270
 156. "De 'onbestorven' weeskinderen van Philippe van Kempen en Rose Delecourt." In De Nederlandsche Leeuw 117 (2000): 442-489.
 157. "History of Cartography on the Internet." In Proceedings of the Sessions on Teaching the History of Cartography IV and V 'Continuing Education in Cartography' held in Lisbon and Athens during the 17th and 18th International Conferences on the History of Cartography in 1997 and 1999, ed. F.J. Ormeling, 27-32. [Publication of the] ICA Commission on Education and Training [and] ICA Commission on the History of Cartography. Utrecht: Utrecht University, Faculty of Geographical Sciences, 2000.
 158. "Problems with Volunteer Working Groups." In Proceedings of the Sessions on Teaching the History of Cartography IV and V 'Continuing Education in Cartography' held in Lisbon and Athens during the 17th and 18th International Conferences on the History of Cartography in 1997 and 1999, ed. F.J. Ormeling, 47-50. [Publication of the] ICA Commission on Education and Training [and] ICA Commission on the History of Cartography. Utrecht: Utrecht University, Faculty of Geographical Sciences, 2000.

  2001

 159. "Wilhelmina, Bartsch of Delft? Geschiedenis van Delft in Minnesota." In Delfia Batavorum 10de Jaarboek 2000 (2001), p. 161-173.
 160. "Nieuwe straatnamen in Delft 2000." In Delfia Batavorum 10de Jaarboek 2000 (2001), p. 195-199.
 161. "Dutch Atlas Cartography and the Peace of Munster." In La Paz de Münster=The Peace of Munster 1648: Actas del Congreso de Commemoración organizado por la=Proceedings of the Commemoration Congress organized by the Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen-Cleve 28-30.VIII.1996, ed. By Hugo de Schepper, Chr.L. Tümpel & J.J.V.M. de Vet, 113-126. Barcelona: Idea Books S.A., 2000 (copyright 2001).
 162. (met F.J. Ormeling). "16e-eeuwse legendalandjes als handleiding voor kaartgebruik." Kartografisch Tijdschrift 27, 4 (2001): 27-31.
 163. "De oudste Noord-Nederlandse wereldatlas." Caert-Thresoor 20, 4 (2001): 103.

  2002

 164. (met F.J. Ormeling). "Een handleiding voor kaartgebruik uit 1554 van de Delftse landmeter-notaris Pieter Resen." Delfia Batavorum 11de Jaarboek 2001 (2002): 43-51.
 165. "Nieuwe straatnamen in Delft 2001." In Delfia Batavorum 11de Jaarboek 2001 (2002), p. 193-194.
 166. (met F.J. Ormeling). "Een handleiding voor kaartgebruik met een legendalandje uit 1554." Caert-Thresoor 21, 2 (2002): 41-46.
 167. "Tributes to Columbus in his other birth places." In Discovery! Journal of the Christopher Columbus Philatelic Society 20, 3 (12 Jul 2002): 1396-1401.
 168. "The Map Image of Africa in Dutch Atlases of the Sixteenth and Seventeenth Centuries." In Dutch Geography and Africa, International Geographical Union, Section The Netherlands, 118-158. Nederlandse Geografische Studies, 300. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 2002.
 169. "Globenproduktion in den Niederlanden und ihre Auswirkung auf Europa, 1525-1650." Der Globusfreund 49/50 (2002, für 2001/2002): 49-65.
 170. "Globe Production in the Low Countries and Its Impact in Europe, 1525-1650." In Globe Studies: The Journal of the International Coronelli Society [English Version of Der Globusfreund] 49/50 (2002, for 2001/2002): 45-60.
 171. "The History of Globe Making: a Brief Overview", pp. 9-21. In Fine Globes and Planetaria, Tuesday 5 November 2002. London: Christie's International UK, 2002.
 172. "Genealogie van het geslacht Van Kempen (Brest van Kempen)." In De Nederlandsche Leeuw 119 (2002): 346-406.
 173. "Three generations of Van Langrens: globe makers, engravers and a cosmographer", IMCoS Journal 91 (Winter 2002): 25-39
 174. "Introduction." in Edward H. Dahl et Jean-François Gauvin, avec la collaboration de Eileen Meillon et Peter van der Krogt, La Découverte du Monde: La collection de globes anciens du Musée Stewart de Montréal. Toulouse: Editions Privat, 2001. - Europese editie van: Sphæræ Mundi: La collection de globes anciens du Musée Stewart. [Sillery (Québec)]: Editions du Septentrion, 2000 (de originele editie is ook verschenen in het Engels).

  2003

 175. "Mercator op Liebig-verzamelkaarten." - In: Caert-Thresoor 22 (2003) 2: 54-56.
 176. (met Cok Hörters) "Genealogie Hörters." In: Mededelingenblad [van de] Afdeling Delfland, Nederlandse Genealogische Vereniging 12, 2 (juni-juli 2003): 847-850.
 177. "Nieuwe straatnamen in Delft 2002." In Delfia Batavorum 12de Jaarboek 2002 (2003), p. 231.
 178. "Amerika's geboortekaart." NRC Handelsblad, 1 aug. 2003, Achterpagina.

  2004

 179. "'De kieschheid der zaak': Brest van Kempen contra Slijmering." In Over Multatuli 52 (2004): 16-35.
 180. "De atlas Blaeu-Van der Hem: het Geheugen van de Wereld". Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 5: 208-214.
 181. "De Jolige Tippelaars: 65 jaar wandelsport in Delft." In Delfia Batavorum 13de Jaarboek 2003 (2004), p. 123-136.
 182. "Nieuwe straatnamen in Delft 2003." In Delfia Batavorum 13de Jaarboek 2003 (2004), p. 199-204.
 183. "The (New) Hollstein voor historisch kartografen". Caert-Thresoor 23 (2004) 1: 15-20.
 184. "De Atlas Blaeu-Van der Hem op de VN-lijst Het Geheugen van de Wereld." In: Caert-Thresoor 23 (2004) 1: 22-23.
 185. "De atlas Blaeu-Van der Hem op de UNESCO-lijst 'het Geheugen van de Wereld'." In: Questa: Magazine voor de Faculteit Geowetenschappen (Universiteit Utrecht) 2003/2004 nr. 4 (juni 2004): 16-19.
 186. (met Gyuri Danku), "De Andreas Nagy atlas: een atlas factice uit circa 1660". Caert-Thresoor 23 (2004) 3: 66-71.
 187. "Y: kaart van de levensweg" Caert-Thresoor 23 (2004) 4: 106-108.

  2005

 188. "J.V.D. Werbata, een topograaf uit Oost-Indië, karteert in West-Indië: De eerste topografische kaarten van de Nederlandse Antillen, 1911-1915". Caert-Thresoor 24 (2005) 1: 3-13.
 189. "Nieuwe straatnamen in Delft 2004." In Delfia Batavorum 14e Jaarboek 2004 (Delft 2005), p. 191-194.
 190. "Y: Kaart van de levensweg". - In: Delf: Cultuurhistorisch Bulletin Delft 7, 2 (2e kwartaal 2005): [katern Delf Actueel, Nieuws en mededelingen, blz. [6-7]).
 191. "The place of the 'Atlas of Scotland' in the atlas production of Willem Jansz. Blaeu." - In: Scottish Geographical Journal 121 (3), 261-268.
 192. "Waarom Joan Blaeu de opdracht van zijn kaart van Perzië wijzigde.". In: Caert-Thresoor 24 (2005) 4: 124-125.

  2006

 193. "Kartografie of Cartografie?". In Caert-Thresoor 25, 1 (2006): 11-12.
 194. "Gerhard Mercator kartier die Erde: Erdgloben, Wandkarten, Atlanten", bearb. v. Gisela Luther-Zimmer. - In: Michael Föllmer, Ruth Löffler & Werner Pöhling (red.), Die Welt des Gerhard Mercator: Karten, Atlanten und Globen aus Duisburg, 16-55. - Duisburg: Kultur- und Stadthistorischen Museum der Stadt Duisburg; Mercator-Verlag, 2006.
 195. "Een toeristenkaart van de Nederlandse rivieren uit 1844: Blad 5 van de Malerische Reise-Atlas van F.W. Delkeskamp." - In: Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 3 (2006) 5: 232-234.
 196. "Per angusta ad augusta en de Y in Delft." In Jaarboek Delfia Batavorum 15-2005 (Delft 2006): 67-78.
 197. "Nieuwe straatnamen in Delft 2005." In Jaarboek Delfia Batavorum 15-2005 (Delft 2006), p. 157-163.
 198. "The Werbata-Jonckheer maps: The first topographic maps of the Netherlands Antilles, 1911-1915" In Proceedings of the International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006, ed. by Peter van der Krogt and Elri Liebenberg. - [S.l] : International Cartographic Association, Working Group on the History of Colonial Cartography in the 19th and 20th centuries, 2006. (19 pp.).
 199. "De hoefslagen van de Delflandse Maasdijk." In Historisch Jaarboek Westland 19(2006), p. 51-85.
 200. "In memoriam Prof. dr. ir. C. Koeman." In Caert-Thresoor 25 (2006) 3: 57-58, rect. 4, 132.
 201. "100x Caert-Thresoor - Van Deventer - afscheid." Caert-Thresoor 25 (2006) 4: 89-90.
 202. "Welke steden karteerde Van Deventer voor Filips II in diens ‘landen van herwerts overe’?" Caert-Thresoor 25 (2006) 4: 116-120.
 203. "Bemanningsleden van de Erasmus van Rotterdam in 1641 vrijgekocht in Santa Cruz (Marokko)." In Ons Voorgeslacht 61, 575 (2006): 56-59.

  2007

 204. "Verhoging van de aanslag op de huizen te Berkel 1633." In Ons Voorgeslacht 62, nr. 586 (januari 2007): 16-19.
 205. "'Dits 't oogh van Oostenrijck, het trots en machtich Weenen': Nederlandse stadsgezichten en plattegronden van Wenen," 51-102. In Paula van Gestel-van het Schip & Peter van der Krogt (ed.)., Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007 (summary)
 206. "The Europaeisch-Geographische Spiel-Charte by Franz Nigrinus and Johann Seyfried, 1678." MapForum 9 (Spring 2006 [publ. Feb. 2007]), 56-60.
 207. "Berkel: Familiegeld 1680." In Ons Voorgeslacht 62, nr. 587 (februari 2007): 47-54.
 208. "Berkel: Familiegeld 1715." - In Ons Voorgeslacht 62, nr. 588 (maart 2007): 72-81.
 209. "Latijnse teksten op oude kaarten: Eenvoudige Latijnse grammatica en cartografische woordenlijsten." Caert-Thresoor 26, 2 (2007): 43-53.
 210. "Nieuwe straatnaam in Delft 2006." - In Jaarboek Delfia Batavorum 16-2006 (Delft 2007), p. 168.
 211. "Plattegrond van Moskou uit de Atlas maior van Joan Blaeu, 1662 = Plan of Moscow in the Atlas Maior by Joan Blaeu, 1662." In Kartografie in Nederland 2003-2007 = Cartography in the Netherlands 2003-2007. Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4, 6A Special (2007), p.33.
 212. "Een zevenhonderd jaar oud kaartje van de omgeving van Aardenburg". Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007) 7/8: 304-305
 213. (met Günter Schilder) [Various contributions in] Vladimiro Valerio, Piante e veduti di Napoli dal 1600 al 1699, la città teatro, con il contributo di Giancarlo Alisio, Piero Falchetta, Catherine Hofmann, Günter Schilder, Peter van der Krogt. Napoli: Electa, 2007.
 214. (met Elger Heere), Historische kaarten, hoofdstuk 1 (blz. 15-33), in: De Bosatlas van Nederland. Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2007.
 215. (met Cornelis Koeman, Günter Schilder en Marco van Egmond), "Commercial Cartography and Map Production in the Low Countries, 1500-ca. 1672", In David Woodward (ed.), The History of Cartography, Volume Three: Cartography in the European Renaissance, 1296-1383. Chicago [etc.]: The University of Chicago Press, 2007.
 216. "Een kaart uit 1357 van de Maas als grens tussen Holland en Brabant". Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007) 11: 434-435.
 217. "Ormelingen language border," In Elger Heere en Martijn Storms (ed.), Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography, 42-43. Nederlandse Geografische Studies nr. 365. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2007.
 218. (met Elger Heere & Menno-Jan Kraak), [Texts and map selection] 700 years of Dutch Cartography: Holland Agenda 2008. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2007.
 219. "Latin texts on old maps: Elementary Latin grammar and cartographic word lists." The Portolan 70 (Winter 2007): 10-26.

  2008

 220. "Gedenktekens voor een Delftenaar in Tokio: Jan Joosten van Lodensteyn." In Jaarboek Delfia Batavorum 17-2007 (Delft 2008), p. 163-166.
 221. "Lokale kaarten van Nederland uit de late Middeleeuwen." Caert-Thresoor 27,3 (2008): 29-42.

  2009

 222. "Mapping the towns of Europe: The European towns in Braun & Hogenberg's Town Atlas, 1572-1617." Belgeo: Revue Belge de Geographie; Belgisch Tijdschrift voor Geografie 2008, nr. 3-4 (publ. 2009).
 223. "Nieuwe straatnamen in Delft 2008." In Jaarboek Delfia Batavorum 18-2008 (Delft 2009), p. 189-197.
 224. "Wereldsteden uit de zestiende eeuw: de Civitates orbis terrarum van Braun en Hogenberg (T fol 212 Rar)", 148-155, in Marco van Egmond et al. (red.), Bijzonder Onderzoek: Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht: Universiteitsbibliotheek, 2009.
 225. "Gerard Mercator and his cosmography: how the Atlas became an atlas." Archives Internationales d'Histoire des Sciences 59, 163 (dec. 2009): 465-483.
 226. "Cartografie in de Gouden Eeuw." Girugten 40(4) (Groningen: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, mei 2009), 9-11.

  2010

 227. "Noord boven?" De Geokrant 67 (voorjaar 2010): 15-19.
 228. "Nieuwe straatnamen in Delft 2009." In Jaarboek Delfia Batavorum 19-2009 (Delft 2010), p. 219-220.
 229. (m.m.v. Justin Stook). "'Les Forces de l'Europe' door Nicolas de Fer (1690/95) en Pieter Mortier (1702)," 197-215. In: Louis Ph. Sloos (red.), Boeken met krijgshistorie: Op verkenning in het oudste boekbezit van Defensie. Breda: Nederlandse Defensie Academie, 2010.
 230. (met Elger Heere, Ferjan Ormeling & Martijn Storms) Discussie: De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer." Historisch-geografisch Tijdschrift 28-4 (2010), blz. 140-145.

  2011

 231. "Nova Arx Cortracensis en aartshertog Leopold: De opdracht van Blaeus kaart van de Kortrijkse citadel." Caert-Thresoor 30 (2011) 1: 17-19
 232. "“Tecaxquines” = Texas?" The Neatline: A Newsletter of the Texas Map Society (Spring 2011): 10.
 233. "Nieuwe straatnamen in Delft 2010." In Jaarboek Delfia Batavorum 20-2010 (Delft 2011), p. 193-196.
 234. "Van der Hem's point of departure: Joan Blaeu's Atlas Maior." In Koert van der Horst (ed.), The Atlas Blaeu-van der Hem: History of the Atlas and the making of the facsimile, 177-189. Houten: HES & De Graaf, 2011.
 235. "The map of Russia and Poland in Dutch atlases of the sixteenth and early seventeenth century, 113-131 in: Paula van Gestel-van het Schip et al., Maps in books on Russia and Poland. Published in the Netherlands to 1800. (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 13). Houten: HES & De Graaf, 2011.
 236. (met Harald Fredriks) "De Carte du Camp d'Utrecht uit 1805." Caert-Thresoor 30,3 (2011): 78-86.
 237. "Columbus en de platte aarde." De Geokrant 70 (Amersfoort: ThiemeMeulenhoff, najaar 2011): 16-19.

  2012

 238. "Mercator als Kartograph / Geograph... oder Kosmograph?', pp. 8-21 in Erich Weiß (Hrsg.), Gerhard Mercator, gestern und heute in unserer Welt, zum 500. Geburtstag, 11. Symposium zur Vermessungsgeschichte in Dortmund am 14.02.2011. - Schriftenreihe des Förderkreises Vermessungstechnisches Museum; nr. 39. - [verschenen febr. 2012].
 239. "Columbus en de platte aarde', Geografie 21,3 (maart 2012): 16-19.
 240. "Het noorden boven', Geografie 21,4 (april 2012): 16-21.
 241. "Nieuwe straatnamen in Delft 2011." In Jaarboek Delfia Batavorum 21-2011 (Delft 2012), p. 173-174.
 242. "Delphum Urbs Hollandiæ cultissima in de Braun & Hogenberg, 1581: De oudste gedrukte plattegrond van Delft." 3-16 in P.H.Th. Dumon e.a. (red.), Jubileumboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland. Delft, NGV, afd. Delfland, 2012.
 243. "Kwartierstaat Van der Krogt, 64 kwartieren van Petrus Cornelis Jozef van der Krogt." 56-59 in P.H.Th. Dumon e.a. (red.), Jubileumboek van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Delfland. Delft, NGV, afd. Delfland, 2012.
 244. "De Pierre levée bij Poitiers: Een dolmen met graffiti door kartografen en tekenaars." Caert-Thresoor 31, 2 (2012): 35-38.
 245. "Blaeus kaart van de citadel van Kortrijk." De Leiegouw (Kortrijk) 54, 1 (2012): 53-60.
 246. "Joan Blaeu: Le Grand Atlas ou Cosmographie Blaviane', 220-223, in: Monika Kordhanke et al. (eindred.), Over de schoonheid van precisie: Een fascinerende kijk op boekkunst en grafiek met de Liberna Collection. - Mettingen: Draiflessen Collection, 2012. [ook edities in het Duits en Engels].
 247. "Walcheren 1945: een komische kaart van een overstroming." Zeeland: Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 21,3 (2012): 100-104.
 248. "Smith's Library Globes in kasteel Keukenhof'. 12-32 in Globes, oorkonden en botanica op kasteel Keukenhof, red. Gerard Jaspers e.a. (Jaarboek Kasteel Keukenhof; 6). Hilversum: Verloren, 2012.

  2013

 249. "Walcheren 1945: een komische kaart van een overstroming." Caert-Thresoor 32,1 (2013): 20-21.
 250. "Plattegronden van Delft," blz. 233-239 (en verspreid in het boek staande afbeeldingen), in: Joris van Bergen [et al.], Canon van Delft: De geschiedenis van Delft in 50 vensters. Delft: Historische Vereniging Delfia Batavorum, 2013.
 251. (met Jacques Moerman) "Nieuwe straatnamen in Delft 2012." In Jaarboek Delfia Batavorum 22-2012 (Delft 2013), p. 103-105.
 252. ""Das ist das Auge von Österreich, das stolze und mächtige Wien" Niederländische Stadtansichten und Pläne von Wien." Studien zur Wiener Geschichte: Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien 64/65 (2008/2009; publ. 2013), p. 83-149.
 253. "The Pierre levée at Poitiers: A dolmen with graffiti by cartographers and draughtsmen". The Portolan 87(Fall 2013), 46-52.
 254. "The map of Russia in Dutch atlases of the sixteenth and seventeenth centuries," blz. 20-37 in: Russia and the Netherlands: The space of interaction, 16th - the first third of the 19th century. Moscow: Kuchkovo Pole, 2013. - Bundel artikelen en catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Historisch Museum te Moskou; uitgave in samenwerking met het Zuiderzeemuseum Enkhuizen.
 255. "Карта России в голландских атласах XVI и XVII веков" blz. 20-37 in: Россия и Голландия Пространство взаимодействия: XVI - первя треть XIX века. Москва: Кучково поле, 2013.
 256. "De kaart van Litouwen door Hessel Gerritsz en Eimantas Ludavičius’. De Boekenwereld 29 (2013) 5: 28-30.
 257. "Jodocus Hondius (1563-1612)." Caert-Thresoor 32,4 (2013): 123-127.
 258. "The terrestrial globe of Gemma Frisius (c. 1537)," blz. 27-28 in Jan Mokre (red.), Rund um die Globen: In memoriam Rudolf Schmidt. Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 2013.

  2014

 259. "Mercator". In: Leuven gebeiteld. Uit het Erasmushuis, Tijdschrift van de Alumni Letteren Leuven 4 (april 2014). - Betreft het standbeeld in Leuven.
 260. "Nieuwe straatnamen in Delft 2013." In Jaarboek Delfia Batavorum 23-2013 (Delft 2014), p. 191.
 261. "Michiel Florent van Langren and Lunar Naming." In: Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 11) (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2014), pp. 1851-1868 (on-line: http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/cercador.html)
 262. "De Atlas Maior van Joan Blaeu, 1662: De wereld in kaart', blz. 85-88 in Roelof Bouwman (red.), De canon van Nederland: Onze geschiedenis in 50 thema's (Amsterdam: Meulenhoff, 2014).
 263. "De 'Wereld Atlas voor Huis en Kantoor' van W. Versluys, 1922'. Caert-Thresoor 33,3 (2014): 80-82.
 264. "Maps of Delft," blz. 233-239 (en verspreid in het boek staande afbeeldingen), in Joris van Bergen [et al.], Story of Delft: Delft's history through 50 windows. Delft: Historische Vereniging Delfia Batavorum, 2014.

  2015

 265. "Het Koninkrijk in de Delftse openbare ruimte". Jaarboek Delfia Batavorum 24, 2014 (Delft, 2015), blz. 79-90.
 266. "Nieuwe straatnamen in Delft 2014." In Jaarboek Delfia Batavorum 24-2014 (Delft 2015), p. 197.
 267. "Gerhard Mercator and his Cosmography: How the 'Atlas' became an atlas," pp. 112-130 in: Gerhard Holzer et al. (ed), A World of Innovation: Cartography in the Time of Gerhard Mercator. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
 268. "Koeman, Cornelis." 728-729 in Mark Monmonier (ed.), The History of Cartography, Volume 6: Cartography in the Twentieth Century. - Chicago, University of Chicago Press, 2015.
 269. "The Origin of the Word 'Cartography'." e-Perimetron 10,3 (2015), 124-142 (on-line http://www.e-perimetron.org/Vol_10_3/Van_der_Krogt.pdf).

Geredigeerde boeken / Edited books

met uitzondering van de Explokart reeks.

  1986

 1. (met M. Hameleers). Polder-, waterschaps- en rivierkartografie: Bewerkte lezingen gehouden op de jaarlijkse studiedag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, op 26 oktober 1985 te Leiden. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie (Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie), sept. 1986

  1987

 2. (met G. Schilder & S. de Clercq). Marcel Destombes (1905-1983): Contributiions sélectionnées à l'histoire de la Cartographie et des Instruments scientifiques = Selected contributions to the History of Cartography and Scientific Instruments. Utrecht: HES Publishers; Paris: A.G. Nizet, 1987.

  1988

 3. (met G. Schilder). C. Koeman, Miscellanea Cartographica: contributions to the history of cartography. Utrecht: HES Publishers, 1988.

  1992

 4. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 1 Nederland Zuid-Holland. Landsmeer/Weesp: Robas, 1992.
 5. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 4 Nederland Friesland. Landsmeer/Weesp: Robas, 1992.
 6. Landwehr, John; Peter van der Krogt (ed.). VOC: A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800. Utrecht: HES Publishers, 1992. 840 pp.

  1993

 7. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 3 Nederland Noord-Holland . Landsmeer/Weesp: Robas, 1993.

  1994

 8. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 5 Nederland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Alphen aan den Rijn: Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer; Canaletto, 1994.

  1995

 9. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 2 Nederland Utrecht. Alphen aan den Rijn: Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer; Canaletto, 1995.
 10. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 7 Nederland Zeeland. Alphen aan den Rijn: Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer; Canaletto, 1995.

  1996

 11. 'Capita selecta' uit de geschiedenis voor de kartografie. NVK Publikatiereeks, 18 (Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996.

  1996

 12. Oude kaarten van Brabant & De Nederlandse kartografische bijdrage aan het wereldbeeld. NVK Publikatiereeks, 22 (Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1997.

  1998

 13. (met Marcel van den Broecke & Peter Meurer). Abraham Ortelius and the first atlas: Essays commemorating the Quadricentennial of his Death, 1598-1998. 't Goy-Houten: HES Publishers, 1998.
 14. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 6 Nederland Gelderland. Alphen aan den Rijn: Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer; Canaletto, 1998.
 15. Koeman, C., & J. Visser; P.C.J. van der Krogt (eindred.). De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 8 Nederland Noord-Brabant en Limburg. Alphen aan den Rijn: Stichting tot bevordering van de uitgave van de plattegronden van Jacob van Deventer; Canaletto, 1998.

  2006

 16. (met Elri Liebenberg). Proceedings of the International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006. - [S.l] : International Cartographic Association, Working Group on the History of Colonial Cartography in the 19th and 20th centuries, 2006. - CD-Rom. ISBN 0-620-36764-4.

  2007

 17. (met Paula van Gestel-van het Schip). Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 6. 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007. 696 pp. + 2 facs. in 15 sheets, ISBN 978 90 6194 479 9. Informatie Mappæ Antiquæ.

Lezingen / Papers

  1985

 1. Drie eeuwen globeproduktie in de Nederlanden. Stedelijk Museum, Gouda. GeWiNa (Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen), 27 april 1985.
 2. Drie eeuwen globeproduktie in de Nederlanden. Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam, 1 mei 1985.

  1986

 3. Dutch and flemish globes in the sixteenth century. - Coronelli Society, Sixth International Symposium, Amsterdam 11-14 Sept. 1986.
 4. Globes by the Valk family. - Coronelli Society, Sixth International Symposium, Amsterdam 11-14 Sept. 1986.

  1987

 5. Globes en Blaeu. Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam.
 6. De geschiedenis en het gebruik van globes tot ca. 1700. Historische Dag 1987, 'Historische Cartografie', org. Stichting Culturele Raad van Noordholland. Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, 25 november 1987.

  1988

 7. Geschiedenis en gebruik van globes in Nederland. Genootschap 'Die Maze'. City College, Rotterdam, 14 april 1988.

  1989

 8. Seventeenth century Dutch globes: navigational instruments?. - 7th Symposium of the Coronelli Society, Budapest, August 1989.
 9. De globeproduktie en de Gelderse familie Van Langren in de 16de en 17de eeuw. Kon. Ned. Gen. v. Geslacht en Wapenkunde, afd. Gelderland. - Arnhem, 11 maart 1989.

  1990

 10. Globe-trade in de seventeenth century. - 1 febr. 1990, The Warburg Institute, London,
 11. Straatnamen - vroeger en nu. 19 sept, 1990; Genootschap Delfia Batavorum. R. de Graaf Gasthuis, Delft.
 12. Historische inleiding over facsimile's. Najaarsstudiedag Ned. Ver. voor Kartografie, Topografische Dienst Emmen, 12 december 1990.

  1991

 13. De firma Covens en Mortier. Studiedag NVK Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie. Universiteitsbibliotheek, Amsterdam. 3 oktober 1991.

  1992

 14. Der Erdglobus von Gerard Mercator aus 1541. 1. Mercator Symposium. Universität GH Duisburg.
 15. Over de ontwikkeling van de kartografie vanaf de oudheid tot heden. Genootschap Oud Westland. - Gereformeerd kerkcentrum, Maasdijk. 30 november 1992.

  1993

 16. Commercial Cartography until ca. 1800. Història de la cartografia IV curs: la cartografia dels Països Baixos. Organisatie: Institut Cartogràfic de Catalunya & Departement de Geografia, Universitat Autònima de Barcelona. Locatie: Institut Cartogràfic de Catalunya, Barcelona, 15 - 19 februari 1993.
 17. De ontwikkeling van het wereldbeeld: over de geschiedenis van de kartografie. Lezing in de cyclus 'Van bergtop tot oceaanbodem'. Organisatie: Studium Generale, TU Delft. Locatie: Waagtheater in Delft, 5 oktober 1993.
 18. De ontwikkeling van het wereldbeeld: over de geschiedenis van de kartografie. Organisatie: Koninklijk Instituut voor Ingenieurs & Histechnica. Locatie: Techniekmuseum in Delft, 20 november 1993.

  1994

 19. Mercators Atlas: Geschichte, Editionen, Inhalt. 3. Mercator Symposium, Universität GH Duisburg, op 11 maart 1994.
 20. Die Atlanten von Mercator und seinen Zeitgenossen. Ringvorlesung Universität GH Duisburg op 3 mei 1994.
 21. Mercators kartografisch werk. Studiedag in Stedelijk Museum Sint-Niklaas. NVK-werkgroep Geschiedenis van de Kartografie op 10 juni 1994.
 22. Globes on the Street. Internationales Coronelli-Symposium in het Technisch museum in Praag op 3 september 1994.
 23. De commerciële kartografie in de Nederlanden tot ca. 1670, met nadruk op de produktie van grote wereldatlassen. Vrije Universiteit Brussel op 24 september 1994.
 24. "Der Neue Koeman": Koeman's Atlantes Neerlandici Editio IIa. 7. Kartographiehistorisches Colloquium. Duisburg op 6 oktober 1994.

  1995

 25. Over globes. Historisch-Geografische Vereniging Utrecht (HGVU), Utrecht op 14 maart 1995.
 26. The Amsterdam atlas-production in the 1630s: a nightmare for the bibliographer. 16th International Conference on the History of Cartography, Wenen op 13 september 1995.
 27. Genealogie voor beginners. - Delflanddag Genealogie. Technische Universiteit Delft, 14 okt. 1995
 28. Amsterdamse atlasproduktie: een nachtmerrie voor de bibliograaf. Studiedag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de NVK, Universiteit Utrecht op 24 november 1995.

  1996

 29. 16de- en 17de-eeuwse Nederlandse atlassen. Lezing gehouden tijdens de Jaarvergadering Stichting Vrienden van de Provinciale Bibliotheek. Provinciale Bibliotheek, Leeuwarden, 27 februari 1996.
 30. De Vrede van Munster en de atlaskartografie. Voordracht gehouden op het Herdenkingscongres 1648 'Vrede van Munster', Werkgroep Zeventiende Eeuw. Katholieke Universiteit, Nijmegen, 28 augustus 1996.
 31. Der Katalog des Atlas Blaeu-van der Hem. Presentatie op de 8. Karto- graphiehistorisches Colloquium. Bern, 4 oktober 1996.
 32. Dutch atlases of the golden age. Colloquium, Geography Department, University of Wisconsin. Milwaukee, 22 oktober 1996.
 33. Globes: What they are, why they are made and how they were used: an overview of globe history from Antiquity 'til now. The Sphere of the Cartographer: a special symposium and exhibit on the history and function of globes. University of Wisconsin. Milwaukee, 23 oktober 1996.

  1997

 34. Algemene inleiding historische kartografie. Cursus Historische Kartografie georganiseerd door Gelders Oudheidkundig Contact, Rijksarchief Arnhem 5 april 1997
 35. Over oude atlassen. Historisch-Geografische Vereniging Utrecht (HGVU), Utrecht op 8 april 1997.
 36. History of Cartography on the Internet. Teaching the History of Cartography. Preconference session at the 17th International Conference for the History of Cartography, Lissabon 5 juli 1997.

  1998

 37. De Atlas Maior van Joan Blaeu in het algemeen en het 'Zeeuwse' exemplaar in het bijzonder. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, werkgroep Kunstgeschiedenis. Middelburg, 19 okt 1998.
 38. Nederlandse atlasproductie van Ortelius tot Tirion. Boekverkooperscollegie Eendragt, gevestigd te Utrecht (sedert 1853). 't Goy-Houten, 12 nov. 1998.

  1999

 39. Problems with volunteer working groups. Teaching the History of Cartography. Preconference session at the 18th International Conference for the History of Cartography, Athene 10-7-1999
 40. Ortelius' World Map, 1570: A cartobibliographer’s view. -- Discussion: 'One Map, Four Viewpoints' at the 18th International Conference for the History of Cartography, Athene 13-7-1999

  2000

 41. Globe Production in the Low Countries and Its Impact in Europe, 1525-1650. The Stewart Museum Globe Symposium, Stewart Museum, Ile Sainte-Hélène, Montréal, 21 October 2000.
 42. The Blaeu-Martini Atlas of China (1655). "From the Low Countries to the High Seas". Dutch Maps from the Age of Discoveries. Conference organized by the BIMCC, Brussels 9 December 2000.

  2001

 43. Globaal bekeken: de wereld rond in Zutphen. Stedelijk Museum Zutphen, 11 januari 2001.
 44. Globes for Profit: Globemaking in the Low Countries, 16th and 17th centuries. - Miami Map Fair, Historical Museum for Southern Florida, Miami Fla., 3 February 2001.
 45. About globes. Map talk for the staff of the Geography and Map Department of the Library of Congress, Washington DC. 8 February 2001.
 46. Hondius-Janssonius vs. Blaeu: Competition in Dutch Map Production. The 14th Kenneth Nebenzahl, Jr., Lectures in the History of Cartography, The Newberry Library, Chicago IL, 13 October 2001.

  2002

 47. Hondius-Janssonius vs. Blaeu: Concurrentie in de Amsterdamse kaart- en atlasproductie. Explokart Nieuwjaarsbijeenkomst, Utrecht, 18 januari 2002.
 48. Het ontstaan van de atlas. Jaarvergadering Nederlandse Boekhistorische Vereniging in het Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen. 15 juni 2002.
 49. Vinland Kaart: echt of onecht? TROS Nieuwsshow, presentatie Peter de Bie & Dieuwertje Blok, uitzending Radio 1, 3 augustus 2002.
 50. Columbus, Cook & Co.; eröffnungsvortrag Ausstellung "Columbus, Cook & Co. Nautische Instrumente, Seekarten und Reisebeschreibungen aus fünf Jahrhunderten" in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden. 8 August 2002.
 51. Three generations Van Langrens: globe makers, engravers and a cosmographer. IMCoS International Symposium, Amsterdam 1 October 2002.

  2003

 52. The making of the new Atlantes Neerlandici: Guidelines for making an atlas bibliography. ICA History of Cartography meeting at the 20th International Conference for the History of Cartography, Cambridge, Mass., 14 June 2003.
 53. (met Ferjan Ormeling) A Map Use Manual from 1554. Poster presentation at the 20th International Conference for the History of Cartography, Cambridge, Mass., 16 June 2003.
 54. The Geographical Distribution of the Monuments for Columbus. 44th Annual Meeting of the Society for the History of Discoveries, New Orleans (Louisiana, USA), 24 October 2003.

  2004

 55. The Place of the "Atlas of Scotland" in Blaeu's Atlas Production. Look at Scotland and enjoy a feast for the eyes: A seminar to celebrate the 350th anniversary of Scotland's first atlas in Blaeu's 'Atlas Novus' 1654. Edinburgh, National Library of Scotland, 22 September 2004.
 56. Over oude kaarten. Lezing voor de Soester Kring, Soest 3 november 2004.

  2005

 57. Joan Blaeu and His Town Atlases. - 22 juli 2005 - 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest.
 58. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - 22 november 2005 - Dordrecht, Het Hof, georganiseerd door Boekhandel De Bengel en Gemeentearchief Dordrecht.
 59. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - 7 december 2005 - De Algemene Boekhandel, Amersfoort.
 60. Karteringsgeschiedenis van het Nederlandse grondgebied, 16de-18de eeuw. 8 december 2005 - NGV-Delfland, Utrecht.
 61. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - 11 december 2005 - Boekhandel Verwijs, Den Haag.

  2006

 62. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - Delft, 26 april 2006 - Historische Vereniging Delfia Batavorum.
 63. Geographia Blaviana. - Bucheliuslezing Universiteitsbibliotheek Utrecht, 21 juni 2006.
 64. The Werbata-Jonckheer maps: The first topographic maps of the Netherlands Antilles, 1911-1915. International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006.

  2007

 65. Cartobibliography in the Netherlands: Unravelling the threads of map production. 10 juli 2007. International Conference on the History of Cartography, Bern 2007.
 66. Mapping the Towns of Europe: The European Towns in Braun & Hogenberg’s Town Atlas, 1572-1617. BIMCC annual symposium/Europalia-symposium Formatting Europe – Mapping a Continent, 16 November 2007, Royal Library of Brussels.
 67. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - Historische Kring Tussen Rijn en Lek. Werkhoven, 22 november 2007.
 68. De kartering van Nederland, met speciale aandacht voor Noordwijk en omgeving. 'Jeroenlezing', Najaarslezing Vereniging De Oude Dorpskern, Noordwijk, 23 november 2007.
 69. De invloed van Ptolemaeus’ Geographia en de "Grote ontdekkingsreizen" op het wereldbeeld. Symposium Mappaemundi: de ordening van de middeleeuwse wereld. Vlaamse werkgroep Mediëvistiek. Gent, vrijdag 14 december 2007.
 70. Historische Cartografie van West-Brabant. Opening tentoonstelling West-Brabant à la Carte: drie generaties landmeters Adan. Roosendaal, St. Janskerk, 15 december 2007.

  2008

 71. The discovery and exploration of Australia and New Zealand as seen by the Dutch map and atlas makers. Joint International Cartographic Conference Te Taki o Autahi - Under the Southern Cross, Wellington, New Zealand, 13 February 2008.
 72. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - 3 maart 2008, Naarden, Comeniusmuseum n.a.v. tentoonstelling Op reis met Comenius.
 73. De Aarde is Rond! Aard- en Hemelglobes van de Oudheid tot de 18de eeuw. - 15 maart 2008, Studiekring Historische Cartografie, Enschede.
 74. How the Atlas became an atlas: Gerard Mercator and his "Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricate figura." 29 mei 2008. Colloquium Cosmography, Universiteit Gent.
 75. Joan Blaeu en zijn Atlas Maior. - Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Opening tentoonstelling Atlas Maior, 17 juni 2008.
 76. De Aarde is Rond! Aard- en Hemelglobes van de Oudheid tot de 18de eeuw. 8 juli 2008, zomeracademie HOVO-Utrecht.
 77. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - HOVO Nijmegen, leergang Geschiedenis van de Westerse Cultuur, 2 oktober 2008.
 78. Moeder Aarde plat en rond in kaart gebracht. Volksuniversiteit Wageningen, 2, 9 en 16 oktober 2008.
 79. De Atlas Maior. - Studiedag Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie, Amsterdam, 14 november 2008.
 80. Latin on Maps. - 13 december 2008, study session BIMCC, Brussel.

  2009

 81. Het 'Steden-boek van Europa uytgesondert Nederland' van Frederick de Wit. - 4 april 2009, Nederlands Genootschap van Bibliofielen, Delft, Legermuseum.
 82. Het wetenschappelijk onderzoek van de Atlas van Laurens van der Hem. - 16 april 2009, Van der Hem-Symposium, Amsterdam, Aula UvA
 83. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - 18 april 2009, Studiekring Historische Cartografie, Enschede.
 84. De Aarde is Rond! Aard- en Hemelglobes van de Oudheid tot de 18de eeuw. - 28 april 2009, Mercatorlezing, Stedelijk Museum Sint-Niklaas, België.
 85. De kartering van Nederland, Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst. Rotary, Amersfoort Hoogland, 2 september 2009
 86. De kartering van Nederland, Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst. Heemkundekring "De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten", 't Kruispunt, Geldrop, 17 september 2009
 87. Blaeu’s Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - HOVO Nijmegen, leergang Geschiedenis van de Westerse Cultuur, 24 september 2009.
 88. Homunculus Silvester sive Atlas Minor Orbis Terrarum. Aanbieding Wereldbosatlas, Selexyz Broeze Utrecht, 2 oktober 2009
 89. Introductie Aanbieding Spiegel der Zuiderzee. Zuiderzeemuseum 8 oktober 2009.
 90. Joan Blaeu en zijn stedenatlassen. UCEMS symposium, Utrecht, Universiteitsbibliotheek 15 oktober 2009
 91. De oudste kaarten van Nederland. Landelijke archievendag, Groene Hart Streekarchief, Gouda, 17 oktober 2009
 92. Blaeu’s Atlas Maior: hoogtepunt van de atlascartografie. Vessem, 20 november 2009.

  2010

 93. Joan Blaeu en zijn Italiaanse stedenatlassen. - UCEMS 23 januari 2010.
 94. Het wetenschappelijk onderzoek van de Atlas van Laurens van der Hem. Explokart nieuwjaarsbijeenkomst 29 januari 2010.
 95. 16de-eeuwse stadsplattegronden als representatie van macht: De steden in 'Braun & Hogenberg' - Over kennis en grenzen, Universiteitsdag 27 maart 2010.
 96. Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst: De kartering van Nederland. 17 april 2010, Studiekring Historische Cartografie, Enschede.
 97. Kijken naar oude kaarten. Cultuurbibliotheek, Brugge 22 april 2010.
 98. 'Historische' atlassen van de middeleeuwen tot de... 18de eeuw. Blaeu’s Atlas Maior: hoogtepunt van de atlascartografie. Mercatorlezing, Stedelijke Musea Sint-Niklaas, 27 april 2010.
 99. North America in Dutch Atlases in the 16th-20th century. - Texas Map Society Fall Meeting, Arlington, Texas, 9 Oct. 2010.
 100. Blaeu’s Atlas Maior: hoogtepunt van de atlascartografie. Bibliotheek Uitgeest, 4 november 2010.

  2011

 101. Jacob van Deventers Kartierung der 17 Niederlande für Kaiser Karl V. und König Philip II. - Tagung Kurfürstliche Koordinaten. Landesvermessung und Herrschaftsvisualisierung im frühneuzeitlichen Sachsen, Residenzschloss Dresden, 22 Jan. 2011
 102. Mercator als Kartograph / Geograph... oder Kosmograph? 11. Symposium zur Vermessungsgeschichte am 14. Februar 2011 in Dortmund
 103. De stad in beeld: stadsplattegronden en stedenatlassen uit de 16de tot 18de eeuw. 16 april 2011, Studiekring Historische Cartografie, Enschede.
 104. De stad in beeld: stadsplattegronden en stedenatlassen uit de 16de tot 18de eeuw. Mercatorlezing, Stedelijke Musea Sint-Niklaas, 26 april 2011.
 105. 'Buitenheiligen' van A tot Z. - Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft, 7 mei 2011.
 106. Michiel Florent van Langren and Lunar Naming. XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona 6 Sept. 2011.
 107. Gerhard Mercator: Karto-, Geo-, Kosmograph. 11. Intergeo 2011, Nürnberg 28 Sept. 2011.
 108. How the Atlas became an atlas. Bakosurtanal – Utrecht University National Atlas Workshop, Utrecht, 3 October 2011.
 109. Commerciële kartografie in de Nederlanden (1560-1700). Voordracht in de cursus 'Het lezen van oude kaarten'. Universiteit Gent, 17 dec. 2011

  2012

 110. Stedenatlassen, t.g.v. de tentoonstelling Topografisch Geheugen. Topstukken uit de verzameling Nederlandse topografie, Universiteitsbibliotheek Leiden, 12 januari 2012.
 111. De stad in beeld: stadsplattegronden en stedenatlassen uit de 16de tot 18de eeuw. 30 januari 2012, Historische Vereniging Zutphen (IJsselpaviljoen, Zutphen).
 112. Michiel Florent van Langren en de namen op de Maan. - Nieuwjaarsbijeenkomst Explokart, Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2 febr. 2012.
 113. Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst: De kartering van Nederland. 20 februari 2012, Stiching BOOK, Blaricum.
 114. De Aarde is Rond! Aard- en Hemelglobes van de Oudheid tot de 18de eeuw. 27 februari 2012, Centrale Bibliotheek, Den Helder.
 115. Gerhard Mercator als Kartograph und Kosmograph. Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V. Sektion Stuttgart, 18.04.2012.
 116. Cartobibliografie en de meta-informatie bij 'kaartenlijsten'. VTHA Voorjaarsdag, Leiden, 26 april 2012.
 117. Blaeu's Atlas Maior als hoogtepunt van de atlascartografie. - HOVO Nijmegen, leergang Geschiedenis van de Westerse Cultuur, 11 oktober 2012.
 118. Leven en werken van Gerard Mercator (1512-1594). HOVO-Rotterdam Mercator (1512-2012) Cartografie in Nederland, 18 oktober 2012.
 119. De stad in beeld (Aanbieding Atlas De Wit). Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 24 oktober 2012.
 120. De Atlas Maior van Joan Blaeu. Lustrumlezing 425 jaar Universiteitsbibliotheek Leiden, 15 november 2012.
 121. Interview over het verdwenen eiland 'Sandy Island' in de koraalzee ten n.o. van Australië. Met het oog op morgen, Radio 1, 22 november 2012 (niet uitgezonden, wel te beluisteren op internet); en 3 december 2012
 122. Jodocus Hondius versus Gerard Mercator. International Conference Mercator & Hondius. The Brussels Map Circle, Brussel 8 december 2012.
 123. De Atlas Maior met de Stedenatlas van Joan Blaeu. Universiteitsbibliotheek Utrecht - Symposium over de atlassen van Blaeu 14 december 2012.

  2013

 124. Johannes Janssonius en de atlasproductie. Mecenasdag Historische Kartografie Amsterdam, 9 maart 2013.
 125. Gerard Mercator en Jodocus Hondius, de vaders van de atlas. 20 april 2013, Studiekring Historische Cartografie, Enschede.
 126. Wat is Explokart? Explokartdag Amsterdam 22 mei 2013.
 127. Gerard Mercator and his Terrestrial Globe, 1541. Lausanne, Bibliothèque universitaire, 3 juni 2013.
 128. Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst: De kartering van Nederland. 19 augustus 2013, Summer School, Bijz. Collecties, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam.

  2014

 129. 17de-eeuwse atlassen. Mastercourse Boekwetenschap, Universiteit van Amsterdam, 31 januari 2014.
 130. 1500(1900) jaar wandkaarten. Middelburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 14 maart 2014
 131. Landkarten aus Amsterdam. Festrede Symposium Weltvermesser. Lemgo, Rathaus, 4 april 2014
 132. Visscher, De Wit, Danckerts, Allard, Valk, Schenk, Mortier, Ottens... Hindernissen bij het maken van .Atlantes Neerlandici deel V. 26 april 2014. Studiekring Historische Cartografie, Enschede.
 133. Interview over Joan Blaeu 8 mei 2014; uitzending in EenVandaag op 22 mei 2014.
 134. Dutch atlases: Google Earth of the seventeenth century. Lezing Trinity College, Dublin, 11 June 2014.
 135. De kartering van Nederland, Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst. 28 augustus 2014, Summer School, Bijz. Collecties, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam
 136. Interview over straatnaamgeving. Radio 1 Dit is de Dag (EO), 27 november 2014.

  2015

 137. Fouten in kaarten en atlassen. Mastercourse Boekwetenschap, Universiteit van Amsterdam, 30 januari 2015.
 138. Het leven en (kartografische) werk van Johannes Janssonius. Jansoniuslezing. Bijzondere Collecties UvA, Amsterdam 30 januari 2015.
 139. Straatnaamgeving. Informatieavond Straatnamen Spoorzone, Delft 9 febr. 2015.
 140. De stad in beeld: stadsplattegronden en stedenatlassen uit de 16de tot de 18de eeuw, met speciale aandacht aan Delft. Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie, Museum Prinsenhof, Delft. 26 juni 2015.
 141. De kartering van Nederland, Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst. Vereniging van Beoefenaren van Toegepaste Politicologie, Den Haag, PA Academie, 6 juli 2015.
 142. Kijken naar oude kaarten. 9 juli 2015, lezing voor personeel Geodan, Universiteitsbibliotheek Utrecht.
 143. De kartering van Nederland, Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst. 27 augustus 2015, Summer School, Bijz. Collecties, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam
 144. Kijken naar oude kaarten. 19 november 2015, Historische Vereniging De Binnenwaard, Bleskensgraaf.
 145. Gekleurde kaarten, lezing voor de Kring UvA-senioren, Amsterdam, Bijz. Collecties, 25 november 2015.

  2016

 146. Amsterdamse atlassen. Mastercourse Boekwetenschap, Universiteit van Amsterdam, 15 januari 2016.
 147. De Aarde is Rond! Aard- en Hemelglobes van de Oudheid tot in de 18de eeuw. Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen, Giessenburg 24 maart 2016.
 148. De kartering van Nederland, Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst. 25 augustus 2016, Summer School, Bijz. Collecties, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam
 149. De kartering van Nederland, Van Ptolemaeus tot de Topografische dienst. 11 oktober 2016, Historische Vereniging Zevenhuizen-Moerkapelle, Zevenhuizen.
 150. Kijken naar oude kaarten. 30 november 2016, Historische Vereniging Hoogblokland Hoornaar Noordeloos; Hoornaar.

  2017

 151. Les Forces de l'Europe door Nicolas de Fer (1690/95) en Pieter Mortier (1702). Mastercourse Boekwetenschap, Universiteit van Amsterdam, 3 februari 2017.

Please contact us at: Universiteit van Amsterdam
Bijzondere Collecties
Dr. Peter van der Krogt Oude Turfmarkt 129 1012 GC Amsterdam Tel: int 31 20 252 2355 E-mail: peter(at)vanderkrogt.net.
Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt